Fornituri - 432966-2016

09/12/2016    S238

il-Belġju-Brussell: Provvista ta' prodotti Apple

2016/S 238-432966

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général
Indirizz postali: rue de la Loi 175
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: It-Taqsima għall-Koordinazzjoni tal-Ksib
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2046
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' prodotti Apple.

Numru ta' referenza: UCA 16/042.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
30000000 Tagħmir ta' l-uffiċċju u tal-kompjuter, tagħmir u provvisti għajr għamara u pakketti tas-softwer - JA01 - JA02
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-proġett bażiku li jsawwar is-suġġett tal-kuntratt hu deskritt kif ġej: il-proċedura tal-ksib preżenti tikkonċerna l-provvista ta' prodotti u aċċessorji ta' ħardwer u softwer 'Apple' kif disponibbli fl-'Apple Store'.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
48000000 Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-Segretarjat għandu l-intenzjoni li jikseb prodotti Apple miż-2 kategoriji ta' prodotti li ġejjin:

1. Ħardwer:

— kompjuters tat-tip 'desktop': i.e. iMac, Mac Mini, Mac Pro,

— kompjuters tat-tip 'laptop': i.e. MacBook, MacBook Pro,

— wirjiet,

— aċċessorji.

2. Softwer:

— softwer (il-volum) liċenzji u l-appoġġ u l-manutenzjoni assoċjati.

Il-(kategoriji) tal-prodotti li ġejjin huma barra mill-iskop ta' din il-proċedura:

— il-provvista ta' stampanti u skeners,

— il-provvista ta' ħardwer ibbażat fuq l-iOS, i.e. iPad u iPhone,

— xirjiet permezz tal-'iTunes store', i.e. apps, mużika, eċċ.

Għall-kategorija ta' kull prodott, se jkun hemm skont iffissat applikat mal-lista tal-prezzijiet tal-'Apple Store' (ASLP). Il-prezz ta' prodott se jkun iddeterminat billi jitnaqqas l-iskont għall-kategorija kkonċernata mill-prezz tal-prodott imniżżel fl-'Apple Store' għan-negozji (ASLP: il-lista tal-prezzijiet tal-Apple Store) fil-mument tat-talba għal kwotazzjoni.

95 % provvisti ta' ħardwer, 5 % provvisti ta' softwer.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

2 tiġdidiet possibbli ta' 12-il xahar kull waħda.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ma jippubblikax il-valur stmat monetarju tal-kuntratti tiegħu. Il-volum stmat tas-servizzi/tal-provvisti hu mniżżel fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-kandidat hu legalment intitolat sabiex ibiegħ/jipprovdi prodotti ta' ħardwer, softwer u aċċesorji 'Apple' kif disponibble fl-'Apple Store'.

Dokumentazzjoni f'dak is-sens għandha tiġi pprovduta.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-medja tad-dħul kollu annwali tal-kandidat għall-provvista ta' prodotti 'Apple' għandha tkun ta' EUR 100 000 għall-aħħar 3 eżerċizzji finanzjarji magħluqin (l-2013, l-2014 u l-2015).

Stqarrija ffirmata għandha tiġi pprovduta mat-talba biex wieħed jieħu sehem.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-kandidat hu legalment intitolat sabiex ibiegħ/jipprovdi prodotti ta' ħardwer, softwer u aċċesorji 'Apple' kif disponibble fl-'Apple Store'.

Stqarrija ffirmata għandha tiġi pprovduta mat-talba biex wieħed jieħu sehem.

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 06/01/2017
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw ordnijiet elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: General Court of the European Union
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli. Il-limiti taż-żmien huma estiżi b'perijodu fiss ta' 10 ijiem minħabba d-distanza, irrispettivament mill-post fejn hija stabbilita jew fejn toqgħod abitwalment il-persuna kkonċernata.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Council of the European Union (unité de coordination des acquisitions)
Indirizz postali: rue de la Loi 175
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
29/11/2016