Fournitures - 43283-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Biała Podlaska: Mobilier médical

2022/S 018-043283

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Adresse postale: ul. Terebelska 57-65
Ville: Biała Podlaska
Code NUTS: PL811 Bialski
Code postal: 21-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sylwia Pawelczuk
Courriel: zam.publ@szpitalbp.pl
Téléphone: +48 834147297
Fax: +48 834147297
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalbp.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa bariatrycznych podnośników do przenoszenia pacjenta, materacy przeciwodleżynowych bariatrycznych, stołu zabiegowego ... w podziale na 13 części.

Numéro de référence: ZP.3520/41/21
II.1.2)Code CPV principal
33192000 Mobilier médical
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa bariatrycznych podnośników do przenoszenia pacjenta, materacy przeciwodleżynowych bariatrycznych, stołu zabiegowego (rehabilitacyjnego), przewijaka bariatrycznego, foteli zabiegowych, fotela bariatrycznego do przewozu chorych w pozycji leżącej, kozetki lekarskiej prostej, bariatrycznego wózka sanitarnego, wózka inwalidzkiego bariatrycznego, krzesła prysznicowego, krzesła prysznicowego elektrycznie sterowanego, wózków do przewozu pacjenta ze stacjami parkingowymi w podziale na 13 części.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 259 514.88 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Podnośnik do przenoszenia pacjenta - bariatryczny

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33196000 Aides médicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Podnośnik do przenoszenia pacjenta -3 szt. zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium : 1 200,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Materac przeciwodleżynowy bariatryczny

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39143112 Matelas
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Materac przeciwodleżynowy bariatryczny- 2 szt. zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium :400,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33143112-4 materace

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Stół zabiegowy (rehabilitacyjny)

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192200 Tables médicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Stół zabiegowy rehabilitacyjny - 1 szt. zgodnie z załącznikiem nr 4.3 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium : zamawiający nie żąda wniesienia wadium

3. Nazwa kodu CPV: 33192200-4 stoły medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Przewijak bariatryczny

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33196000 Aides médicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Przewijak bariatryczny - 1 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.4 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium :400,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Fotel zabiegowy

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192000 Mobilier médical
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Fotel zabiegowy - 4 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.5 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium : 2 000,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33192000-2 meble medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Fotel bariatryczny do przewozu chorych w pozycji leżącej

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192000 Mobilier médical
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Fotel bariatryczny do przewozu chorych w pozycji leżącej - 1 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.6 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium :100,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33192000-2 meble medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Wózek bariatryczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192120 Lits d'hôpital
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Fotel bariatryczny do przewozu chorych w pozycji leżącej - 1 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.7 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium :400,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33192120-9 łóżka szpitalne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kozetka lekarska prosta

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33192200 Tables médicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Kozetka lekarska prosta - 1 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.8 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium : 200,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33192200-4 stoły medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bariatryczny wózek sanitarny

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33196000 Aides médicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Bariatryczny wózek sanitarny - 1 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.9 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium : zamawiający nie żąda wniesienia wadium

3. Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Wózek inwalidzki bariatryczny

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33193120 Fauteuils roulants
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Wózek inwalidzki bariatryczny - 1 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.10 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium :300,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33193120-6 wózki inwalidzkie

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Krzesło prysznicowe

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33196000 Aides médicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Krzesło prysznicowe - 1 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.11 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium :zamawiający nie żąda wniesienia wadium

3. Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Krzesło prysznicowe elektrycznie sterowane

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33196000 Aides médicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Krzesło prysznicowe elektrycznie sterowane- 1 szt.zgodnie z załącznikiem nr 4.12 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium :400,00 pln

3. Nazwa kodu CPV: 33196000-0 pomoce medyczne

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Wózki do przewozu pacjenta (30 szt.wózków) ze stacjami parkingowymi (2szt.stacje parkingowe)

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33193000 Véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL811 Bialski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Description des prestations:

Wózki do przewozu pacjenta (30 szt.wózków) ze stacjami parkingowymi (2szt.stacje parkingowe)- zgodnie z załącznikiem nr 4.13 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POWR.05.02.00-00-0044/18

II.2.14)Informations complémentaires

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 60%, parametry techniczne -15 %, okres gwarancji - 10 % ,termin dostawy 15%

2. Wymagane wadium :1 800,00 pln

3. Nazwa kodu CPV:33193000-9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 142-377225
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Podnośnik do przenoszenia pacjenta - bariatryczny

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUBMED Górny Marcin
Adresse postale: Jagodowa 13
Ville: Turka
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-258
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 42 048.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Materac przeciwodleżynowy bariatryczny

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: REVITA Ewa Krutul
Adresse postale: Podamirowo 30
Ville: Mścice
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 76-031
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 11 090.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Stół zabiegowy (rehabilitacyjny)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Meden-Inmed Sp. z o.o.
Adresse postale: Wenedetów 2
Ville: Koszalin
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 75-847
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 4 570.37 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Przewijak bariatryczny

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Fotel zabiegowy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUBMED Marcin Górny
Adresse postale: Jagodowa 13
Ville: Turka
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-258
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 96 400.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Fotel bariatryczny do przewozu chorych w pozycji leżącej

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

Wózek bariatryczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LUBMED Marcin Górny
Adresse postale: Jagodowa 13
Ville: Turka
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-258
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 16 483.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 8
Intitulé:

Kozetka lekarska prosta

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9
Lot nº: 9
Intitulé:

Bariatryczny wózek sanitarny

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 10
Lot nº: 10
Intitulé:

Wózek inwalidzki bariatryczny

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Egerton Sp. z o.o.
Adresse postale: Legnicka 21
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 41-811
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 11 092.80 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 11
Lot nº: 11
Intitulé:

Krzesło prysznicowe

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 12
Lot nº: 12
Intitulé:

Krzesło prysznicowe elektrycznie sterowane

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Klaromed Spółka z o.o.
Adresse postale: Jana III Sobieskiego 123
Ville: Sulejówek
Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Code postal: 05-070
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 18 100.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 13
Lot nº: 13
Intitulé:

Wózki do przewozu pacjenta (30 szt.wózków) ze stacjami parkingowymi (2szt.stacje parkingowe)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Egerton Spółka z o.o.
Adresse postale: Legnicka 21
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 41-811
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 59 730.71 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach projektu "Dostępność Plus dla zdrowia, zrealizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” oraz z budżetu państwa.

Kryteria oceny ofert: cena - 60%, parametry techniczne - 15 %, okres gwarancji - 10%, termin dostawy - 15%.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, "Platforma" lub System) i pod nazwą postępowania : ZP.3520/26/21. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały szczegółowo opisane w rozdziale VII SWZ.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdz. X SWZ.

3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Dopuszczalne zmiany umowy postanowień umowy oraz warunki regulują wzory umów - załączniki nr 3 i 3A do swz.

Na podstawie art.255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w zakresie części nr 4,8,9 i 11 zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty, natomiast

na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp, postępowanie w zakresie części nr 6 zostało unieważnione,ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie podjął decyzji o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w zakresie.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i następnych.

2. Środkami ochrony prawnej, są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,

2) skarga do sądu.

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 579-590 PZP.

10. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy PZP.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022