Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 43163-2021

Submission deadline has been amended by:  101572-2021
28/01/2021    S19

Polonia-Varşovia: Contract-cadru pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă

2021/S 019-043163

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Frontex – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Număr naţional de înregistrare: 140232006
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://frontex.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://frontex.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7773
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă

Număr de referinţă: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Cod CPV principal
64210000 Servicii de telefonie şi de transmisie de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei proceduri de achiziții publice este încheierea unui contract-cadru de servicii cu un singur operator economic în vederea furnizării de servicii de telefonie mobilă pentru membrii personalului și pentru personalul suplimentar selectat.

Contractele-cadru rezultate din această licitație vor constitui o sursă de servicii pentru următoarele domenii:

1) Punerea la dispoziție de cartele SIM cu planuri de abonare pentru servicii mobile de voce, text și date în locații dispersate din punct de vedere geografic din statele membre ale UE și din alte țări din afara UE;

2) Furnizarea unei soluții pentru controlul utilizării serviciilor mobile, inclusiv gestionarea planurilor de date și de voce, configurarea serviciilor pe cartele SIM specifice și;

3) Furnizarea serviciului de asistență profesională care furnizează depanarea notificărilor incidentelor și asistență pentru servicii operaționale 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

Furnizarea de hardware de telefonie mobilă (telefoane mobile, tablete, telefoane inteligente, modemuri etc.) nu face obiectul acestei proceduri de achiziții publice.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
64210000 Servicii de telefonie şi de transmisie de date
64212000 Servicii de telefonie mobilă
64212900 Servicii de furnizare de cartele telefonice preplătite
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PL POLSKA
Cod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Locul principal de executare:

Frontex, Polonia. Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLONIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractele-cadru rezultate în urma acestei licitații vor viza următoarele servicii:

— utilizare de cartele SIM – plan de portabilitate a numerelor;

— furnizare de cartele SIM cu planuri de abonament pentru servicii mobile de voce, text și date;

— gestionarea cheltuielilor pentru serviciile de voce, date și text și cerințele privind facturarea;

— asistență pentru servicii inclusiv: serviciu de asistență profesională 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână; suport de depanare; soluții complete pentru probleme și incidente tehnice;

— procedura de reclamație pentru tarifele contestate/incorecte sau neregulile legate de prestarea serviciilor sau informațiile privind facturarea;

— cerințe speciale dezirabile: Furnizare de cartele SIM locale specifice cu servicii de voce și date, sub formă de abonament preplătit sau postplătit.

Serviciile vor fi executate pe baza unor bonuri de comandă care implementează contractul-cadru.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru poate fi prelungit de maximum o dată pentru o perioadă suplimentară de 24 de luni și în aceleași condiții (sub rezerva analizei comparative și a revizuirii prețurilor în conformitate cu anexa III - proiectul de contract-cadru), cu excepția cazului în care una dintre părți o informează pe cealaltă cu privire la intenția sa de a nu prelungi contractul, iar această notificare este primită de partea căreia îi este adresată cu cel puțin trei luni înainte de contract.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/02/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/03/2021
Ora locală: 11:00
Locul:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLONIA sau prin intermediul unei sesiuni audio-video la distanță Skype for Business.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/01/2021