Usluge - 433069-2014

TINazivBelgija-Bruxelles: Studija o mogućnosti dvostruke namjene ključnih potpornih tehnologija (KETs)
NDBroj objave obavijesti433069-2014
PDDatum objave20/12/2014
OJBroj izdanja SL S-a246
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaIzvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aAgencije
DSDokument je poslan10/12/2014
DTRok za podnošenje16/02/2015
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79000000 - Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
79300000 - Tržišno i ekonomsko istraživanje: anketiranje i statistika
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/easme
DIPravna osnovaKlasična direktiva 2004/18/EZ