Varor - 432064-2017

31/10/2017    S209

Luxemburg-Luxemburg: Inköp av högkvalitativt returpapper

2017/S 209-432064

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: plateau de Kirchberg
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: service de passation des marchés
E-post: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska datatillsynsmannen
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-post: EDPS-Procurement@edps.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FRF11 Not specified
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: EOProcurement@ombudsman.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ombudsman.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Postadress: 12E, rue Guillaume Kroll
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 1882
Land: Luxemburg
E-post: tenders@cdt.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.cdt.europa.eu
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:

Nationell lagstiftning på den plats där kontraktet genomförs.

I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2926
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inköp av högkvalitativt returpapper

Referensnummer: 06B30/2017/M014.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30197630 Tryckpapper
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande och leverans av högkvalitativt returpapper i DIN A4-format, tillhandahållande av beställningsverktyget och kompensation för den CO2 som genereras vid papperstillverkning. Beräknad årlig kontraktsvolym för alla berörda institutioner och organ: 31 500 lådor i 5 staplar om 500 ark.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Nuts-kod: FRF11 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg, Bryssel, Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inköp och distribution av vitt, flerfunktionellt, 100 % återvunnet papper i DIN A4-format. Distributionen ska inbegripa leverans till slutanvändare som befinner sig på alla våningar i de byggnader som tillhör de berörda institutionerna och organen.

Detta kontrakt omfattar även följande:

— Tillhandahållande och uppdatering av ett datoriserat förvaltningssystem (utförande av beställningar, övervakning av budgetposten, elektronisk fakturering, statistik etc.) baserat på information från institutionerna och organen.

— Utbildning av auktoriserad personal från institutionerna och organen i det elektroniska beställningssystemet eller i något annat system.

— Årlig kompensation, å institutionernas och organens vägnar, för den CO2 som genererats vid tillverkningen av det beställda papperet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska vara inskriven i tillbörligt yrkes- eller handelsregister, förutom då det rör sig om en internationell organisation.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Nivåer för minimikapacitet, enligt följande:

— En minsta omsättning på 1 000 000 EUR inom det område som kontraktet omfattar.

— En lämplig nivå på ansvarsförsäkring enligt praxisen i den berörda sektorn.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Nivåer för minimikapacitet, enligt följande:

— Minst 3 års erfarenhet av leveranser som liknar dem som erfordras inom ramen för detta kontrakt, inbegripet kapacitet att leverera (antingen på ett centraliserat eller decentraliserat sätt till de vanliga 3 arbetsorterna för de europeiska institutionerna) en vara som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och de tekniska specifikationerna.

— Miljöcertifiering (standarden ISO 14001) eller motsvarande.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/12/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/12/2017
Lokal tid: 10:30
Plats:

plateau de Kirchberg, KAD Building, Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen ska, för att undvika att bli nekade tillträde, meddela detta via e-post (inlo.cft@ep.europa.eu) senast 2 arbetsdagar före datumet för öppnandet av anbud. Endast 1 företrädare per anbudsgivare får närvara.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Kansliet vid Europeiska unionens tribunal
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2017