Árubeszerzések - 431650-2020

15/09/2020    S179

Magyarország-Budapest: Kloridok

2020/S 179-431650

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Telefon: +36 306268408
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vizmuvek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000874182020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000874182020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közszolgáltató
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VasIIIklorid, vas és aluminium só oldat beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000874182020
II.1.2)Fő CPV-kód
24312120 Kloridok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés keretében vas(III)-klorid oldat, valamint vas és alumínium sók keverékének vizes oldatának beszerzése (2 részben).

1. rész: 40 %-os vas(III)-klorid oldat beszerzése a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett Agglomerációs Szennyvíztisztító Telepeire.

2. rész: Vas és alumínium sók keverékének vizes oldatának beszerzése a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett Agglomerációs Szennyvíztisztító Telepeire

A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

40 %-os vas(III)-klorid oldat beszerzése TSZÜO

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24312122 Vas-klorid
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Biatorbágy, Alsómajor 0175/2 hrsz, Budakeszi, Külterület 067/18 hrsz;, Százhalombatta, Déli gát út 2., Szigetszentmiklós, Massányi Károly út 0264/7 hrsz, Tököl Szerviz út 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés keretében vas(III)-klorid oldat, valamint vas és alumínium sók keverékének vizes oldatának beszerzése (2 részben).

1. rész: 40 %-os vas(III)-klorid oldat beszerzése a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett Agglomerációs Szennyvíztisztító Telepeire

A megajánlott vas(III)-klorid oldatnak 40 tömeg %-osnak és az MSZ EN 888:2004 szabvány 4.2. táblázata alapján Solution (c), 4.3. táblázata alapján 3. típusúnak (Grade 3) és ugyanazon szabvány 4.4. táblázata alapján 3. típusúnak (type 3) kell lennie.

Várható szállítási mennyiségek 48 hónapra tervezetten az Agglomerációs telepekre vonatkozólag (Biatorbágy, Budakeszi, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Tököl). a Fővárosi Vízművek Zrt. részéről - Vas(III)klorid oldat igény mennyiség kg:

Tököl: 303 000 kg.

Szigetszentmiklós: 320 000 kg.

Százhalombatta: 134 000 kg.

Biatorbágy: 122 000 kg.

Budakeszi: 81 000

Fővárosi Vízművek Zrt. részéről összesen vas(III)-klorid oldat igény alapmennyiség kg: 960 000 kg, mely mennyiségen felül 288 000 kg mennyiség lehívása opcionális.

Az opcionális mennyiség az összesen alapmennyiség 30 %-a.

Ajánlatkérő a keretszerződést határozott időre köti (II.2.7) pont szerint)

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összmennyisége (alap, illetve opcionális) eléri a teljes keretmennyiséget (alap, illetve opcionális) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a leszállított vas(III) klorid oldat koncentrációja nem éri el a megajánlott és elvárt 40 %-ot, de eléri, vagy meghaladja a 35 %-ot, úgy az elvárásnak nem megfelelő koncentrációjú oldat után AK arányosan csökkentett ellenértéket fizet meg (kompenzáció lehetősége). Részletek a szerződés tervezetben.

A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható 1 alkalommal, maximum további 12 hónapra, amennyiben az egyedi megrendelések összmennyisége (alap, illetve opcionális) nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretmennyiséget (alap, illetve opcionális). AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A becsült alapmennyiségen felül 288 000 kg (30 %) mennyiség megrendelése opcionális.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vas és alumínium sók keverékének vizes oldat TSZÜO

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24312120 Kloridok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Biatorbágy, Alsómajor 0175/2 hrsz, Budakeszi, Külterület 067/18 hrsz;, Százhalombatta, Déli gát út 2., Szigetszentmiklós, Massányi Károly út 0264/7 hrsz, Tököl Szerviz út 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés keretében vas(III)-klorid oldat, valamint vas és alumínium sók keverékének vizes oldatának beszerzése (2 részben).

2. rész: Vas és alumínium sók keverékének vizes oldatának beszerzése a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett Agglomerációs Szennyvíztisztító Telepeire

A megajánlott vas és alumínium sók keverékének vizes oldatnak meg kel felelnie az MSZ EN 935:2004 magyar szabvány előírásainak (Kémiai paraméterekre vetítve a szabvány 4.4. táblázata alapján min. Type 2 kategóriáig elfogadott).

Várható szállítási mennyiségek az Agglomerációs telepekre vonatkozólag 48 hónapra tervezetten (Biatorbágy, Budakeszi, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Tököl). a Fővárosi Vízművek Zrt. részéről - Vas és alumínium sók vizes oldatának keveréke oldat igény mennyiség kg:

Tököl: 230 000 kg.

Szigetszentmiklós: 230 000 kg.

Százhalombatta: 80 000 kg.

Biatorbágy: 80 000 kg.

Budakeszi: 80 000 kg

Fővárosi Vízművek Zrt. részéről összesen igény alapmennyiség kg: 700 000 kg, mely mennyiségen felül 210 000 kg mennyiség lehívása opcionális.

Az opcionális mennyiség az összesen alapmennyiség 30 %-a.

Ajánlatkérő a keretszerződést határozott időre köti (II.2.7) pont szerint)

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összmennyisége (alap, illetve opcionális) eléri a teljes keretmennyiséget (alap, illetve opcionális) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható 1 alkalommal, maximum 12 hónapra, amennyiben az egyedi megrendelések összmennyisége (alap, illetve opcionális) nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretmennyiséget (alap, illetve opcionális). AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A becsült alapmennyiségen felül 210 000 kg (30 %) mennyiség megrendelése opcionális.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági, pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági, pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:

A 321/2015.(X.30.) K.r. (továbbiakban K.r) 1.§(1) bek.e alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).

Az alkalmasság igazolása során a K.r. 24.§ (1) bek.ben, 28. § (5) bek.-ben valamint a Kbt. 65.§ (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.

AT-k a Kbt.65.§ (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Ha AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A K.r. 1.§ (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a K.r. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1.A K.r. 21.§(1) bek. a) pontjára tekintettel AT a K.r. 22.§ (1) bek. alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában teljesített szerződéseit. A K.r.21.§(1a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Amennyiben AT több részre is ajánlatot tesz, ugyanazt a referenciát több részhez is felhasználhatja, ha az teljes mértékben alkalmas az érintett részre vonatkozó feltételek igazolására.

Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a K.r. 21/A.§-ára.

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme),

— referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail-cím),

— a referencia tárgyának (a szállított áru) ismertetése,

— a teljesítés ideje és időtartama (év – hónap – naptól év – hónap – napig bontásban kell megadni),

— a szállítás mennyisége (kg mértékegységben kifejezve),

— utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.

Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti áru(k)ra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.

Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai – nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt.69.§ (4) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) – alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.

M.2.AT csatolja a K.r. 21.§(1)bek. i) pontjára figyelemmel az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. 1. rész: Alkalmas AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db, egy szerződés keretében, legalább 2 különböző telephely tekintetében, telephelyenként legalább 1 szállítmány havonta, mindösszesen 400 000 kg mennyiségben a közbeszerzés tárgya szerinti áru (az MSZ EN 888:2004 szabvány 4.2. táblázata alapján Solution (c), 4.3. táblázata alapján 3. típusúnak (Grade 3) és ugyanazon szabvány 4.4. táblázata alapján 3. típusúnak (type 3)megfelelő vas(III)-klorid) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

M.1. 2. rész: Alkalmas AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db, egy szerződés keretében, legalább 2 különböző telephely tekintetében, telephelyenként legalább 1 szállítmány havonta, mindösszesen 300 000 kg mennyiségben a közbeszerzés tárgya szerinti áru (az MSZ EN 935:2004 magyar szabvány előírásainak (Kémiai paraméterekre vetítve a szabvány 4.4. táblázata alapján min. Type 2 kategóriáig elfogadott) megfelelő vas és alumínium sók keverékének vizes oldata) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

A referencia több szerződés együttes összeadásával is teljesíthető.

Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.

M.2. Alkalmatlan AT (közös AT), ha a szállítandó termék vonatkozásában nem rendelkezik akkreditált mintavétel alapján független akkreditált laboratórium által kiállított nyilatkozattal, amely nyilatkozat tartalmazza a megajánlott vas(III)-klorid oldat sűrűségét és oldatlan anyag tartalmát,továbbá az MSZ EN 888:2004 szabvány szerint mért oldat koncentrációt és vas(II)tartalmat, továbbá önálló akkreditált labormérések alapján a vas(III), arzén, kadmium, mangán, króm, réz, cink, nikkel, ólom, antimon, szelén, higanytartalmat, és mindezen mérések alapján a független laboratórium által kiállított nyilatkozat nem tartalmazza a megajánlott vas(III)-klorid oldatnak az

1. rész esetén:

MSZ EN 888:2004 szabvány 4.2. táblázata alapján Solution (c), 4.3. táblázata alapján 3. típus (Grade 3) és ugyanazon szabvány 4.4. táblázata alapján 3. típus (type 3) előírásainak való megfelelés tanúsítását,

2. rész esetén:

Alkalmatlan AT (közös AT), ha a szállítandó termék vonatkozásában nem rendelkezik akkreditált mintavétel alapján független akkreditált laboratórium által kiállított nyilatkozattal, amely nyilatkozat tartalmazza a megajánlott vas és alumínium sók keverékének vizes oldat sűrűségét és oldatlan anyag tartalmát, továbbá az MSZ EN 935:2004 magyar szabvány előírásai szerint mért oldat koncentrációt és vas(II)tartalmat, továbbá önálló akkreditált labormérések alapján a vas(III), arzén, kadmium, mangán, króm, réz, cink, nikkel, ólom, antimon, szelén, higanytartalmat, és mindezen mérések alapján a független laboratórium által kiállított nyilatkozat nem tartalmazza a megajánlott vas és alumínium sók keverékének vizes oldatnak az

MSZ EN 935:2004 magyar szabvány előírásainak (Kémiai paraméterekre vetítve a szabvány 4.4. táblázata alapján min. Type 2 kategóriáig elfogadott) való megfelelés tanúsítását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész: AK előleget nem fizet. AT szállítmányonként az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt szállítólevelet. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláit AK a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar Ft (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A.§, 135.§ (1), (5)-(6) és (10)-(11) bek. is irányadók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/10/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/10/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Rövidítések:

AK-ajánlatkérő.

AT-ajánlattevő.

AV-alvállalkozó.

KD-Közbeszerzési Dokumentumok.

Ref-referencia.

KH-Közbeszerzési Hatóság.

FB-felelősségbiztosítás.

EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) K.. r..

Kbt. – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.

Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§ (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

5. A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt.39.§ (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.

6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35.§ (2a) bek.-e és 65.§ (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.

8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.

11. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.

13. AK a Kbt.35.§(8) bek.re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.

Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt.35.§ (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt.35.§ (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, továbbá a Kbt.35.§ (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

14. AK a Kbt.75.§(6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.

15. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap – a Kbt. 81.§ (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban – 30 napként értendő.

16. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen – jogszabályban rögzített esetek kivételével – lehetőség és az így benyújtott ajánlat – a Kbt.73.§(1) bek. e) pontja alapján – érvénytelen!

17. Az ajánlat részeként benyújtandó további dokumentumok részenként:

— a megajánlott vas(III)-klorid oldat, és vas és alumínium sók keverékének vizes oldatának – hatályos jogszabályoknak megfelelő – biztonsági adatlapja, melyből egyértelműen megállapítható, hogy a termék rendelkezik az 1907/2006 EK rendelet szerinti REACH regisztrációval,

— Ajánlattevő saját vagy – forgalmazó ajánlattevő esetén – a gyártó vas(III)-klorid oldat, és vas és alumínium sók keverékének vizes oldatának gyártására vonatkozó, 314/2005.(XII.25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint megadott érvényes környezetvédelmi engedélyének, vagy egységes környezethasználati engedélyének egyszerű másolata. Amennyiben a megajánlott terméket előállító gyár nem Mo.-n működik, akkor az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak és a gyár működésének helyszíne szerinti ország vonatkozó előírásainak megfelelően kiadott, vas(III)-klorid oldat, és vas és alumínium sók keverékének vizes oldatának gyártására vonatkozó érvényes engedély egyszerű másolatának csatolása szükséges.

18.Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek részenként rendelkeznie kell a szerződés megkötésének időpontjától, a szerződés megszűnését követő 30. napig a szerződés szerinti tevékenység végzésére vonatkozó legalább 50 000 000 Ft/év és legalább 10 000 000 Ft/káresemény értékű felelősségbiztosítással. A FB megkötéséről, vagy a meglévő FB kiterjesztéséről az AT-knek ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az előírt értékhatárokat.

Közös ajánlattétel esetén a FB-okkal a közös AT-knek külön-külön kell rendelkezniük (minden közös AT tagnak minden előírt biztosítással).

19. Értékelési szempont (valamennyi rész): Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerint a legalacsonyabb ár. Alkalmazásának indoka: AK igényeinek a jelen ajánlati felhívás II.2.4) pontjában konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, az AK a beszerzendő áruk tulajdonságait pontosan meghatározta, valamint a kapcsolódó szerződéses feltételeket is olyan kötötten tudta meghatározni, hogy az előírt paraméterek teljesítése és a szerződéses feltételek elfogadása esetén az egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ár kiválasztását. Az ajánlatban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

AK az ajánlatokat részenként külön-külön a Felolvasó lapon megadott ajánlati ár – nettó egységár (Ft/kg) – alapján értékeli.

20. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.

20. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.

21. Az eljárásban közreműködő FAKSZ: dr. Korossy Emese 00084

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2020