Árubeszerzések - 431631-2013

20/12/2013    S247    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Kaposvár: Valós idejű utas-ismeretterjesztő rendszerek

2013/S 247-431631

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Kapos Volán Zrt.
AK15931
Füredi utca 180.
Címzett: Fodor József
7400 Kaposvár
Magyarország
Telefon: +36 82506136
E-mail: fodorj@kaposvolan.hu
Fax: +36 82419832

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.kaposvolan.hu

További információ a következő címen szerezhető be: Deák Ügyvédi Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1–2.
7100 Szekszárd
Magyarország
Telefon: +36 74510225
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: +36 74510224

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Deák Ügyvédi Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1–2.
7100 Szekszárd
Magyarország
Telefon: +36 74510225
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: +36 74510224

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Deák Ügyvédi Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1–2.
7100 Szekszárd
Magyarország
Telefon: +36 74510225
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: +36 74510224

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása során: Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése, szállítási szerződés keretében (DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001).
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Kaposvár, Központi telep. Cím:
— Kaposvár Füredi út 180. (15124/16 hrsz.)
— Kaposvár, autóbusz-állomás. Cím: Kaposvár Újpiac tér 1. (9055/3 hrsz.)
— Siófok, autóbusz-állomás. Cím: Siófok Fő u. 71-81. (6577 hrsz.)
— Marcali, autóbusz-állomás. Cím: Marcali Petőfi u. 44. (89 hrsz.)
— Nagyatád, autóbusz-állomás. Cím: Nagyatád Kolozsvári u. 1. (1386/6 hrsz.)
— Barcs, autóbusz-állomás. Cím: Barcs MÁV Pályaudvar 1. (482 hrsz.)
— Csurgó, autóbusz-állomás. Cím: Csurgó Petőfi tér 23/a. (1241 és 947/1 hrsz.)
— Tab, autóbusz-állomás. Cím: Tab Kossuth u. 2. (1084/4/A/1-4 hrsz.)
— Kadarkút, központi autóbusz megállóhely. Cím: Kadarkút Petőfi utca (368 hrsz.)
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
„Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása során: Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése, szállítási szerződés keretében (DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001).
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

48813200, 42961300, 31712110, 34928440, 30231300, 51611120, 72000000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A/ Támogatásból finanszírozott rész:
Szoftver modulok
Utastájékoztatási szoftver modulok
— pályaudvari audiovizuális utastájékoztatás (1 db)
— pályaudvari GPS alapú órarendszer (1 db)
Forgalomirányítási szoftver modulok
— Transmodel adattár (1 db)
— Forgalom előkészítést támogató szoftver modulok integrálása vagy kiváltása (1 db)
— Kommunikációs modul (1 db)
— Forgalmi elszámolásokat támogató szoftver modulok integrálása vagy kiváltása (1 db)
— Elektronikus menetlevél vezetése
Értékesítés:
— Elővétel, helyfoglalás 1 db
— Értékesítést támogató szoftver modulok (1 db)
— Törzsutas programot támogató szoftver modulok (1 db)
Rendszerintegráció (1 db)
Hardver környezet
Diszpécser központ (5 db)
Szerver környezet kialakítása (5 db)
Utastájékoztató eszközök
Indítóállási információs tábla (50 db)
Információs kijelző (Barcs, Csurgó, Tab) (3 db)
Induló és érkező összesítő kijelző tábla (Kaposvár, Siófok) (4 db)
Induló és érkező összesítő kijelző tábla (Marcali, Nagyatád) (4 db)
Megállóhelyi dinamikus napelemes utastájékoztató tábla (4 db)
Megállóhelyi napelemes tábla (1 db)
Járműkörnyezet
Front kijelző tábla (200 db)
Oldal kijelző tábla (200 db)
Beltéri akusztikus utastájékoztatás (200 db)
Integrált fedélzeti egység
— Járműkörnyezet kialakítása (80 db)
— Meglévő környezet integrálása vagy kiváltása (120 db)
— A járművek műszaki felügyeletét támogató fedélzeti szenzor környezet kialakítása (200 db)
— Forgalomirányítást támogató szoftver modul (200 db)
— Utastájékoztatást támogató szoftver modul (200 db)
— Fedélzeti értékesítést támogató szoftver modulok (200 db)
Központi szolgáltatások igénybevétele
Transmodel adatok (adatbázis) biztosítása (1 db)
Transmodel audit szolgáltatás (1 db)
Nem támogatott műszaki tartalom
a) Hardver környezet
— Törzsutas kártya (500 db)
b) A rendszer felügyelete a rendszer üzembe helyezését követő 5 évig.
c) Utastájékoztatási szoftver modul: Internetes és mobiltelefonos utastájékoztatás (1 db)
d) Az integrált fedélzeti egység részeként (opcióként):
— Fedélzeti értékesítést támogató hardver modul 230 db
— Üzemanyag szintmérés 230 db
— Járműkörnyezet kialakítása 30 db
— A járművek műszaki felügyeletét támogató fedélzeti szenzor környezet kialakítása 30 db
— Forgalomirányítást támogató szoftver modul 30 db
— Utastájékoztatást támogató szoftver modul 30 db
— Fedélzeti értékesítést támogató szoftver modulok 30 db
e) Járműkörnyezet (opcióként):
Front kijelző tábla 30 db
Oldal kijelző tábla 30 db
Beltéri akusztikus utastájékoztatás 30 db

Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása: Az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal az alábbi tételeket kívánja – a későbbi döntése alapján – megvásárolni, az alapszerződésben megfogalmazott ellenérték fejében, szállítási és beüzemelési határidővel.
Járműkörnyezet Front kijelző tábla 30 db opció.
Oldal kijelző tábla 30 db opció.
Beltéri akusztikus utas tájékoztatás 30 db opció.
Integrált fedélzeti egység
— Fedélzeti értékesítést támogató modul 230 db;
— Üzemanyag szintmérés 230 db;
— Járműkörnyezet kialakítása 30 db opció;
— A járművek műszaki felügyeletét támogató fedélzeti szenzor környezet kialakítása 30 db opció;
— Forgalomirányítást támogató szoftver modul 30 db opció;
— Utas tájékoztatást támogató szoftver modul 30 db opció;
— Fedélzeti értékesítést támogató szoftver modulok 30 db opció.
A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
napban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 5 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállás, mint értékelési szempont: minimum 24 hónap a kötelezően vállalandó jótállási idő. Az ezt meghaladó megajánlásokat értékeli az ajánlatkérő. A maximum további megajánlás, amit az ajánlatkérő még értékel, mint többlet a 60 hónap, az ezt meghaladó megajánlások is a maximum 100 pontot kapják .
A Szállító köteles az általa szállított gépekre és berendezésekre (beleértve az eszközök minden tartozékát és alkatrészét) és az elvégzett szolgáltatásokra minimum 24 hónap jótállást vállalni. A jótállás kezdő időpontja a sikeres átadás – átvételi eljárás lezárás. A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális karbantartási feladatok és garanciális javítások esetén a Szállító semmilyen jogcímen nem számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivéve, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, vagy vis majorból ered.
A Szállító a kereskedelmi forgalomban kapható (származékos vagy standard) dobozos szoftvereknél az operációs rendszer, adatbázis kezelő rendszer esetében a licenctulajdonosok által vállalt jótállási feltételeket köteles csak biztosítani.
Késedelem esetére vonatkozó pénzügyi biztosíték: 30 napos késedelem idejére nettó 9 000 000 HUF. Amennyiben az ajánlattevő neki (vagy az általa a teljesítésbe bevont személynek) felróható okból a véghatáridő tekintetében késedelembe esik, úgy nettó 300 000 HUF/nap, késedelmi kötbér kerül felszámításra, és a biztosítékból lehívásra.
Amennyiben a késedelem eléri a 30 napot, ajánlatkérő a szerződést indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal meghiúsulás címén felmondhatja (vagy elállhat, ha annak Ptk. 320. § (3) bekezdés szerinti feltételei fennállnak). Amennyiben felszámítandó késedelmi kötbér összege, vagy az ajánlatkérőt ért kár, meghaladja a biztosíték mértékét, az ajánlatkérő a fennmaradó összeget közvetlenül az ajánlattevővel szemben érvényesíti. A biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani.
A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és/vagy a kötbér összegével nem fedezett, igazolt kárának megtérítését követelje a Szállítótól.
Teljesítési biztosíték: Arra az esetre, ha az Ajánlatevőnek (vagy alvállalkozójának) felróható okból a szerződés meghiúsul, az ajánlattevő teljes a nettó szerződéses ellenérték 5%-nak megfelelő mértékű pénzügyi biztosítékot köteles nyújtani a szerződés hatályba lépésekor. Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a biztosítékot meghaladó esetleges többletköltségeit (és/vagy kárát) közvetlenül érvényesítse a nyertes Ajánlattevővel szemben.
Jótállás idejére vonatkozó (jólteljesítési) biztosíték: Az Szállító a vállalt jótállási időtartamára köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére, az alábbiak részletezettek szerint. A biztosíték a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a a jótállás első 12 hónapjában. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszak második 12 hónapjában a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5%-a, ha az ajánlattevő ennél hosszabb jótállást vállalt, akkor a jótállási időszak végéig a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1,25%-a. A biztosíték a jótállási igények teljesítését biztosítja. Amennyiben a szállító a jótállási időre előírt szerződéses kötelezettségeinek, nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a biztosítékból lehívni, és a Szállító kockázatára és költségére gondoskodni a hibásan teljesített áru kicseréléséről, illetve kijavíttatásáról.
A biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a végszámla benyújtásnak feltétele. A jótállás kezdő időpontja teljesítés időpontja (a sikeres átadás – átvételi eljárás lezárása).
A biztosítékokat az ajánlattevő választása alapján kell nyújtani, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint, az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a jótállás idejére vonatkozó biztosíték esetében az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban az előírt összegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.
Előleg visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő az előleg igénybevételekor, arra az esetre, ha a teljesítést a szerződés megkötését követően egyáltalán nem kezdi meg, vagy teljesítését megkezdi, neki felróható okból az Ajánlatkérő a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, az előleg esetleges vissza nem fizetése esetére köteles előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára.
Az ajánlatkérő kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése b) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét.
A biztosítékokat Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontjában írtakon túl az ajánlatkérő a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességet is elfogad az előleg biztosítékaként. (a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint.)
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia kell (Kbt. 126. § (5)).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A támogatásból finanszírozott részek tekintetében:
Az ajánlattevő a szerződés elszámolható összege max. 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint.
Az előleg kifizetésére a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A. § szerint kerülhet sor azzal, hogy az előleg kifizetésnek feltétele, hogy az Ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt. Az előleg a teljesítéssel arányosan kerül levonásra, elszámolásra a részszámlák és végszámla értékéből.
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendelő köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.
Az ajánlatkérő a beszerzést részben saját erőből, részben támogatásból („Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása során: Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése” (DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001) és saját erőből finanszírozza.
A számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletnek foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidő betartásával.
A projektet az Európai Unió és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
A benyújtott számla (rész- számla) kifizetése a szállítói finanszírozás keretében kerül sor, az ellenszolgáltatás összegének 15,00000%-a önrész, a további 85,000000% pedig támogatásból kerül megfizetésre.
A teljesítést úgy kell ütemezni, hogy háromhavonta van lehetőség a teljesítéssel arányos számla benyújtására, amennyiben a számla nettó értéke eléri a 75 000 000 HUF-ot. A végszámla összegének el kell érnie a nettó ajánlati ár 10%-át.
A támogatást közvetlenül a támogató hatóság fizeti ki, ennek megfelelően Ajánlatkérő a közvetlen szállítói kifizetés alapján kíván elszámolni a nyertes Ajánlattevővel, a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szerint.
A kizárólag saját erőből finanszírozott részek tekintetében a nyertes ajánlattevőnek külön számlát kell kiállítania. Egy számla és a 10%-os a végszámla nyújtható be, amelynek ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Ptk. 292/B § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidő betartásával. Az Ajánlatkérő előleget a saját erőből finanszírozott részek tekintetében nem biztosít.
A rendszerfelügyelet díja szintén önerőből kerül finanszírozásra, amelynek ellenértékét – a havonta utólag kiállított számla alapján – az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidő betartásával.
Végszámla mindkét esetben a műszaki átadás átvétel sikeres lezárását követően nyújtható be.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénznem: HUF
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni.
A finanszírozás részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, és nem megengedett.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A szállítandó rendszernek a következő jogszabályi előírásoknak is meg kell felelnie:
— a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
— 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól;
— 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet a közúti személyszállítási szerződésekről;
— 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről;
— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (valamint a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet);
— 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról;
— 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról;
— 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról;
— 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;
— az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;
— 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról;
— 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről;
— 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
— 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
— 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
— 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
— a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
— 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól;
— 2130/2006 (VII. 24.) Korm. határozat a helyközi tömegközlekedési rendszer átalakításáról;
— 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól;
— 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi dóról;
— 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről;
— 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről;
— 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
— a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény
— 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), továbbá az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód: Az részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. és 10–11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Felhívjuk a Tisztelt Részvételre Jelentkezők figyelmét, hogy a hivatkozott kormány rendeletben előírt, a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat a felhívás feladását követő keltezéssel kell megtenni.
A részvételre jelentkező a jelentkezésben nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)).
Felhívjuk a Részvételre Jelentkezők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ra, mely szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a Részvételre Jelentkező köteles nyilatkozni arról, hogy szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak minősül-e vagy sem.
Ha a Részvételre Jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében a Részvételre Jelentkező köteles nyilatkozni arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet), amely az Részvételre Jelentkezőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen, úgy a Részvételre Jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn.
Felhívjuk a Tisztelt Részvételre Jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (kibocsátás dátuma: 1.6.2012.).
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (kibocsátás dátuma: 23.5.2012.).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:
Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha:
P.1. A saját vagy a jogelődjének számviteli jogszabályokban foglaltak szerint, a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján egynél több évben a mérleg szerinti eredménye negatív, vagy amennyiben a Részvételre Jelentkezők a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív.
Ha a Részvételre Jelentkező a P1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A Részvételre Jelentkező alkalmas, ha működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából származó (valós idejű elektronikus utastájékoztató és forgalomirányító rendszer szállítása és telepítése, menetrend szerinti közúti személyszállítási tevékenységet végző közszolgáltató(k) részére – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 600 000 000 HUF-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdés)
P.2. A felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben a teljes- általános forgalmi adó nélküli- árbevétele a három év alatt összesen nem éri el a 700 000 000 HUF, valamint, ha a közbeszerzés tárgyából származó (valós idejű elektronikus utastájékoztató és forgalomirányító rendszer szállítása és telepítése, menetrend szerinti közúti személyszállítási tevékenységet végző közszolgáltató(k) részére) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három év alatt összesen nem éri el a nettó 600 000 000 HUF-ot.
P.3. Nem rendelkezik a részvételi határidő napján érvényes, legalább 100 000 000 HUF/év összegű a beszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, mely kiterjed a teljesítésben részt vevő valamennyi gazdasági szervezetre (alvállalkozóra, és teljesítés segédek is)!
A megkövetelt igazolási mód:
A Részvételre Jelentkező alkalmasságának igazolásához csatolni kell:
P.1) A felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló (eredménykimutatás) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló (eredménykimutatás) adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló (eredménykimutatás) csatolása az ajánlatban nem szükséges. (A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja alapján.)
Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, akkor az elmúlt három lezárt gazdasági év mérleg szerinti eredményei tekintetében Részvételre Jelentkezői nyilatkozat csatolása szükséges.
Amennyiben Részvételre Jelentkező (vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő bármely gazdasági szereplő) a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallás egyszerű másolata csatolandó a jelentkezésbe.
Amennyiben a Részvételre Jelentkező nem rendelkezik a P. 1 pontban előírt irattal, mert a jelölt időszak után kezdete meg működését, csatolja a működésének megkezdése óta eltelt idő alatt keletkezett, a közbeszerzés tárgyából származó (valós idejű elektronikus utastájékoztató és forgalomirányító rendszer szállítása és telepítése, menetrend szerinti közúti személyszállítási tevékenységet végző közszolgáltató(k) részére) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételére vonatkozó nyilatkozatát (310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdés).
P.2. A felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (valós idejű elektronikus utastájékoztató és forgalomirányító rendszer szállítása és telepítése, menetrend szerinti közúti személyszállítási tevékenységet végző közszolgáltató(k) részére) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, évenkénti bontásban, attól függően, hogy a Részvételre Jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése c) pontja alapján.)
P.3. A részvételi határidő lejártának napján érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás egyszerű másolati példányát, valamint a felelősségbiztosítás részvételi határidő napján való érvényessége igazolásához a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum, egyszerű másolati példányát. (A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése d) pontja alapján.)
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre Jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (P.2.), illetve azon, követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. P.3).
Továbbá a Részvételre Jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. § (5)–(6) bek.).
Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a Részvételre Jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ebben az esetben:
a)ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a részvételre jelentkező a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkoznia kell (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került), vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése értelmében, ha a részvételre jelentkező a jelen felhívás III.2.1) pontjának 1./ és 2./ alpontjában előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, úgy a részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást köteles kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben befejezett, összesen több mint nettó 120 000 000 HUF értékű pozitív (a megkötött szerződésnek és a vonatkozó előírásoknak megfelelő) referenciával/referenciákkal, amelyek együttesen tartalmaznak:
— legalább 25 db menetrend szerinti autóbusz közlekedési megállóhelyi elektronikus utastájékoztató eszköz,
— legalább 50 db menetrend szerinti autóbusz közlekedési járműfedélzeti számítógép,
— legalább 1 db menetrend szerinti autóbusz közlekedési forgalomirányító központ,
— legalább 1 db menetrend szerinti autóbusz közlekedési diszpécser állomás leszállítására, és üzembehelyezésére vonatkozó teljesítést,
— legalább 1 db, menetrend szerinti autóbusz közlekedési forgalomirányító és utastájékoztató szoftver bevezetésére vonatkozó teljesítést.
Egy referenciával több alkalmassági feltételnek is meg lehet felelni (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja).
M.2. Nem rendelkezik az alábbi - szakemberekkel (egy szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető):
a) legalább 1 fő projektvezetővel, aki közúti közlekedési mérnöki, vagy járműgépész (autógépész) mérnöki felsőfokú végzettséggel bír, és az előírt végzettség megszerzése után legalább 5 év szakmai gyakorlatot szerzett, valamint rendelkezik közúti közlekedés-informatikai projekt tervezésében és/vagy megvalósításában gyakorlattal, továbbá legalább 1 db 100 000 000 HUF-ot meghaladó közúti közlekedés-informatikai projekt megvalósításban részt vett;
b) legalább 1 fő közlekedési mérnöki vagy járműgépész (autógépész) mérnöki felsőfokú végzettséggel és az előírt végzettség megszerzése után legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki legalább 1 db 100 000 000 HUF-ot meghaladó közlekedés-informatikai projektmegvalósításban részt vett.
c) legalább 2 fő informatikussal, akik közül legalább az egyik felsőfokú informatikai végzettséggel és az előírt végzettség megszerzése után programozóként legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és legalább 1 db 100 000 000 HUF-ot meghaladó közlekedés-informatikai projekt megvalósításban részt vett.
d) legalább 1 fő autóvillamossági szerelő, vagy autóvillamossági műszerész végzettségű szakemberrel, aki az előírt végzettség megszerzése után legalább 2 olyan projekt elvégzésében részt vett, ahol autóbuszokba elektronikai eszközök beszerelését végezte el.
Az ajánlatkérő a korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett végzettséget, jogosultságot egyenértékűnek tekinti (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés c) pontja).
M.3. Nem rendelkezik – a beszerzés tárgyára vonatkozó berendezések tervezésére, fejlesztésére, integrációjára, üzemeltetésére és szoftverfejlesztésére vonatkozó ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszerrel, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
(310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15.§ (1) bekezdés b) pontja)
A megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb, valós idejű menetrend szerinti autóbusz közlekedési elektronikus utastájékoztató és forgalomirányító rendszer szállítására és telepítésére vonatkozó szállításainak ismertetésével. (A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a) pontja alapján.)
Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; ha a szerződést kötő másik fél ettől eltérő egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja, év, hó, nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát és darab számát, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasságánál előírtak megállapíthatóak legyenek (legalább a megállóhelyi elektronikus utastájékoztató eszköz, járműfedélzeti számítógép, forgalomirányító központ, és diszpécser állomás mennyiségének megadásával), az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint fel kell tüntetni a megrendelő részéről referenciát adó adatait (cégnév, a referenciát adó személy nevét, telefonszámát).
Közös ajánlattevői teljesítés esetén a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban pontosan meg kell jelölni a saját teljesítésben elvégzett feladatokat, a műszaki alkalmasság megítéléséhez szükséges részletességgel.
M.2. Csatolandó azoknak a szakembereknek illetve vezetőknek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, képzettségük és szakmai gyakorlatuk ismertetése saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum másolatának csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajznak minimálisan a személyes adatokat (jelenlegi munkahelyet is) kell tartalmaznia, továbbá a szakmai tapasztalatot és azon projekt érékét és tárgyát kell megadni, amelyben a szakember részt vett, a projektek időtartamának pontos megjelölésével (legalább az előírt gyakorlatot alátámasztó projektek estében év, hó, nap megjelöléssel), és ha nem saját állományú (munkaviszonyban, vagy tagi jogviszonyban kerül bevonásra) a bemutatott szakember, akkor a rendelkezésre állást igazoló, a szakember által aláírt nyilatkozatot, mely szerint a kérdéses szakember a szerződés teljesítése során az ajánlattevő rendelkezésére áll majd. (A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján.)
M.3. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a beszerzés tárgyára vonatkozó berendezések tervezésére, fejlesztésére, integrációjára, üzemeltetésére és szoftverfejlesztésére vonatkozó – a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását, az érvényes ISO 9001 -es tanúsítványának csatolásával, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait (pl.: minőségügyi kézikönyv, belső auditrendszer és értékelése, egyszerű másolatban). (A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján.)
A Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Kbt. 55. § (5) Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(6) A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. A beszerzendő berendezések és eszközök nettó ajánlati ára (HUF).. Súlyszám 60

2. A kötelező 24 hónap felül vállalt jótállás időtartama (max. további 60 hónap).. Súlyszám 20

3. Az önerőből finanszírozott rendszerfelügyelet díja, a rendszer üzembe helyezését követő 5 évig (nettó HUF).. Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
Kapos Volán – Közösségi közlekedés javítása 2013. II menet.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 191-311891 5.10.2011

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 105-180692 1.6.2013

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.1.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.1.2014 - 10:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:

1) 1) A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő www.kaposvolan.hu. internetes oldaláról letölthető (Jegykiadó dokumentáció megnevezés alatt). A dokumentáció letöltésével egyidejűleg írásos bejelentkezést (visszaigazolást) kell megküldeni az ajánlatkérő nevében eljáró ügyvédi irodának vagy elektronikus levél útján (chris.deak@t-online.hu) vagy telefax (+36 74510224) útján! A visszaigazolásban jelezni kell, hogy a letöltés sikeres volt-e, minden anyagot meg tudott-e nyitni a részvételre jelentkező, továbbá a bejelentkezésnek tartalmaznia kell a cég megnevezését, székhelyét (postacímét), a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, fax számát, email címét. A bejelentkezés (visszaigazolás) elmaradása esetén a részvételre jelentkező nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem megfelelő időben kapta kézhez a kiegészítő információt, tájékoztatást, vagy egyéb dokumentumokat, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérőnek (és a nevében Eljárónak) nem lesz információja arra vonatkozóan, hogy ki minősül az eljárásban potenciális részvételre jelentkezőnek. A dokumentáció letölthető a részvételi határidőig. A dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie (Kbt. 49. § (6) bek.).

2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100
3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1., és 3. részszempontok értékelésénél a legalacsonyabb (az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb) megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap (de minimum 1-et), kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:

Xlegkedvezőbb / Xvizsgált *100

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat

Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása

A 2. részszempont értékelésénél a legmagasabb (az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb) megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap (de minimum 1-et), kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. Amennyiben többlet megajánlás nem érkezik úgy az ajánlattevő 1 pontot kap a megajánlásra!
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:

Xvizsgált / Xlegkedvezőbb *100

Xlegkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat

Xvizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása

4) A részvételi jelentkezésbe csatolni kell a jelentkező(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban (kivéve az egyéni vállalkozót és a természetes személyeket). Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat vagy más személyt képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is.
5) A Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, kivétel ahol követelés közvetlen érvényesítés alapjául szolgáló okiratról, vagy jognyilatkozat megtételére, képviseletre vonatkozó meghatalmazásról van szó, vagy ahol jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
6) A jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése)
7) Közös a részvételre jelentkezés esetében a jelentkezésben csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást legalább az alábbiak szerint: tartalmazza a jelentkezők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon jelentkezőt, aki a közös a részvételre jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös a részvételre jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös a részvételre jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell valamennyi részvételre jelentkező tételes megjelölését.
8) A részvételre jelentkezőknek a jelentkezésben – nemlegesség estén is – nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban foglaltakra (a nyilatkozat nemlegesség esetén is csatolandó) Kbt. 26. §-ban foglaltak figyelembevételével, mely szerint: Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Az előző bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
Mivel az eljárás több szakaszból áll a részvételi szakaszában az előző bekezdés szerint tett nyilatkozatot az ajánlattevő az eljárás ajánlattételi szakaszában – a 26. § figyelembe vételével – módosíthatja, ebben az esetben ismét be kell nyújtania nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (87. § (1) bekezdés d) pontja, 91. § (1) bekezdés d) pontja, 107. § (4) bekezdés e) pontja). A módosítás az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében nem eredményezheti az alkalmasság igazolásakor tett nyilatkozatok tartalmának módosulását.
9) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az ajánlatkérő elfogadja azok a részvételre jelentkező általi felelős magyar fordítását, amit csatolni kell közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, és amelynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül amennyiben annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei fennállnak.
10) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen részvételi jelentkezéseket leadni csak munkanapokon 09:00–14:00 óráig lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal, hogy a részvételi határidő lejártának napján a jelentkezéseknek 10:00 óráig be kell érkeznie.
A jelentkezések postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a részvételi jelentkezésnek a részvételi határidő lejártának napján 10:00 óráig a megadott helyre be kell érkeznie. A részvételi jelentkezés beadási módja megválasztásának minden következményét a jelentkező köteles viselni!
11) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
12) Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági alkalmasság esetében a forgalomnál (III.2.2. P.2), valamint a szakmai felelősségbiztosításnál (P.3.), a műszaki-szakmai alkalmasság esetében a III.3.2. M.1. M.2. M.3. pontnál a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel)kötik meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölték.
14) Az ajánlatkérő a felhívás a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeknél a Kbt. 129. § (7). bekezdése alapján – csak olyan referenciát fogad el, ahol a referenciaként bemutatni kívánt feladatokat maga a részvételre jelentkező, vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó (közös jelentkezés/ajánlattétel esetén nem a másik jelentkező/ajánlattevő), végzett el ténylegesen, és a saját teljesítés aránya eléri az előírt mértéket! (kérjük nyilatkozataikat ennek figyelembevételével tegyék meg, a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban pontosan jelöljék meg a saját teljesítésben elvégzett feladatokat, a műszaki alkalmasság megítéléséhez szükséges részletességgel.)
15.) A jelentkező csatoljon a dokumentációban meghatározott táblázat szerint összefoglaló táblázatot és/vagy nyilatkozatot arról, hogy az alkalmassági feltételek mely pontjának mely bemutatott elemmel (dokumentummal) felel meg. A táblázat formájára vonatkozó javaslatot a dokumentáció tartalmazza. A táblázatnak összefoglaló jellegűnek kell lennie, azaz az alvállalkozók és esetleges erőforrás szervezetek adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is tartalmaznia kell.
16.) Amennyiben a jelentkező az alvállalkozó, vagy az kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételi jelentkezésben átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a jelentkezéshez csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a kiválási, szétválás szerződést, átalakulási cégiratokat,
17.) A jelen felhívás III.2.2. 1./ pontjában az utolsó három üzleti év, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától számított elmúlt három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti.
A hivatkozott pontban meghatározott mérleg szerinti eredmény a „számvitelről” szóló 2000. évi C törvény 70. § (2) bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú gazdasági szereplő csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értéket. Amennyiben a gazdasági szereplő a személyes joga szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti eredményét.
18.) A rendszer megvalósítása során az alábbi szabványokat, ill. vonatkozó ajánlásokat kell figyelembe venni:
— Meglévő rendszer fejlesztése esetén a Transmodel szabvány szerinti adatszolgáltatás biztosíthatósága az azt leképező TransXChange XML séma szerint.

( http://www.transxchange.org.uk/ )

— Új rendszer fejlesztése/vásárlása esetén a Transmodel szabvány, vagy annak aktualizált, továbbfejlesztett, visszafelé kompatibilis változatára épülő belső architektúra implementálása és az adatszolgáltatás biztosíthatósága az azt leképező TransXChange XML séma szerint.
— Valós idejű adatokra alapozott új rendszer fejlesztés esetén a SIRI szabvány szerinti, vagy annak alkalmazásával továbbfejlesztett, visszafelé kompatibilis adatcsere támogatása.

(http://www.kizoom.com/standards/siri/ )

— A helyi és a helyközi közlekedés tranzakcióinak elszámolása tekintetében a teljes körű interoperabilitás és kompatibilitás biztosítása – az adatok automatizált, elektronikus központi feldolgozása szempontjából, illetve; – a nem kereskedelmi típusú (szociális, közszolgáltatáshoz kapcsolódó stb.) kedvezmények közlekedési alrendszerek és a szolgáltatásért felelős testületek közötti összehangolt, rendszeres, elektronikus elszámolása szempontjából.
— Az EU által kiadásra kerülő mindenkori IOPTA követelményrendszerek összehangolása a Transmodel, az IFOPT ajánlásokkal, és a SIRI szabvánnyal.
19.) A műszaki berendezéseknek CE megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük, amit majd az ajánlatba csatolni kell, és rendszernek a beépítést követően EMC tanúsítással kell majd rendelkeznie!
20.) A részvételre jelentkezőknek a jelentkezést 1 pld eredeti és az eredetivel mindben megegyező elektornikus másolati formában – CD-n vagy más adathordozón – is be kell nyújtani.
21.) A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
22.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők/ Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a dokumentáció, valamint annak mellékleteként kiadott műszaki dokumentáció típus-, illetve gyártó-megjelöléseket is tartalmazhat. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő a dokumentációban előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
23.) A nyertes ajánlattevő köteles lesz valamennyi berendezés tekintetében a szükséges alkatrészellátást legalább a szerződéskötést követő 5 év végéig biztosítani, amely feltételnek való megfelelést az ajánlattevők az ajánlatban kötelesek lesznek a gyártó által kiadott igazolással alátámasztani.
26.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazni kívánja a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdését, amelynek értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt is, aki az ajánlatában – az áruk összértéke tekintetében – 50%-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
27.) A nyertes ajánlattevőnek az eszközök beépítését követően kapcsolási és bekötési rajzot kell átadnia az ajánlatkérő részére.
28.) Az Ajánlatkérő az ajánlati szakaszban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az Ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: 2 000 000 HUF. A biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérõ nevében eljáró letéti számlájára (AXA Bank 17000019-12308903) történő befizetésével, a dokumentációban megadott minta szerinti bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat hiteles másolati példányának, illetve bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. nap 17:00 óráig kell érvényben és lehívhatónak lennie.
A biztosítékot vissza kell fizetni
a) az ajánlattevők részére az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő 10 napon belül;
b) a nyertes ajánlattevő, valamint – a 124. § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő 10 napon belül, kivéve, ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
Ha az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a pénzben teljesített biztosíték kétszeres összegének, egyéb esetekben a biztosíték mértékének megfelelő összeg tíz napon belüli megfizetésére köteles
a) az ajánlattevők részére, ha az eljárás eredményéről az ajánlati kötöttség felhívásban meghatározott vagy meghosszabbított fennállásának ideje alatt nem tájékoztatja az ajánlattevőket;
b) a nyertes ajánlattevő, valamint – a 124. § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére, ha a szerződést nem köti meg.
Amennyiben az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot – a (6) bekezdés alkalmazása nélkül – vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
29.) Az ajánlattevő a legalább 100 000 000 HUF / év összegű szakmai felelősség biztosítás fennállásáról a szerződés teljes időtartama alatt köteles gondoskodni, és azt az ajánlatkérő felé bizonyítani, a díjfizetési megtörténtének igazolásával. A felelősség biztosításnak a rendszer kiépítéséig és üzembehelyezéséig (az átadás - átvételi eljárás sikeres lezárásig) kell minimum fennállnia.
30./ Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák esetében a teljesítés napján, a beszámolók/árbevételre vonatkozó adatok esetében pedig a tárgyév utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia és az ajánlatban megadnia.
31./A teljesítési határidők: a rendszer üzembe helyezésének 30.9.2014. napjáig meg kell történnie, az ajánlatkérő előtejesítést elfogad. Ezt követő 5 évig kell a rendszer felügyeletet biztosítani.
32./ A részvételi jelentkezések benyújtásnak időpontja:
Dátum: 16.1.2014. (nap.hónap.év). Időpont: 10:00.
(adott esetben) Hely: 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Deák Ügyvédi Iroda
A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását a részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.
A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét).
32./ Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: 17.2.2014.
33./ Az ajánlatkérő nem fog újabb hiánypótlást elrendelni azzal kapcsolatosan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére.
34./ Az ajánlatkérő a felhívás III.2.3. pont M1 pontjában a 2012. évi XLI. törvény 2. § 23. és 24. pontja szerinti szolgáltatás fogadja el menetrendszerinti szolgáltatásnak, mely szerint: „menetrend: a járat útvonalának kezdő- és végpontját, a megállóhelyeket, mindezekre vonatkozóan az indulási és érkezési időpontokat, vagy a járat napi első és utolsó indulási időpontját és a köztes járatgyakoriság ismertetését tartalmazó szolgáltatási előírás; menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: személyek szállítására meghatározott rendszerességgel, meghatározott útvonalon, a fel- és leszállásra előzetesen kijelölt megállóhelyek között, vagy azok érintésével közlekedő, díj ellenében bárki által igénybe vehető járattal végzett vasúti, vízi vagy közúti személyszállítási szolgáltatás.)”
35./ Az ajánlatkérő a felhívás III.2.2. P2 pontjában közszolgáltatóknak a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 114. § (2) bekezdésében megfogalmazott tevékenységeket folytatókat tekinti.
36./ A részvételre jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a projekt fizikai befejezésének határideje: 30.9.2014. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad!
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
17.12.2013