Blago - 431681-2020

15/09/2020    S179

Slovenija-Ljubljana: Zdravila z delovanjem na živčevje

2020/S 179-431681

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Nacionalna identifikacijska številka: 5053919000
Poštni naslov: Linhartova cesta 51
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Ajda Gobec Jerele
E-naslov: ajda.gobec@ir-rs.si
Telefon: +386 14758100
Telefaks: +386 14372070
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.ir-rs.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.uri-soca.si/sl/Javna_narocila_in_razpisi/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20776
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih

Referenčna številka dokumenta: 460-1/2020-12
II.1.2)Glavna koda CPV
33661000 Zdravila z delovanjem na živčevje
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih za obdobje 1 leta.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 292 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Toksin Clostridium botulinum tipa A (v obliki hemaglutininskega kompleksa)

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33661000 Zdravila z delovanjem na živčevje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Linhartova cesta 51, SI-1000 Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih za obdobje enega leta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 108 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Toksin Clostridium botulinum tipa A (brez beljakovin, ki tvorijo komplekse)

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33661000 Zdravila z delovanjem na živčevje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Linhartova cesta 51, SI-1000 Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih za obdobje 1 leta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Toksin Clostridium botulinum tipa A (brez beljakovin, ki tvorijo komplekse)

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33661000 Zdravila z delovanjem na živčevje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Linhartova cesta 51, SI-1000 Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravila botulin toksin po sklopih za obdobje 1 leta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 9 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 13/10/2020
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 28/02/2021
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/10/2020
Lokalni čas: 09:01
Kraj:

EJN

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2020 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Poštni naslov: Linhartova cesta 51
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/09/2020