Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 432537-2019

16/09/2019    S178

Belgien-Bruxelles: Evaluering vedrørende obligatorisk mærkning med angivelse af oprindelsesland for visse kødtyper

2019/S 178-432537

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: Rue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/037
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Landbrug og udvikling af landdistrikter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Evaluering vedrørende obligatorisk mærkning med angivelse af oprindelsesland for visse kødtyper

Sagsnr.: AGRI-2019-EVAL-01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79310000 Markedsanalyse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Evaluering vedrørende obligatorisk mærkning med angivelse af oprindelsesland for visse kødtyper.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 399 600.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Levering skal almindeligvis finde sted i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med en enkelt kontrahent for at udføre en evaluering vedrørende obligatorisk mærkning med angivelse af oprindelsesland for visse kødtyper.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 045-101858
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: AGRI-2019-0242
Betegnelse:

Evaluering vedrørende obligatorisk mærkning med angivelse af oprindelsesland for visse kødtyper

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Agra Ceas Consulting S.A.
CVR-nummer: 0418044660
Postadresse: Rue du Commerce 20-22
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-mail: maria.christodoulou@ceasc.com
Telefon: +32 27360088
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Areté S.r.l.
CVR-nummer: BO 443729
Postadresse: Via del Gomito 26/4
By: Bologna
NUTS-kode: ITH55 Bologna
Postnummer: 40127
Land: Italien
E-mail: info@areteonline.net
Telefon: +39 0514388500
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 450 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 399 600.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 40 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2019