Prekės - 432238-2019

13/09/2019    S177

Lenkija-Katowice: Vamzdžiai

2019/S 177-432238

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 167-409697)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: PL 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Hadam oraz Artur Mandrysz
El. paštas: artur.mandrysz@pgg.pl
Telefonas: +48 32/7161481
Faksas: +48 32/7572304
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl/
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa rur stalowych szybkozłącznych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła nr gr. 272-7 w trybie przetargu nieograniczonego

Nuorodos numeris: 601902664/01
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44163100 Vamzdžiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zmówienia (postępowania przetargowego) jest dostawa rur stalowych szybkozłącznych do budowy rurociągu klimatyzacji w wyrobiskach górniczych w obudowie łukowej typu: Łp Oddziału KWK Mysłowice - Wesoła należącego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. w szacunkowej ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/09/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 167-409697

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 12/09/2019
Vietos laikas: 09:45
Turi būti:
Data: 30/09/2019
Vietos laikas: 09:45
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 11/11/2019
Turi būti:
Data: 28/11/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 12/09/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 30/09/2019
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 30.9.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 117, POLSKA.