We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Szolgáltatások - 432539-2019

16/09/2019    S178    Európai Parlament - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: Fordítási szolgáltatások német nyelvre

2019/S 178-432539

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU
Postai irányítószám: L-2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europarl.eu

A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Mr Stéphane Vivard, Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
NUTS-kód: LU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fordítási szolgáltatások német nyelvre

Hivatkozási szám: TRA/DE/2019
II.1.2)Fő CPV-kód
79530000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Parlament az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága nevében ajánlatkérőként eljárva döntött a jelen ajánlati felhívás közzététele mellett, melynek célkitűzése fordítási szolgáltatásokra irányuló keretszerződések megkötése egy és több forrásnyelvű dokumentumok angol vagy francia vagy olasz vagy spanyol nyelvről német nyelvre történő fordításának biztosítására vonatkozóan.

A keretszerződések az 1.1.2020 napon vagy az utolsó szerződő fél általi aláírás napján lépnek hatályba és 2020 végén járnak le. A keretszerződések maximális időtartama 5 év.

A keretszerződések aláírása nem jelent kötelezettséget a megállapodás szerinti fordítási feladatok kiszervezésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A lefordítandó szabványoldalak becsült száma (nem jelent szerződéses kötelezettséget) évente:

Európai Parlament: 40 000 oldal;

Európai Számvevőszék: 2 500 oldal;

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: 4 000 oldal;

Régiók Európai Bizottsága: 2 500 oldal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződések hallgatólagos megállapodással évente meghosszabbításra kerülnek, de az időtartama nem haladhatja meg az 5 évet, kivéve, ha a felek bármelyike az eredeti időtartam lejárta vagy az éves meghosszabbítási dátum előtt legalább 3 hónappal küldött ajánlott levélben ellenvetését fejezi ki a hosszabbítással szemben. A meghosszabbítás nem jár a fennálló kötelezettségek változásával vagy elhalasztásával.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A nyertes ajánlattevők rangsorolása az odaítélési kritériumok alapján történik (lásd a pályázati dokumentáció 15. fejezetét).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázónak be kell nyújtania a pályázati dokumentáció XIV. és XV. mellékletében felsorolt pályázati dokumentumokkal együtt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a szerződéstervezet és a pályázati dokumentációt.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Ez a sajátosság az EP 5 év időtartamú jogalkotási ciklusából adódik, valamint abból a tényből, hogy a múltban a fordítások iránti igény szempontjából, és így a fordítások kiszervezése szempontjából az 5 éves jogalkotási ciklus utolsó előtti éve a legintenzívebb munkával járó időszak.

IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/10/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/11/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Később kerül közlésre.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Csak egy képviselő vehet részt. Azoktól az ajánlattevőktől, akik részvételi szándékukat legkésőbb 7 nappal a pályázatbontás előtt nem jelentik be, automatikusan megtagadják a tenderbontáson való részvételt. A tenderbontáson részt vevő személy nevét is be kell jelenteni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A további tájékoztatásra irányuló kérelmek beérkezési határideje: 21.10.2019, 12:00.

A további tájékoztatásra irányuló kérelmek megválaszolásának határideje: 25.10.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/09/2019