Servizzi - 432539-2019

16/09/2019    S178

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi ta' Traduzzjoni għall-Ġermaniż

2019/S 178-432539

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Stephane Vivard
Posta elettronika: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.europarl.europarl.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Mr Stéphane Vivard, Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Stephane Vivard
Posta elettronika: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' Traduzzjoni għall-Ġermaniż

Numru ta' referenza: TRA/DE/2019
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Parlament Ewropew li jaġixxi bħala l-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt f'isem il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni ddeċieda li joħroġ din l-istedina għall-offerti biex jikkonkludi oqfsa ta' kuntratti (QtK) għall-provvista ta' servizzi tat-traduzzjoni ta' dokumenti b'lingwa sors monolingwi u multilingwi mill-Ingliż jew mill-Franċiż jew mit-Taljan jew mill-Ispanjol għall-Ġermaniż.

Dan il-QtK għandu jidħol fis-seħħ fl-1.1.2020 jew fid-data li fiha jkun iffirmat mill-aħħar parti kontraenti, u għandu jdum sa tmiem l-2020. It-tul ta' żmien massimu tal-qafas ta' kuntratt se jkun ta' 5 snin.

L-iffirmar ta' QtK ma jikkostitwixxix obbligu ta' esternalizzazzjoni ta' kwalunkwe xogħlijiet ta' traduzzjoni taħt dak il-ftehim.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-volumi massimi stmati tal-paġni standard li jridu jiġu tradotti kull sena (mhux kuntrattwalment vinkolanti)

Il-Parlament Ewropew 40 000

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 2 500

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 4 000

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 2 500

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-QtK se jiġġedded b'mod taċitu fuq bażi annwali, iżda t-tul ta' żmien tiegħu ma jistax jaqbeż il-ħames snin, sakemm waħda mill-partijiet ma toġġezzjonax għal dan permezz ta' ittra rreġistrata mibgħuta mill-inqas tliet xhur qabel id-data tal-għeluq tat-tul ta' żmien inizjali jew qabel kull data ta' tiġdid annwali. Dan it-tiġdid mhux se jinkludi kwalunkwe tibdil jew differiment tal-obbligi li jeżistu.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Dawk li jirbħu l-offerta se jiġu kklassifikati skont il-kriterji tal-għoti (ara l-Kapitolu 15 tal-ispeċifikazzjonijiet).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jressaq, flimkien mal-offerta, id-dokumenti elenkati fl-Annessi XIV u XV tal-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-abbozz ta' kuntratt u l-ispeċifikazzjonijiet

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 5
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:

Din l-ispeċifiċità tirriżulta mit-terminu leġislattiv tal-PE, li jdum ħames snin, u l-fatt li storikament, is-sena ta' qabel tal-aħħar taċ-ċiklu leġislattiv ta' 5 snin hija l-iktar perijodu bieżel għad-domanda għat-traduzzjoni u għalhekk għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjonijiet.

IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 28/10/2019
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 05/11/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Se tiġi kkomunikata f'data aktar tard.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Jista' jattendi rappreżentant wieħed biss. Dawk li jitfgħu l-offerti li jonqsu milli jibagħtu notifika mhux aktar tard minn 7 ijiem tax-xogħol qabel il-ftuħ b'mod awtomatiku mhumiex se jingħataw aċċess għall-ftuħ. L-isem tal-persuna li tattendi għall-ftuħ tal-offerti għandha tingħata fl-avviż.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Id-data tal-għeluq għall-wasla tat-talbiet għal informazzjoni addizzjonali: 21.10.2019 f'12:00.

Id-data tal-għeluq biex jintbagħtu risposti għal talbiet għal informazzjoni addizzjonali: 25.10.2019.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
09/09/2019