Is-sit web tat-TED ilu lest għall-Formoli elettroniċi mit-02.11.2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati.

Servizzi - 432057-2017

31/10/2017    S209

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Il-koordinazzjoni ta' servejs dwar il-parità fis-saħħa tax-xiri fejn jidħlu prezzijiet ta' oġġetti tal-konsumatur

2017/S 209-432057

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Eurostat
Indirizz postali: rue Alcide de Gasperi
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu
Faks: +352 430134150
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/eurostat
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-istatistika.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-koordinazzjoni ta' servejs dwar il-parità fis-saħħa tax-xiri fejn jidħlu prezzijiet ta' oġġetti tal-konsumatur.

Numru ta' referenza: ESTAT/C/2017/015.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-koordinazzjoni tas-servejs tal-PPP (il-parità fis-saħħa tax-xiri) dwar prezzijiet ta' oġġetti tal-konsumatur u l-ksib tal-PPP (il-parità fis-saħħa tax-xiri) fil-qasam tal-infiq finali għall-konsum tal-familji għal 37 pajjiż li qed jipparteċipaw fil-programm tal-PPP.

Il-kuntrattur iħejji, jikkoordina u jirraporta fuq is-servejs dwar prezzijiet ta' oġġetti tal-konsumatur li saru fil-pajjiżi parteċipanti u jivvalida l-prezzijiet osservati f'kooperazzjoni mill-qrib magħhom.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 2 889 199.51 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: PT PORTUGAL
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-koordinazzjoni tas-servejs tal-PPP dwar prezzijiet ta' oġġetti tal-konsumatur u l-ksib tal-PPP fil-qasam tal-infiq finali għall-konsum tal-familji għal 37 pajjiż li qed jipparteċipaw fil-programm tal-PPP.

Il-kuntrattur iħejji, jikkoordina u jirrapporta fuq is-servejs dwar prezzijiet ta' oġġetti tal-konsumatur li saru fil-pajjiżi parteċipanti u jivvalida l-prezzijiet osservati f'kooperazzjoni mill-qrib magħhom.

— 18 sa 21 missjoni tal-pajjiżi fuq tul ta' żmien ta' jumejn (2) (i.e. il-volum totali hu ta' madwar 74 sa 84).

— 4 laqgħat tal-pajjiżi fuq tul ta' żmien ta' jumejn (2) (i.e. il-volum totali hu ta' madwar 16).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-approwċ tekniku u l-metodoloġija / Peżar: 45
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-pjan tax-xogħol u l-orarju tal-ħin — l-ippjanar ġenerali / Peżar: 15
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-arranġamenti tal-immaniġġjar — l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi / Peżar: 25
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-arranġamenti tal-kwalità — il-kontroll tal-kwalità / Peżar: 15
Prezz - Peżar: 50
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 104-206877
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 04152.2017.004-2017.533
Titlu:

Il-koordinazzjoni ta' servejs dwar il-parità fis-saħħa tax-xiri fejn jidħlu prezzijiet ta' oġġetti tal-konsumatur

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
04/10/2017
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 2
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 2
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Instituto Nacional de Estatística
Indirizz postali: Avenida António José de Almeida
Belt: Lisboa
Kodiċi NUTS: PT PORTUGAL
Kodiċi postali: 1000-043
Pajjiż: Il-Portugall
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 3 200 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 2 889 199.51 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 59 %

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjonijiet li jikkonċernaw il-proċedura tal-ksib lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt bl-użu tal-mezzi ta' kuntatt taħt l.1. Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu).

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż tad-deċiżjoni tal-għoti, tista' tressaq azzjoni għall-annullament tad-deċiżjoni tal-għoti. Kwalunkwe talba li tista' tagħmel u kwalunkwe tweġiba minn għandna, jew kwalunkwe lment għal amministrazzjoni ħażina, la se jkollhom l-iskop u lanqas l-effett li jissospendu l-limitu ta' żmien għat-tressiq ta' ażżjoni għall-annullament jew li jiftħu perijodu ġdid għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament. Il-korp responsabbli għas-smigħ ta' proċeduri tal-annullament hu indikat fit-Taqsima VI.4.1.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/10/2017