Services - 432080-2019

13/09/2019    S177

Denmark-Taastrup: Outpatient care services

2019/S 177-432080

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Høje-Taastrup Kommune
National registration number: 19501817
Postal address: Bygaden 2
Town: Taastrup
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2630
Country: Denmark
Contact person: Jan Hansen
E-mail: janha@htk.dk
Telephone: +45 43591000

Internet address(es):

Main address: https://www.htk.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330953

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af misbrugsbehandling

II.1.2)Main CPV code
85112200 Outpatient care services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Intensiv dagbehandling

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
85112200 Outpatient care services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at borgerne møder typisk mandag til fredag, 5-8 timer dagligt. I dagbehandling støttes borgerens individuelle mål med en kombination af aktiviteter, opgaver, individuelle samtaler og gruppesamtaler. I forbindelse med den intensive dagbehandling skal der kunne tilbydes substitutionsbehandling og psykiatrisk bistand og erklæringer.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ambulant dagbehandling

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
85112200 Outpatient care services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om stofmisbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019.

Formålet med stofmisbrugsbehandlingen er at, i samarbejde med borgeren, sikre at borgeren komme ud af sit misbrug.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at ydelsen leveres 1 – 2 gange ugentligt og tilpasses den enkelte borgers situation og behov. Centrale elementer i den ambulante behandling er rådgivning, individuelle samtaleforløb og eventuel gruppebehandling.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 143-353283
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Udbud af misbrugsbehandling

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Kommunen har desværre kunne konstatere efter prækvalifikationsbeslutningen, at 4 ud af i alt 6 virksomheder der har tilkendegivet interesse, ikke er konditionelle.

Dermed er vi i den situation, at der kun er 2 leverandører tilbage, som ønsker at byde på hver deres delaftale.

Kommunen vurderer ikke, at dette skaber den nødvendige og ønskede konkurrencesituation. Kommunen har derfor besluttet, at annullere den igangværende udbudsproces.

Kommune har evalueret på de udvælgelseskriterier der blev stillet i annoncen, og kan konstatere, at kriterierne bør ændres, for at skabe den fornødne konkurrence.

Samtidigt ønsker kommunen stadig, at det er leverandører med en vis erfaring der udvælges til at byde på opgaven, og som minimum er godkendt af Socialtilsynet til at udføre stofmisbrugsbehandling.

Opgaven bliver således genudbudt.

Vi forventer at gen-annoncere udbuddet mandag d. 16.9.2019, eller hurtigst muligt derefter.

Vær opmærksom på at få stillet alle spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2019