Fournitures - 43306-2022

26/01/2022    S18

Česko-Ostrava: Počítače

2022/S 018-043306

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00635162
Poštovní adresa: Nemocniční 898/20a
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70200
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. David Werner
E-mail: david.werner@mnof.cz
Tel.: +420 596192294
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mnof.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/mnof
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na nákup IT a AV techniky 2021-2024

Spisové číslo: 2021/VZ/3
II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky IT a AV techniky pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků.

Předmět veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých výzvách k podání nabídek. Zadavatel předpokládá, že v rámci dynamického nákupního systému bude zadávat především veřejné zakázky s tímto předmětem plnění: Počítače; Osobní počítače; Pracovní stanice; Zařízení související s počítači; Média pro ukládání dat; Různé počítačové vybavení; Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače; Videoprojektory (a další audiovizuální technika); Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID).

Technické podmínky zadavatele jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS včetně obchodních a smluvních podmínek budou vymezen vždy v konkrétní výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 18 000 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213000 Osobní počítače
30214000 Pracovní stanice
30230000 Zařízení související s počítači
30234000 Média pro ukládání dat
30236000 Různé počítačové vybavení
30237000 Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
32321000 Videoprojektory
30233141 Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky IT a AV techniky pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků.

Předmět veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých výzvách k podání nabídek. Zadavatel předpokládá, že v rámci dynamického nákupního systému bude zadávat především veřejné zakázky s tímto předmětem plnění: Počítače; Osobní počítače; Pracovní stanice; Zařízení související s počítači; Média pro ukládání dat; Různé počítačové vybavení; Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače; Videoprojektory (a další audiovizuální technika); Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID).

Technické podmínky zadavatele jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS včetně obchodních a smluvních podmínek budou vymezen vždy v konkrétní výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Byl zřízen dynamický nákupní systém
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 077-196548
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Dynamický nákupní systém na nákup IT a AV techniky 2021-2024

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/05/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 9
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ing. Josef Pelant
Národní identifikační číslo: 44611404
Poštovní adresa: 2
Obec: Postoloprty
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 44001
Země: Česko
E-mail: jopel2701@gmail.com
Tel.: +420 731456119
Internetová adresa: www.josefpelant.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: XEVOS Solutions s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27831345
Poštovní adresa: 28. října 1584/281
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70900
Země: Česko
E-mail: sales@xevos.eu
Tel.: +420 591140315
Internetová adresa: www.xevos.eu
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: C SYSTEM CZ a.s.
Národní identifikační číslo: 27675645
Poštovní adresa: Otakara Ševčíka 840/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63600
Země: Česko
E-mail: info@csystem.cz
Tel.: +420 532140111
Internetová adresa: https://www.csystem.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: DILERIS a.s.
Národní identifikační číslo: 26828677
Poštovní adresa: Novoveská 1262/95
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70900
Země: Česko
E-mail: info@dileris.cz
Tel.: +420 848133135
Internetová adresa: https://dileris.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: FLAME System s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26846888
Poštovní adresa: Dr. Maye 468/3
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70900
Země: Česko
E-mail: obchod@flame.cz
Tel.: +420 596138413
Internetová adresa: www.flame.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BRAIN computers s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25397265
Poštovní adresa: Kalvodova 1087/2
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70900
Země: Česko
E-mail: obchod@brain.cz
Tel.: +420 593620071
Internetová adresa: https://www.brain.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: STORAGE ONE, a.s.
Národní identifikační číslo: 02301245
Poštovní adresa: Řeporyjská 490/17
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15800
Země: Česko
E-mail: info@storageone.cz
Tel.: +420 222362689
Internetová adresa: www.storageone.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Af Office, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26768771
Poštovní adresa: Jednořadá 1051/53
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
E-mail: info@afoffice.cz
Tel.: +420 235362575
Internetová adresa: https://www.afoffice.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ELVIA, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 44269277
Poštovní adresa: Poděbradská 188/51
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 19800
Země: Česko
E-mail: jiri.verner@elvia.cz
Tel.: +420 220311180
Internetová adresa: www.elvia.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BossCan ComPrint spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 63488191
Poštovní adresa: Brněnská 1116
Obec: Modřice
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 66442
Země: Česko
E-mail: obchod@comprint.cz
Tel.: +420 725720825
Internetová adresa: www.eshop.comprint.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 18 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 18 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Jedná se o opravu formuláře F03 F2021-013163 ze dne 21.06.2021.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/01/2022