Palvelut - 432238-2020

15/09/2020    S179

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2020/S 179-432238

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Eduskunnan kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245977-1
Postiosoite: Mannerheimintie 30, Eduskunta
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00102
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Nina Katila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eduskunta.fi
Puhelin: +358 94322561
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eduskunta.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=311339&tpk=aebf89cd-f8de-4c2b-ab8e-d967ed419e9e
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=311339&tpk=aebf89cd-f8de-4c2b-ab8e-d967ed419e9e
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

KATI – Kansanedustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmä

Viitenumero: 84/241/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde on uusi, mikropalveluarkkitehtuurin mukainen kansanedustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmä suomenkielisine käyttöliittymineen dokumentoituna. Järjestelmän tulee olla modulaarinen, ja sen osia on voitava uusia, lisätä ja poistaa toisista osista riippumatta. Järjestelmä sijaitsee eduskunnan konesalissa sijaitsevilla virtuaalipalvelimilla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72267000 Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Eduskunnalla on nykyisin käytössään Ingres-pohjainen kansanedustajatietokanta. Nykyinen järjestelmä sijaitsee eduskunnan omassa konesalissa Linux-palvelimilla.

Tavoitetilassa eduskunnalla on nykyisen järjestelmän korvaava uusi kansanedustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmä KATI sekä sille jatkokehitys-, ylläpito- ja tukipalvelut.

Hankinnan kohde on uusi, mikropalveluarkkitehtuurin mukainen kansanedustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmä suomenkielisine käyttöliittymineen dokumentoituna sekä jatkokehitys-, ylläpito- ja tukipalvelut. Järjestelmän tulee olla modulaarinen, ja sen osia on voitava uusia, lisätä ja poistaa toisista osista riippumatta. Käytössä on sekä testi- että tuotantotietokanta. Järjestelmä sijaitsee eduskunnan konesalissa sijaitsevilla virtuaalipalvelimilla.

Nykytila, tavoitetila ja hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen alustavan tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohde.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus on voimassa järjestelmän toimituksen ja ylläpidon aikana 48 kuukautta (sopimuskausi).

Sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tilaajan kuuden (6) kuukauden ja toimittajan kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankinnassa käydään läpi hankinnan kohdetta, vaatimuksia ja sopimusehtoja neuvotteluissa. Neuvottelut ovat työläitä ja aikaa vieviä, joten niihin ei voi valita enempää kuin viisi (5) toimijaa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Osa hankinnan vaatimuksista tai hankittavan järjestelmän toiminnallisuuksista voidaan hankinnan kuluessa määritellä optioiksi, jotka ovat tilaajan päätettävissä olevia lisähankintamahdollisuuksia.

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään neuvottelujen kuluessa ja kuvataan lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/10/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2020