Bunuri - 431591-2020

15/09/2020    S179

România-Bucureşti: Piese pentru asamblări electronice

2020/S 179-431591

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Asigurare Logistică Integrată
Număr naţional de înregistrare: 4267060
Adresă: Str. Eforie nr. 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050035
Țară: România
Persoană de contact: Artan Mihaela Cristina
E-mail: cristina.medrut@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Fax: +40 213156468
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103151
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare piese de schimb pentru analizatoare de alcool (Alcoteste)

Număr de referinţă: 4267060_2020_PAAPD1149256
II.1.2)Cod CPV principal
31711500 Piese pentru asamblări electronice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru având ca obiect furnizarea de piese de schimb pentru analizatoare de alcool (Alcoteste) cu valabilitate de 36 de luni de la semnarea de către ultima parte.

Autoritatea contractantă va raspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare, o singură dată, în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor pentru clarificările solicitate în termenul precizat la secțiunea I.3) „Comunicare” din fișa de date.

Valorile celor mai mari contracte subsecvente sunt:

— lot 1 – 99 833,01 RON fără TVA;

— lot 2 – 102 607,30 RON fără TVA;

— lot 3 – 433 350,60 RON fără TVA;

— lot 4 – 6 797,78 RON fără TVA;

— lot 5 – 98 740,14 RON fără TVA.

Frecvenţa contractelor subsecvente ce vor fi încheiate: un contract subsecvent la intervalul de trei-sase luni.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 235 319.31 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb pentru Alcotest 7410Plus RS RO

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711500 Piese pentru asamblări electronice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 B, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze piese de schimb, iar cantitățile minime și maxime estimate pentru cel mai mare contract subsecvent sunt, după cum urmează:

1. acumulator pentru Alcotestst 7410plus RS RO 1,2 V x 2 400 – 3 000 mAh (set 3 buc.) (min. 3 buc.-max. 6 buc.);

2. placa de baza Alcotest 7410Plus RS RO (min. 3 buc.-max. 30 buc.);

3. acumulator pentru imprimanta Alcotest 7410 plus RS RO 1,2 V x 1 000 – 2 000 mAh (min. 3 buc.-max. 6 buc.);

4. alimentator rețea 220 V-1,25 A (min. 7 buc.-max. 9 buc.);

5. soclu (min. 15 buc.-max. 30 buc.).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 166 388.35 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 99 833,01 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb pentru Alcotest 7510

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711500 Piese pentru asamblări electronice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 B, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze piese de schimb, iar cantitățile minime și maxime estimate pentru cel mai mare contract subsecvent sunt, după cum urmează:

1. carcasă completă A7510 (față, spate, capac baterii) (min. 3 buc.-max. 30 buc.);

2. placă de bază (PCB) A7510 (min. 3 buc.-max. 12 buc.);

3. tastatură material reflexiv (min. 4 buc.-max. 12 buc.);

4. sistem prelevare probe (min. 2 buc.-max. 18 buc.);

5. sistem încălzire senzor (min. 5 buc.-max. 18 buc.);

6. afișaj A7510 (min. 5 buc.-max. 18 buc.);

7. modul susținere afișaj (min. 4 buc.-max. 18 buc.);

8. senzor A7510 (min. 4 buc.-max. 24 buc.);

9. senzor presiune absolută (min. 5 buc.-max. 24 buc.);

10. folie jumper OIML (min. 15 buc.-max. 30 buc.);

11. o-ring (min. 3 buc.-max. 12 buc.);

12. set piese mici pentru carcasă (min. 3 buc.-max. 6 buc.).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 164 566.90 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 98 740,14 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb comune pentru Alcotest 7410Plus RS RO și 7410 Plus Com

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711500 Piese pentru asamblări electronice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 B, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze piese schimb, iar cantitățile minime și maxime estimate pentru cel mai mare contract subsecvent sunt, după cum urmează:

1. set prelevare probe (min. 30 buc.-max. 60 buc.);

2. senzor electrochimic (min. 100 buc.-max. 300 buc.);

3. tranzistor (min. 20 buc.-max. 60 buc.);

4. solutie Etalon Standard (min. 50 buc.-max. 180 buc.).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 722 251.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 433 350,60 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb pentru Alcotest 7410 plus Com

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711500 Piese pentru asamblări electronice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 B, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze piese schimb, iar cantitățile minime și maxime estimate pentru cel mai mare contract subsecvent sunt, după cum urmează:

1. afisaj (min. 15 buc.-max. 28 buc.);

2. placa de baza Alcotest 7410Plus Com (min. 2 buc.-max. 20 buc.);

3. carcasă Mobile Printer (min. 3 buc.-max. 6 buc.);

4. ansamblu imprimare (min. 7 buc.-max. 12 buc.).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 170 989.42 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 102 607,30 RON fără TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Afișaj Alcotest 7410Plus RS RO

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711500 Piese pentru asamblări electronice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Timișoara nr. 10 B, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze piese de schimb, iar cantitățile minime și maxime estimate pentru cel mai mare contract subsecvent sunt, după cum urmează:

1. afișaj Alcotest 7410Plus RS RO (minim 10 buc.-maxim 22 buc.).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 123.64 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 6 797,78 RON fără TVA.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Motive de excludere: ofertantul, membrul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum şi o declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formular 5.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte prezenta procedura: Bunghiuz Florin Nicolae, Mihai Negrilă, Huluță Daniel Petrică, Mihaela Verzeş, Alina Carmen Zaharia, Rusu Andrei, Raluca Pavel;

Notă: nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 Legea nr. 98/2016: ofertantul, membrul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i).

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa conform art. 193 din Legea 98/2016 – toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 republicată, privind semnatura electronică.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba romană. Toate documentele vor avea, pe langă semnatură, mentionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

Criterii privind capacitatea. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, documentele echivalente emise în tara de rezidenţă urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Pentru persoane juridice/fizice străine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba română.

Nota: formularul DUAE (Document Unic de Achiziţie European) va fi completat în mod distinct şi furnizat exclusiv în format electronic, de către ofertant/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători. Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Solicitarile de clarificări în legatura cu documentația de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari”. Pe parcursul evaluării AC poate transmite ofertanților solicitări de clarificări utilizând SEAP. Răspunsul ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În cazul în care AC solicită unui ofertant clarif. și/sau completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarif./compl. solicitate sau clarif./compl transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă;

2. În cazul în care se constata ca exista oferte admisibile cu prețuri egale, AC va solicita reofertarea prin transmiterea unor propuneri financiare imbunatatite, offline, prin e-mail;

3. Pentru informatiile privind asociații și subcontrantanți., terti sustinatori se va completa DUAE;

4. In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei se va prezenta un acord sau o scrisoare de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contr., ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contr.;

5. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontr. pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile. mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, din perspectiva capacitatilor subcontr. pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontr. pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informațiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016;

6. Pentru info privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic – DALI
Adresă: Str. Eforie nr. 3, sector 5
Localitate: București
Țară: România
E-mail: juridic.dgl@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Adresă internet: www.mai.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2020