Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 433069-2014

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Проучване относно потенциала за двойна употреба на главните базови технологии (ГБТ)
NDНомер на публикацията на обявлението433069-2014
PDДата на публикуване20/12/2014
OJНомер на броя на ОВ S246
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен10/12/2014
DTКраен срок за подаване16/02/2015
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79000000 - Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
79300000 - Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/easme
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО