Roba - 431712-2020

15/09/2020    S179

Hrvatska-Zagreb: Prirodni plin

2020/S 179-431712

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske šume d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željko Smojver
E-pošta: zeljko.smojver@hrsume.hr
Telefon: +385 98447589

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrsume.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0032763
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prirodni plin – opskrba

Referentni broj: DIR-2020-168
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09123000 Prirodni plin
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Prirodni plin – opskrba po organizacijskim jedinicama Naručitelja

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 784 118.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 01 – Prirodni plin - Opskrba - UŠP Vinkovci

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Vinkovci.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 171 004.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 02 – Prirodni plin – Opskrba – UŠP Osijek

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 112 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 03 – Prirodni plin – Opskrba – UŠP Našice

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Našice.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 163 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 04 – Prirodni plin – Opskrba – UŠP Požega

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Požega.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 317 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 05 – Prirodni plin – Opskrba – UŠP Bjelovar

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Bjelovar.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 426 725.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 06 – Prirodni plin – Opskrba – UŠP Koprivnica

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Koprivnica.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 191 571.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 07 – Prirodni plin – Opskrba – UŠP Zagreb

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 206 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 08 – Prirodni plin – Opskrba – UŠP Nova Gradiška

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Nova Gradiška.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 63 695.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 09 – Prirodni plin – Opskrba – UŠP Slatina

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OMM prema lokaciji iz troškovnika za UŠP Slatina.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom po OMM.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ePristup stanju / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 70 %
Kriterij troška - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 133 123.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Točka 4.1 DON-a.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kako bi ponuditelj dokazao da može izvršiti ugovor o opskrbi plinom mora dokazati da posjeduje važeću Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom izdana od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12,14/14,95/15,102/15,68/18)) i Zakonu o tržištu plina (NN 18/18, 23/20).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/10/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/10/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

HŠ d.o.o., Zagreb Uprava šuma podružnica Nova Gradiška, J.J. Strossmayera 11, HR-35400 Nova Gradiška.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Točka 7.12. DON-a.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/09/2020