Palvelut - 432197-2020

15/09/2020    S179

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2020/S 179-432197

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Elina Keränen
Sähköpostiosoite: elina.keranen@vayla.fi
Puhelin: +358 505993273

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.vayla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Raaseporin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0131297-0
Postitoimipaikka: Tammisaari
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: Jan.Grondahl@raseborg.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.raasepori.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=311738&tpk=e1f7892e-f91b-41e3-aa7e-5222b615223e
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=311738&tpk=e1f7892e-f91b-41e3-aa7e-5222b615223e
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vt 25, Lepin liittymä, RS

Viitenumero: VÄYLÄ/5950/02.01.00/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Valtatien 25 ja maantien 111 liittymään Karjaalla suunnitellaan ja rakennetaan kevennetty eritasoliittymä, jossa maantieltä 111 vasemmalle kääntyminen

valtatielle 25 tapahtuu eri tasossa. Valtatieltä 25 Hyvinkään suunnasta tultaessa lisätään erillinen kaista oikealle kääntymiseen ja maantieltä 111 oikealle, valtatielle 25 käännyttäessä, lisätään liityntäkaista. Lisäksi maantien 111 ja Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymään suunnitellaan kiertoliittymä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Raasepori, Karjaa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä konsulttisopimus sisältää rakennussuunnitelman laatimisen Vt25 Lepin liittymä -parannushankkeesta.

Rakennussuunnittelu sisältää mm. seuraavien toimenpiteiden ja osatehtävien suunnittelun selvityksineen:

— Valtatien 25, Lepin liittymän parantamisen suunnittelu, tiejakson pituus on n. yksi (1) kilometri, ja siihen liittyvien katujen, yksityisteiden ja muiden rakenteiden suunnittelu

— Pohjaveden koepumppausohjelman laatiminen

— Täydentävien maaperätutkimusten tarpeen selvitys ja pohjatutkimusohjelman laatiminen

— Työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu

— Rakennussuunnitelman laatiminen 3D-mallintamalla, tavoitteena se, että urakoitsija pystyy toteuttamaan rakentamisen koneohjauksella

— Aineiston luovutus tilaajan arkistoon tehtävämäärittelyn mukaan

— Rakentamisen aikainen työmaapalvelu ajanjaksolla 6/2021–8/2022 (arvio). Työmaapalvelun käynnistämisestä ja lopullisesta tilaamisesta päätetään ennen rakentamisen aloitusta (ehdollinen kohde)

— Suravage-geometrian tuottaminen ja toimittaminen.

Suoritettava palvelu ja sen sisältö on kokonaisuudessaan määritelty tarjouspyynnön liitteenä 3 olevassa tehtävänmäärityksessä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/10/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/10/2020
Paikallinen aika: 12:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/40656/notice/53712

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2020