Fournitures - 43304-2022

26/01/2022    S18

România-Târgu Mureș: Accesorii pentru angioplastie

2022/S 018-043304

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Număr naţional de înregistrare: 4323209
Adresă: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50, Sector: -, Judet: Mures
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540136
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru Perghel
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Telefon: +40 0265212111
Fax: +40 0265213967
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalmures.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru de furnizare accesorii pentru angioplastie

Număr de referinţă: 4323209/2021/25117/29.09.2021
II.1.2)Cod CPV principal
33111730 Accesorii pentru angioplastie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare accesorii pentru angioplastie.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 23 272 950.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET ELECTROFIZIOLOGIE COMPLEXĂ -TIP II- Crioablaţie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111730 Accesorii pentru angioplastie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1.1 Balon de crioablație buc 33111730-7 10,704.00 38 113 1,204,200.00 75 450 802,800.00 4,816,800.00 12,042.00

1.2 Teacă introducătoare buc 33111730-7 2,695.00 200 600 1,617,000.00 400 2400 1,078,000.00 6,468,000.00 16,170.00

1.3 Cateter de mapping buc 33111730-7 3,655.00 38 113 411,187.50 75 450 274,125.00 1,644,750.00 4,111.88

1.4 Cablu conector cateter mapping buc 33111730-7 836.00 38 113 94,050.00 75 450 62,700.00 376,200.00 940.50

1.5 Cablu coaxial umbilical steril buc 33111730-7 600.00 38 113 67,500.00 75 450 45,000.00 270,000.00 675.00

1.6 Cablu electric umbilical steril pentru coexiunea intre cateter si consola 33111730-7 500.00 38 113 56,250.00 75 450 37,500.00 225,000.00 562.50

1.7 Teacă Transeptală buc 33111730-7 450.00 38 113 50,625.00 75 450 33,750.00 202,500.00 506.25

1.8 Ac de puncție transeptală buc 33111730-7 950.00 38 113 106,875.00 75 450 71,250.00 427,500.00 1,068.75

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitate / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 3,607,687.50 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET PROCEDURA DE ELECTROFIZIOLOGIE COMPLEXĂ -TIP III - Crioablaţie Focală

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111730 Accesorii pentru angioplastie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

2.1 Cateter focal de crioablație buc 33111730-7 6,900.00 25 75 517,500.00 50 300 345,000.00 2,070,000.00 5,175.00

2.2 Cablu coaxial steril buc 33111730-7 600.00 25 75 45,000.00 50 300 30,000.00 180,000.00 450.00

2.3 Cablu umbilical steril buc 33111730-7 500.00 25 75 300,000.00 50 300 25,000.00 150,000.00 3,000.00

2.4 Teacă introducătoare buc 33111730-7 2,695.00 200 600 1,617,000.00 400 2400 1,078,000.00 6,468,000.00 16,170.00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitate / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 2,479,500.00 lei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 205-534707
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 16
Lot nr.: 1,2
Titlu:

Acord cadru de furnizare Accesorii pentru angioplastie

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDTRONIC ROMANIA SRL
Număr naţional de înregistrare: 35182347
Adresă: Strada: sos.bucuresti-ploiesti, nr. 42-44, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 031692
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031692
Țară: România
E-mail: corina.dobrescu@medtronic.com
Telefon: +40 372188000
Fax: +40 372251031
Adresă internet: www.medtronic.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 23 298 750.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 23 272 950.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Compartimentul Contencios
Adresă: str Ghe. Marinescu nr 50
Localitate: Targu Mures
Cod poștal: 540136
Țară: România
Telefon: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/01/2022