Teenused - 432539-2019

16/09/2019    S178

Luksemburg-Luxembourg: Saksa keelde tõlkimise teenused

2019/S 178-432539

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Sihtnumber: L-2929
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Stephane Vivard
E-post: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.europarl.europarl.eu
Hankijaprofiili aadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: Mr Stéphane Vivard, Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2929
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Stephane Vivard
E-post: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Saksa keelde tõlkimise teenused

Viitenumber: TRA/DE/2019
II.1.2)CPV põhikood
79530000 Tõlketeenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee nimel avaliku sektori hankijana tegutsev Euroopa Parlament otsustas anda välja käesoleva pakkumuskutse raamlepingute sõlmimiseks ühekeelsete ja mitmekeelsete inglise või prantsuse või itaalia või hispaania keelsete lähtetekstide saksa keelde tõlkimise teenuste hankimiseks.

Raamleping jõustub 1.1.2020 või kuupäeval, mil selle allkirjastab viimane lepinguosaline, ja kestab kuni 2020 aasta lõpuni. Raamlepingu maksimaalne kestus on 5 aastat.

Raamlepingu allkirjastamine ei kujuta endast kohustust selle lepingu alusel sisse osta mistahes tõlketööd.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Aastas tõlgitavate standardlehekülgede arvestuslik maksimaalne maht (lepinguliselt mittesiduv)

Euroopa Parlament 40 000

Euroopa Kontrollikoda 2500

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4000

Euroopa Regioonide Komitee 2500

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut uuendatakse vaikival kokkuleppel kord aastas (välja arvatud juhul, kui lepinguosaline on selle vastu, saates tähitud kirja vähemalt 3 kuud enne esialgse lepingu lõppu või enne iga-aastase uuendamise kuupäeva), kuid selle kestus ei tohi ületada 5 aastat. Kõnealune uuendamine ei too kaasa kehtivate kohustuste muutmist ega edasilükkamist.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Edukad pakkujad järjestatakse lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel (vt iseloomustuste peatükk 15).

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama koos iseloomustuste lisas XIV ja XV nimetatud pakkumisdokumentidega.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt lepingu projekti ja iseloomustust

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 5
Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:

käesolev eripära tuleneb EP ametiajast, mis kestab viis aastat ja asjaolust, et 5aastase õigusloometsükli eelviimane aasta on ajalooliselt kõige aktiivsem aeg tõlkenõudluse järele ja seega tõlkimise sisseostmiseks.

IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 28/10/2019
Kohalik aeg: 23:59
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 05/11/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Antakse teada hilisemal kuupäeval.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Osalema lubatakse ainult üks esindaja. Pakkujaile, kes ei ole endast teada andnud hiljemalt 7 tööpäeva enne avamist, keelatakse automaatselt pakkumiste avamisest osa võtmine. Teates tuleb esitada pakkumiste avamisel osaleva isiku nimi.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Lisateabe saamise taotluste laekumise tähtaeg: 21.10.2019 kell 12.00.

Lisateabe saamise taotlustele vastamise tähtaeg: 25.10.2019.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
09/09/2019