Építési beruházás - 432653-2018

04/10/2018    S191

Magyarország-Paks: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 191-432653

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi - beszerzési csoportvezető
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Tartalék Vezetési Pont építése

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új Tartalék Vezetési Pont építése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 3 653 999 907.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Tartalék Vezetési Pont (TVP) a Paksi Atomerőműben kialakuló nukleáris és hagyományos veszélyhelyzetek kezelésére kialakított, tartalék értékelői és irányítói létesítmény, mely az erőmű területén található Védett Vezetési Pont (VVP) használhatatlansága (részleges, vagy teljes funkciósérülés, megközelíthetetlenség, stb.) esetén, a helyszíntől földrajzilag elkülönített helyen biztosítja a hatékony beavatkozást és funkcióját tekintve egyenértékű a VVP-vel.

Az új TVP egy kétszintes, lapostetős épület egy föld feletti operatív beavatkozásra és egy föld alatti, veszélyhelyzet kezelésre kialakított vezetési szinttel. Az épület teljes tartószerkezete földrengésálló, a föld alatti szintjén MSZ 4798-1:2004 szerinti XV3(H) vízzárósági osztálynak megfelelő, mintegy 1600 m³ össztérfogatú, vízzáró vasbeton falakkal és 80 cm vastagságú lemezalappal készül.

Az operatív szint hasznos alapterülete 1 104,8 m²; vészhelyzeti szint hasznos alapterülete: 1400,7 m².

A létesítmény részben gáztömör kialakítású, szűrt szellőztetés biztosításával készül. A szellőztető rendszer ABOS3 besorolású, légszállítása összesen 30 000 m³/h, a radioaktív szennyeződés szűrésén túl további általános biológiai és vegyi szennyeződések szűrésére is alkalmas (RBV védelem).

A létesítmény vezetési szintjén balesethelyzet esetén lehetséges az elzárkózás, mely időszak alatt a szűrt szellőzés üzemel. A működéshez szükséges feltételeket folyamatosan, minimum 72 órán keresztül külső segítség nélkül, azon túl pedig külső segítséggel hosszú távon is biztosítani kell. Ennek feltételeként a reduncia érdekében az épületben 2 db 220 kW teljesítményű dízelgenerátor és 2 db nagy teljesítményű (10 és 40 kVA) szünetmentes áramforrás kerül telepítésre. Az épület villamos ellátását ABOS4 besorolású, 1 db 400 A névleges gyűjtősín áramú főelosztó és 21 db 16-200 A közötti gyűjtősín áramú kisfeszültségű elosztó biztosítja.

A tervezett épület elégséges műszerezéssel és eszközökkel rendelkezik a veszélyhelyzet során szükséges beavatkozások irányítására, valamint a veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezeti egységekkel, helyszínekkel és a telephelyen kívüli veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezetekkel, valamint az atomerőművel történő kommunikációra. Ennek biztosítására az épületben sugárzás ellenőrző rendszer, tűzjelző és oltásvezérlő rendszer, gázzal oltó rendszer, biztonságtechnikai (beléptető, video megfigyelő, riasztó-behatolás jelző) rendszer, telefon és rádió adó-vevő rendszerek, média rendszer, informatikai és adatátviteli (rádió, mikrohullámú, optikai) rendszerek és technológiai vezérlő rendszerek is készülnek. Az adatátviteli rendszerek antennáinak 20 m magas acél rácsos szerkezetű torony épül a TVP épülete mellett és 6,5 m magas acél antennatartó szerkezet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. I. kiépítés lokalizációs torony tetején.

Az épület közúti és gyalogos megközelítéséhez 1475 m² aszfaltozott utat és 307 m² térburkolatot is el kell készíteni.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 069-153713
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Tartalék Vezetési Pont építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511250
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 140 700 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 653 999 907.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— Rádiótechnikai kivitelezési munkák, engedélyeztetés, üzembe helyezés,

— Építészeti-szerelési kivitelezési munkák

— Villamos ipari kivitelezési munkák, üzembe helyezés

— Szoftver illesztés a KKS-hez, adatgyűjtés, üzembe helyezés

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Mészáros és Mészáros Kft. 8086 Felcsút 0311/5 hrsz., 10790575-2-43

West Hungária Bau Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u. 1., 11469830-2-44

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1158 Budapest Körvasútsor 105-106., 10727201-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/10/2018