Szolgáltatások - 432057-2017

31/10/2017    S209

Luxemburg-Luxembourg: A vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása

2017/S 209-432057

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat
Postai cím: rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
E-mail: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu
Fax: +352 430134150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/eurostat
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Statisztika.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása.

Hivatkozási szám: ESTAT/C/2017/015.
II.1.2)Fő CPV-kód
79330000 Statisztikai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célkitűzése a vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása, valamint vásárlóerő-paritások megállapítása a háztartási fogyasztási kiadások terén a vásárlóerő-paritási programban részt vevő 37 ország vonatkozásában.

A nyertes ajánlattevő a résztvevő országokban a fogyasztási cikkek tekintetében elvégzett árfelméréseket előkészíti, koordinálja és azokról jelentéseket készít, valamint a részvevő országokkal szorosan együttműködve hitelesíti a felmérésben megállapított árakat.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 889 199.51 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PT PORTUGAL
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célkitűzése a vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása, valamint vásárlóerő-paritások megállapítása a háztartási fogyasztási kiadások terén a vásárlóerő-paritási programban részt vevő 37 ország vonatkozásában.

A nyertes ajánlattevő a résztvevő országokban a fogyasztási cikkek tekintetében elvégzett árfelméréseket előkészíti, koordinálja és azokról jelentéseket készít, valamint a részvevő országokkal szorosan együttműködve hitelesíti a felmérésben megállapított árakat.

— 18-tól legfeljebb 21-ig terjedő számban legfeljebb 2 napig tartó országfelmérések végrehajtása (vagyis a teljes volumen 74-től 84-ig terjed).

— 4 db, egyenként 2 napos országértekezlet (vagyis a teljes volumen körülbelül 16).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Technikai megközelítés és módszertan / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: Munkaterv és ütemezés – átfogó tervezés / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Szervezési előkészületek – erőforrások és a munka szervezése / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Minőségügyi intézkedések – minőségellenőrzés / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 104-206877
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 04152.2017.004-2017.533
Elnevezés:

A vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Instituto Nacional de Estatística
Postai cím: Avenida António José de Almeida
Város: Lisboa
NUTS-kód: PT PORTUGAL
Postai irányítószám: 1000-043
Ország: Portugália
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 200 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 889 199.51 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 59 %

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos észrevételeit benyújthatja az ajánlatkérőnek az I.1. pontban megadott elérhetőségen. Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon).

Az odaítélési határozatról szóló értesítést követő 2 hónapon belül az odaítélési határozat érvénytelenítésére irányuló kérelmet nyújthat be. Bármilyen kérés és bármilyen általunk adott válasz, illetve bármilyen hivatali visszásságra irányuló panasz nem célozhatja és eredményezheti e határozat érvénytelenítésére irányuló jogorvoslati kérelem benyújtása határidejének felfüggesztését, vagy új határidő elindítását. Az érvénytelenítési eljárások meghallgatásáért felelős szerv a VI.4.1. szakaszban szerepel.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2017