Bunuri - 431584-2020

15/09/2020    S179

România-Iași: Consumabile medicale

2020/S 179-431584

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași
Număr naţional de înregistrare: 4541165
Adresă: Str. Bucium nr. 36
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700282
Țară: România
Persoană de contact: Alina-Genoveva Bozaru
E-mail: achizitii@socola.eu
Telefon: +40 232224687
Fax: +40 232230990

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.socola.eu

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103145
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Sănătate
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare materiale sanitare

Număr de referinţă: 15973
II.1.2)Cod CPV principal
33140000 Consumabile medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare materiale sanitare, pentru o perioada de 12 luni, 35 de loturi, conform informatiilor prezentate in caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu 15 zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 013 088.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 35
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

35 Plasturi rotunzi post injectie 22 mm

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141112 Plasturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

35 Plasturi rotunzi post injectie 22 mm

Contracte subsecvente: 2000 min 6000 max

Acord cadru: 6000 min 24000 max

Valoare maxima contract subsecvent 240.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 960.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

20 Scutece pt.adulti mar.2 mediu

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33751000 Scutece de unică folosinţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

20 Scutece pt.adulti mar.2 mediu

Contracte subsecvente: 1200 min 3600 max

Acord cadru: 3600 min 14400 max

Valoare maxima contract subsecvent 4140.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 560.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

19 Scutece pt.adulti mar.3 large

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33751000 Scutece de unică folosinţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

19 Scutece pt.adulti mar.3 large

Contracte subsecvente: 15000 min 45000 max

Acord cadru: 45000 min 180000 max

Valoare maxima contract subsecvent 56250.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 225 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

6 Manusi examinare S,M,L nitril, nesterile

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141420 Mănuşi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

6 Manusi examinare S,M,L nitril, nesterile bc

80000 240000 0.40 240000 960000 96000.00 384000.00

Contracte subsecvente: 80000 min 240000 max

Acord cadru: 80000 min 960000 max

Valoare maxima contract subsecvent 96000.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 384 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

7 Vata hidrofila de uz medicinal 100gr

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141115 Vată medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

7 Vata hidrofila de uz medicinal 100gr

Contracte subsecvente: 900 min 2700 max

Acord cadru: 2700 min 10800 max

Valoare maxima contract subsecvent 4050.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

26 Urocultoare 60ml sterile ambalate individual

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141600 Recipiente şi pungi de recoltare, drenaj şi truse
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

26 Urocultoare 60ml sterile ambalate individual

Contracte subsecvente: 1000 min 3000 max

Acord cadru: 3000 min 12000 max

Valoare maxima contract subsecvent 1200.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

3 Fesi 10\10 bc

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141110 Pansamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

3 Fesi 10\10 bc

Contracte subsecvente: 1500 min 4500 max

Acord cadru: 4500 min 18000max

Valoare maxima contract subsecvent 4050.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

32 Pansament steril cu tub hidrogel

Lot nr.: 32
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141112 Plasturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

32 Pansament steril cu tub hidrogel

Contracte subsecvente: 50 min 150 max

Acord cadru: 150 min 600 max

Valoare maxima contract subsecvent 1500.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

8 Seringi 1ml

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

8 Seringi 1ml

Contracte subsecvente: 50 min 150 max

Acord cadru: 150 min 600 max

Valoare maxima contract subsecvent 25.50 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 102.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

30 Pansament nonaderent 10 cm*10 cm ce contine argint

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141112 Plasturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

30 Pansament nonaderent 10 cm*10 cm ce contine argint

Contracte subsecvente: 50 min 150 max

Acord cadru: 150 min 600 max

Valoare maxima contract subsecvent 1050.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

21 Sistem de recoltare 6ml cu Activator de coagulare, capac rosu pt.biochimie (Vacutainere)

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141300 Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

21 Sistem de recoltare 6ml cu Activator de coagulare, capac rosu pt.biochimie (Vacutainere)

Contracte subsecvente: 1500 min 4500 max

Acord cadru: 4500 min 18000 max

Valoare maxima contract subsecvent 1350.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

15 Cateter 0.7x19mm

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141624 Truse de administrare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

15 Cateter 0.7x19mm

Contracte subsecvente: 500 min 1500 max

Acord cadru: 1500 min 6000 max

Valoare maxima contract subsecvent 975.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

22 Sistem de recoltare 2ml K3-EDTA capac mov (Vacutainere)

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141300 Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

22 Sistem de recoltare 2ml K3-EDTA capac mov (Vacutainere)

Contracte subsecvente: 1500 min 4500 max

Acord cadru: 4500 min 18000 max

Valoare maxima contract subsecvent 1350.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

27 Plasturi fixatori pentru branula 6/8cm

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141112 Plasturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

27 Plasturi fixatori pentru branula 6/8cm

Contracte subsecvente: 1000 min 3000 max

Acord cadru: 3000 min 12000 max

Valoare maxima contract subsecvent 600.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

24 Ac hipodermic 21G de unica folosinta

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141320 Ace medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

24 Ac hipodermic 21G de unica folosinta

Contracte subsecvente: 400 min 1200 max

Acord cadru: 1200 min 4800 max

Valoare maxima contract subsecvent 120.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

10 Seringi 5ml

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

10 Seringi 5ml

Contracte subsecvente: 5000 min 15000 max

Acord cadru: 15000 min 60000 max

Valoare maxima contract subsecvent 1650.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

11 Seringi 10ml

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

11 Seringi 10ml

Contracte subsecvente: 5000 min 15000 max

Acord cadru: 15000 min 60000 max

Valoare maxima contract subsecvent 3750.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

31 Pansament hidroactiv 10cm*10cm cu poliacrilat activat cu solutie Ringer(preumezit)

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141112 Plasturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

31 Pansament hidroactiv 10cm*10cm cu poliacrilat activat cu solutie Ringer(preumezit)

Contracte subsecvente: 150 min 450 max

Acord cadru: 450 min 1800 max

Valoare maxima contract subsecvent 13050.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 52 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

16 Holdere - dispozitive de punctie venoasa si de prelevare de sange

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141300 Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

16 Holdere - dispozitive de punctie venoasa si de prelevare de sange

Contracte subsecvente: 100 min 300 max

Acord cadru: 300 min 1200 max

Valoare maxima contract subsecvent 60.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

17 Truse perf.cu ac metalic 21G model Lock - 3 ace

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141300 Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

17 Truse perf.cu ac metalic 21G model Lock - 3 ace

Contracte subsecvente: 4000 min 12000 max

Acord cadru: 12000 min 48000 max

Valoare maxima contract subsecvent 8400.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 33 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

5 Tifon 100 % bumbac m

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141114 Tifon medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

5 Tifon 100 % bumbac m

Contracte subsecvente: 600 min 1800 max

Acord cadru: 1800 min 7200 max

Valoare maxima contract subsecvent 1800.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

25 Tub VSH 2ml sistem de recoltare anticoagulant citrat de Na

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141300 Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

25 Tub VSH 2ml sistem de recoltare anticoagulant citrat de Na

Contracte subsecvente: 2000 min 6000 max

Acord cadru: 6000 min 24000 max

Valoare maxima contract subsecvent 3000.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

4 Leucoplast hipoalergen 2.5cm/5m bc

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141111 Bandaje adezive
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

4 Leucoplast hipoalergen 2.5cm/5m bc

Contracte subsecvente: 400 min 1200 max

Acord cadru: 1200 min 4800 max

Valoare maxima contract subsecvent 1440.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 760.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

28 Banda adeziva netesut perforata 10/10cm

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141111 Bandaje adezive
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

28 Banda adeziva netesut perforata 10/10cm

Contracte subsecvente: 150 min 450 max

Acord cadru: 450 min 1800 max

Valoare maxima contract subsecvent 3150.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

33 Pansament hidroactiv 10cm*10cm din spuma poliuretanica

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141112 Plasturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

33 Pansament hidroactiv 10cm*10cm din spuma poliuretanica

Contracte subsecvente: 100 min 300 max

Acord cadru: 300 min 1200 max

Valoare maxima contract subsecvent 2700.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

1 Teste de sarcina

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1 Teste de sarcina

Contracte subsecvente: 40 min 120 max

Acord cadru: 120 min 480 max

Valoare maxima contract subsecvent 240.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 960.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

14 Cateter 0.9x25 mm

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141624 Truse de administrare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

14 Cateter 0.9x25 mm

Contracte subsecvente: 1200 min 3600 max

Acord cadru: 3600 min 14400 max

Valoare maxima contract subsecvent 2340.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 360.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

23 Ac.dublu recoltare vid 21G x 1-1/2 pentru vacutainere

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141320 Ace medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

23 Ac.dublu recoltare vid 21G x 1-1/2 pentru vacutainere

Contracte subsecvente: 1500 min 4500 max

Acord cadru: 4500 min 18000 max

Valoare maxima contract subsecvent 1125.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

18 Scutece pt.adulti- mar. 4 extra large

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33751000 Scutece de unică folosinţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

18 Scutece pt.adulti- mar. 4 extra large

Contracte subsecvente: 6000 min 18000 max

Acord cadru: 18000 min 72000 max

Valoare maxima contract subsecvent 24300.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 97 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

34 Pansament hidrocoloidal 15*15cm steril

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141112 Plasturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

34 Pansament hidrocoloidal 15*15cm steril

Contracte subsecvente: 100 min 300 max

Acord cadru: 300 min 1200 max

Valoare maxima contract subsecvent 3750.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

9 Seringi 2ml

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

9 Seringi 2m

Contracte subsecvente: 150 min 450 max

Acord cadru: 450 min 1800 max

Valoare maxima contract subsecvent 76.50 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 306.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

12 Seringi 20ml

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

12 Seringi 20ml

Contracte subsecvente: 1600 min 4800max

Acord cadru: 4800 min 19200 max

Valoare maxima contract subsecvent 1680.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 720.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

2 Comprese sterile 10/8X48 bc

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141118 Comprese de tifon
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

2 Comprese sterile 10/8X48 bc

Contract subsecvent: 3000 min 9000 max;

Acord cadru: 9000 min 36000 max;

Valoare maxima contract subsecvent: 5400.00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

29 Pansament nemedicamentos din fibre de alginat de calciu 10 cm*10 cm

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141112 Plasturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

29 Pansament nemedicamentos din fibre de alginat de calciu 10 cm*10 cm

Contracte subsecvente: 100 min 300 max

Acord cadru: 300 min 1200 max

Valoare maxima contract subsecvent 1800.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

13 Cateter 1.1x32mm

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

FARMACIA INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

13 Cateter 1.1x32mm

Contracte subsecvente: 400 min 1200 max

Acord cadru: 1200 min 4800 max

Valoare maxima contract subsecvent 660.00 RON;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

PE BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. DECLARATIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016,

Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

2. DECLARATIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016,.

Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant),) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

3. DECLARATIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016.

Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

4. DECLARATIE PRIVIND neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei asumata prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre orice operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator, participant la procedura de atribuire.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cuprevederile art.196 alin (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art.132 alin (2)/HG 395/2016.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor si raportata la data depunerii ofertelor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

MANAGER Adrian Bogdan Saramet;

DIRECTOR MEDICAL Dr.Ovidiu Eugen Alexinschi;

DIRECTOR FIN.-CONTABIL Alina Astefanoaei;

CONSILIER JURIDIC- Adriana Medvichi

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL -Ticau Luminita CFP

Comisia de evaluare:

Presedinte Dr. Carmen Grigorovici Tescu

Membru Farmacist Corina Oana Bruma

Membru Alina Genoveva Bozaru

Secretar Cisman Daniela

Presedinte supleant, Farmacist Corina Oana Bruma

Membri supleanti As. Nadia Gabriela Boghian, Ec. Elena Raileanu, As.Alina Manolache

Nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.

Persoane juridice/ fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art.132 alin (2)/HG 395/2016.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SICAP.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SICAP catre solicitantul clarificarii la sectiunea ”Intrebari”, iar catre toti operatorii economici la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP

(Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care care contin noi preturi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași – Compartiment juridic
Adresă: Șoseaua Bucium nr. 36
Localitate: Iași
Cod poștal: 700282
Țară: România
E-mail: achizitii@socola.eu
Telefon: +40 232224687

Adresă internet: http://www.e-licitatie.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2020