Tarned - 431659-2020

15/09/2020    S179

Eesti-Tallinn: Eriotstarbelised teisaldatavad konteinerid

2020/S 179-431659

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70009764
Postiaadress: Järve tn 34a
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 11314
Riik: Eesti
Kontaktisik: Maia Prunt
E-post: info@kaitseinvesteeringud.ee
Telefon: +372 55546781

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus

I.2)Teave ühishanke kohta
Lepingu sõlmib keskne hankija
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2281852/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2281852/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
I.5)Põhitegevus
Riigikaitse

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Konteinerlahenduste ostmine, konteinerlahenduste ümberehitus ja strateegilise sidevõrgu arendus- ja installatsioonitööd

Viitenumber: 226607
II.1.2)CPV põhikood
34221000 Eriotstarbelised teisaldatavad konteinerid
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Konteinerlahenduste ostmine, konteinerlahenduste ümberehitus ja strateegilise sidevõrgu arendus- ja installatsioonitööd.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
Hankija jätab endale õiguse sõlmida lepingud järgmiste osade või osade gruppide kombinatsioonide kohta:

Kui pakkujaga sõlmitakse leping rohkem kui 1 osa kohta, sõlmitakse osas I ja II koondina 1 raamleping, osas III eraldiseisev raamleping.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Uued ja kasutatud standardkonteinerid

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
34221000 Eriotstarbelised teisaldatavad konteinerid
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Uute ja kasutatud standardkonteinerite ostmine ja rentimine.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakutavate konteineritüüpide arv / Osakaal: 100.0
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Raamleping sõlmitakse kõigi riigihankes sätestatud pakkumuse vastavustingimustele vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Konteinerlahenduste ehitus või olemasolevate konteinerite ümberehitus

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
34221000 Eriotstarbelised teisaldatavad konteinerid
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Konteinerlahenduse (meditsiin, laod, jne) ehitus või ümberehitus vastavalt tellija soovile.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kulukriteerium - Nimi: Konteineri projekteerimistöö töötunni maksumus / Osakaal: 50.0
Kulukriteerium - Nimi: Konteineri ümberehituse töötunni maksumus / Osakaal: 50.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Raamleping sõlmitakse kõigi riigihankes sätestatud pakkumuse vastavustingimustele vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Strateegilise sidevõrgu arendus- ja ehitustööd

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
35711000 Juhtimis-, kontrolli- ja sidesüsteemid
45310000 Elektripaigaldustööd
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Strateegilise sidevõrgu arendustööde teostamine ja valveseadmete paigaldamine, mis võivad hõlmata ka objektide ühendamist sidevõrguga fiiberoptilise kaabli abil, mastitöid, videovalvesüsteemide uuendamist ja ehitamist, sidemastide perimeetri kaitsmiseks teostatavaid töid, sidekonteinerite ümberehitus- ja sideinstallatsioonitöid, võrkude ehitust ning nõrk- ja tugevvoolutöid.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Raamleping sõlmitakse kõigi riigihankes sätestatud pakkumuse vastavustingimustele vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 21/10/2020
Kohalik aeg: 10:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel, Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 21/10/2020
Kohalik aeg: 10:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
10/09/2020