A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 432276-2021

27/08/2021    S166

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 166-432276

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000883092021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000883092021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M100 út Bicske-Esztergom szakasz kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000883092021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az M100 gyorsforgalmi út, Bicske és Esztergom közötti szakasza kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. sz. főút-M1 ap.-Únyi csomópont közötti szakasz

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233110 Autópálya építése
45233128 Körforgalom építése
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakaszán

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében az M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása (PST: K001.18.73).

Mennyiség:

Az M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre, azok elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata lesz. Ajánlatkérő az engedélyezési tervnél magasabb tartalmú tender dokumentációt biztosít az Ajánlattevők részére, amely dokumentációk a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiadott tender dokumentáció alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata 1 db egybefüggő, hozzávetőlegesen 16 900 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása az M1 autópálya és M100 Únyi csomópont között. A tervezési és kivitelezési feladat része továbbá az 1. sz. főút és az M1 autópálya között a 2x1 sávos 103. számú főút, az új 1122. j. és az új 1133 j. út (Úny bekötőút, Tinnye elkerülő út) megvalósítása és a 1106. j. út Únytól Dág településig történő felújítása.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

- 16 900 m hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, 20,00 m-es koronaszélességgel,

- 10 497 m országos közúti korrekció és új nyomvonalon vezetett út,

- 4 db különszintű csomópont:

- M1-M100 különszintű csomópont (a teljes, M1 autópálya végleges - a 2x3 sávra történő bővítését adottságként kezelve - állapotú kiépítésével)

- Mányi különszintű csomópont (az 1104. j. út keresztezésében)

- Szomori különszintű csomópont (az 1105. j. út keresztezésében)

- Únyi különszintű csomópont (az új 1122 j. út (az 1106. j. út) keresztezésében)

- 26 db híd műtárgy, melyből 17 db előregyártott hídgerendás (legnagyobb támaszköz 44,80 m), 6 db keretszerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 4,80 m), 2 db öszvérszerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 45,64 m), valamint 1 db donga híd (szabadnyílás 14,63 m) műtárgy található a szakaszon.

- 1 pár tengelysúly- és össztömeg-mérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely (Örspuszta)

- 38 943 m védőkerítés.

- Közmű keresztezések, kiváltások, építések.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentumokat az EKR-ben alkalmazott 25 Mb-os fájlméret-korlátozásra tekintettel archív tömörített állományokban töltötte fel. Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen, telepítsen az ingyenesen letölthető és használható, adott esetben magyar nyelven is elérhető ún. tömörítő programot, mely az alkalmazott fájlkezelőbe (Windows Intéző, Total Commander stb.) is be tud épülni. Ezután töltse le a tömörített állományokat egy azonos könyvtárba és nyissa meg a *.part01/*.z01/*zip.001 állományt, ekkor a mappastruktúra felépül, valamennyi műszaki dokumentum hozzáférhetővé válik részenként olyan áttekinthető struktúrában, amely az ajánlattételhez szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 44
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési részszempontok szerint értékeli. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2-3. értékelési részszempontok (szakemberek többlet tapasztalata) esetében a Miniszterelnökség által két szélsőérték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával kerülnek elbírálásra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Únyi csomópont-Esztergom közötti szakasz

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45221240 Alagútépítés
45233110 Autópálya építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakaszán és a Kesztölci mérnökségi telepen

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében az M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakasz és a Kesztölci mérnökségi telep kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása (PST: K001.19.73).

Mennyiség:

Az M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakasz és a Kesztölci mérnökségi telep kiviteli terveinek az elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre, azok elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata lesz. Ajánlatkérő az engedélyezési tervnél magasabb tartalmú tender dokumentációt biztosít az Ajánlattevők részére, amely dokumentációk a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiadott tender dokumentáció alapján 1 db egybefüggő hozzávetőlegesen 15 400 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása az M100 Únyi csomópont és Esztergom között, a szakaszhoz kapcsolódó Kesztölci mérnökségi teleppel együtt. A tervezési és kivitelezési feladat része továbbá a Dorog bekötőút (amely a meglévő 10-117. sz. főúti csomópont környékén köt vissza a 10. sz. főútba az M100 autóút tervezett Kesztölci csomópontjából) megvalósítása, valamint a teljes 1117. j. út (Esztergom Ipari Parki út) felújítása.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

- 15,4 km hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, 20 m-es koronaszélességgel.

- 7 578 m országos közúti korrekció és új nyomvonalon vezetett út.

- 2 db különszintű csomópont:

- Leányvári különszintű csomópont (10. sz. főút keresztezésében)

- Kesztölci különszintű csomópont (a 10. és a 117. sz. főút keresztezésében)

- 26 db híd műtárgy, melyből 19 db előregyártott hídgerendás (legnagyobb támaszköz 44,80 m, a 19 db-ból 4 db völgyhíd 1759 m összhosszúsággal), 3 db keretszerkezetű híd (támaszköz 4,80 m) 2 db monolit vasbeton szerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 14,95 m), 1 db ívhíd (legnagyobb támaszköz 32,00 m), és 1 db híd felújítás (támaszköz 4,70 m) található a szakaszon.

- 3 db alagút

- T181. j. alagút, hossza: 440 m

- T200. j. alagút, hossza: 330 m

- T232. j. alagút, hossza: 230 m

- 31 906 m védőkerítés.

- 317,25 m zajárnyékoló fal és 361 m zajárnyékoló domb.

- Közmű keresztezések, kiváltások, építések.

Kesztölci Mérnökségi telep:

Hrsz: Kesztölc, 0242/3.-10.

Telek területe: 49 635,6 m2

ÉPÜLETEK alapterületei a rendelkezésre álló tervek szerint hozzávetőlegesen:

- Garázs épület nettó hasznos terület összesen: 1 692,40 m2

- Hidegraktár épület: földszint 1594,89 m2, emelet 597,70 m2

- Iroda és szociális épület: földszint 1654,51 m2, emelet 1165,52 m2

- Rendőrség: földszint 400,86 m2, emelet 423,20 m2

- Sótároló: 1 479 m2

- Elemes tároló: 390,71 m2

- Fedett kisteherautó tároló: 293,57 m2

- Üzemanyagtöltő

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentumokat az EKR-ben alkalmazott 25 Mb-os fájlméret-korlátozásra tekintettel archív tömörített állományokban töltötte fel. Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen, telepítsen az ingyenesen letölthető és használható, adott esetben magyar nyelven is elérhető ún. tömörítő programot, mely az alkalmazott fájlkezelőbe (Windows Intéző, Total Commander stb.) is be tud épülni. Ezután töltse le a tömörített állományokat egy azonos könyvtárba és nyissa meg a *.part01/*.z01/*zip.001 állományt, ekkor a mappastruktúra felépül, valamennyi műszaki dokumentum hozzáférhetővé válik részenként olyan áttekinthető struktúrában, amely az ajánlattételhez szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 84
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési részszempontok szerint értékeli. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2-3. értékelési részszempontok (szakemberek többlet tapasztalata) esetében a Miniszterelnökség által két szélsőérték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával kerülnek elbírálásra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-eiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek, személynek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevő nyújtja be. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. §-ban foglaltak szerint.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy mindkét ajánlati részben megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

SZ.1/ A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2/ A 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bek.-re tekintettel a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mindkét ajánlati részben:

SZ.1/ Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére valamennyi ajánlati rész tekintetében, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2/ Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére valamennyi ajánlati rész tekintetében, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel a SZ.1-2/ alkalmassági követelmények igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (országos közút építési és/vagy hídépítési feladatok elvégzése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P.1 pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P.1 pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/ Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút építési és/vagy hídépítési feladatok elvégzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el összességében

- az 1. ajánlati rész tekintetében: a nettó 55 000 000 000,- Ft értéket;

- a 2. ajánlati rész tekintetében: a nettó 85 000 000 000,- Ft értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző nyolc év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolásban meg kell adni

- a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét;

- az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetését olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható;

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal);

- a teljesítés helyét;

- az igazolás kiállítójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2b) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc éven belül befejezett, de legfeljebb tizenhárom éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben az igazolást benyújtó gazdasági szereplő a szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a szerződés mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás olyan arányában köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése ajánlattevő nyilatkozatával, a releváns végzettséget igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember releváns szakmai tapasztalatát igazoló, saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M.2.1. és M.2.3. alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, tehát azokat ajánlattevőnek már az ajánlat részeként be kell nyújtania!

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M.1-M.2 pontokban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben (kilencvenhat hónapban) befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított tizenhárom évben (százötvenhat hónapban) megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal az alábbiak szerint:

- az 1. ajánlati rész tekintetében:

M.1.1. összességében legalább 3 (három) darab közúti- és/vagy vasúti híd építésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amelyből legalább 1 (egy) darab legalább 30 méter támaszközű új híd kivitelezésére vonatkozott, és

M.1.2. legalább 1 (egy) darab, legalább 12000 méter hosszúságú, egybefüggő, legalább 2x2 sávos új országos közút építésére vonatkozó referenciával, és

M.1.3. legalább 1 (egy) darab, meglévő vagy új építésű 2x2 sávos országos közúton kivitelezett, pihenőhely építésére vonatkozó referenciával.

- a 2. ajánlati rész tekintetében:

M.1.1. összességében legalább 3 (három) darab közúti- és/vagy vasúti híd építésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amelyből legalább 1 (egy) darab legalább 30 méter támaszközű új híd kivitelezésére vonatkozott, és

M.1.2. legalább 1 (egy) darab, legalább 11000 méter hosszúságú, egybefüggő, legalább 2x2 sávos új országos közút építésére vonatkozó referenciával, és

M.1.3. legalább 1 (egy) darab, legalább 170 méter hosszú alagút építésére vonatkozó referenciával.

Az M.1.1. pont szerinti alkalmassági követelmény több szerződésből/teljesítésből igazolható, míg az M.1.2.-M.1.3. pont szerinti alkalmassági követelmények egyenként legfeljebb egy szerződésből/teljesítésből igazolhatók. Az M.1.1.-M.1.3. pont szerinti alkalmassági követelmények közül többnek való megfelelés igazolására ugyanazon szerződés/teljesítés bemutatható. Több részre történő ajánlattétel esetén az M.1.2. pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha ajánlattevő a magasabb követelménynek való megfelelést igazolja.

M.2.

- alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére valamennyi ajánlati rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonandó alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1. legalább egy fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik

a) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel, és

b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódóan teljesített projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal;

M.2.2. legalább egy fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel, és

b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódóan teljesített építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal;

M.2.3. legalább egy fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel, és

b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódóan teljesített, új híd építése és/vagy meglévő híd átépítése és/vagy felújítása területén szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal;

M.2.4. legalább egy fő úttervező szakemberrel, aki rendelkezik

a) okleveles közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és legalább 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és legalább 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

c) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, és

d) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai gyakorlattal.

- alkalmatlan ajánlattevő továbbá a szerződés teljesítésére a 2. ajánlati rész tekintetében, amennyiben az M.2.1.-M.2.4. pontokban foglaltak szerinti alkalmassági követelményeken túl nem rendelkezik a teljesítésbe bevonandó további alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.5. legalább egy fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HT kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma E pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és legalább 84 hónap hídszerkezeti tervezés területén szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HT (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, és

c) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap, közutat érintő hídszerkezeti tervezésben szerzett tervezői szakmai gyakorlattal;

M.2.6. legalább egy fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti GT kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma E pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és legalább 36 hónap geotechnikai tervezés területén szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti GT (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, és

c) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap közúti-, vagy országos közforgalmú, vagy helyi közforgalmú vasúti alagút tervezésben szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

Egy szakember a fenti M.2. alkalmassági követelmények közül csak egy tekintetében mutatható be, tehát a szakemberek között az átfedés nem megengedett. Több részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés megengedett, tehát ugyanaz a szakember több ajánlati rész tekintetében is bemutatható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében:

Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza.

Jótállás: 36 hónap

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél havonta jogosult részszámla kiállítására és benyújtására a teljesítés Ajánlatkérő által igazolt mértéke tekintetében.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 2%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe, a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 20%-ának megfelelő értékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére. Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek és az előlegfizetés vonatkozásában.

Az igénybe vett előleg összege az egyes részszámlákban arányosan kerül elszámolásra.

A kifizetés egyebekben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-a, a Kbt. 135. § (l), (3)-(4) és (5)-(8), (10), (12) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései, valamint a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/10/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/10/2021
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak a Kbt.66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bekezdés alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1),(4)-(5), valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozással.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke az 1. ajánlati rész tekintetében: 30 000 000,- Ft, a 2. ajánlati rész tekintetében: 30 000 000,- Ft. Teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással, Ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú bankszámlájára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell.

10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

11. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések hatályba lépését felfüggesztő feltételként kiköti a szerződések pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés(ek)/támogatói okirat(ok) hatályba lépését. Ennek megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések az azok pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés(ek)/támogatói okirat(ok) hatályba lépését követő 15. napon, illetve amennyiben ez előbb következne be, úgy a teljesítési biztosíték nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről történő szerződésszerű rendelkezésre bocsátásának napján lépnek hatályba. Amennyiben a szerződések hatályba lépését felfüggesztő fenti feltétel a szerződések aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, úgy a szerződések minden további jogcselekmény nélkül megszűnnek.

12. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt mintaköltségvetést (Felolvasólap A melléklete) szakmai ajánlatnak tekinti.

Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló, cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat (Felolvasólap B melléklete) kapcsán felhívja Ajánlattevők figyelmét, miszerint az ajánlat részeként a Felolvasólap B mellékletének be nem nyújtása, illetve olyan tartalommal való benyújtása, mely nem alkalmas arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást (hónap) az adott megajánláshoz tartozó szakemberrel kétséget kizáróan össze tudja rendelni - hiányzik a szakember neve - a Kbt. 71. § (8) bekezdése a) pontja szerinti hiánypótlási korlátokba ütközik - ezen hiányosság hiánypótlása a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével járna - és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

13. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

16. Mindkét ajánlati részben: Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 150 000 000,- Ft/káresemény és 300 000 000,- Ft/év tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, valamint összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 300 000 000,- Ft/káresemény és legalább 1 000 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra.

17. FAKSZ: dr. Csoboth Zília - lajstromszám: 00146

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás az ajánlati felhívás III.1.3) pontjához:

Az M.2.4. pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a bemutatott szakember az a), b), illetve c) pont szerinti követelmények közül egynek megfelel, azonban a d) pont szerinti követelménynek való megfelelés az a), b), illetve c) pont szerinti követelménynek való megfelelésen túl szükséges. Az a) vagy b) pont szerinti követelmények tekintetében bemutatott szakmai gyakorlat és a d) pont szerinti követelmény tekintetében bemutatott szakmai gyakorlat közötti időbeli átfedés megengedett.

Az M.2.5. és M.2.6. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a bemutatott szakember az a) illetve b) pont szerinti követelmények közül egynek megfelel, azonban a c) pont szerinti követelménynek való megfelelés az a) illetve b) pont szerinti követelménynek való megfelelésen túl szükséges. Az a) és a c) pont szerinti követelmények tekintetében bemutatott szakmai gyakorlat közötti időbeli átfedés megengedett.

Ajánlatkérő „támaszköz” alatt a két egymással szomszédos támasz középvonala (tengelye) között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

Ajánlatkérő „országos közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat érti.

Ajánlatkérő „közút építése” alatt az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 7. pontjában foglalt munkák közül az új út kialakítását érti.

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Építésvezető” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

„Főépítésvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

„Felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.

„Projektvezető-helyettes” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Az M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek szakképzettsége tekintetében az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.

Az M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az adott alkalmassági követelményben meghatározott kategóriájú, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti bejegyzett/nyilvántartásba vett jogosultsággal, melyre vonatkozóan ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - adott esetben - a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések teljesítése során az M.2.1 vagy M.2.2 és M.2.3 pontokban bemutatott szakembereknek kell ellátniuk az alkalmassági követelményben megjelölt kategória szerinti felelős műszaki vezetői feladatokat.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/08/2021