Seirbhísí - 433090-2014

An t-amharc leacaithe

20/12/2014    S246

Bheilg, an-An Bhruiséil: Tacaíocht do phríomhghníomhaíochtaí an Ardáin Teicneolaíochta Eorpaigh maidir le téamh agus fuarú in-athnuaite

2014/S 246-433090

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach, An Ard-Stiúrthóireacht Taighde agus Nuála, Stiúrthóireacht G — Fuinneamh, Aonad G3
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1049
Tír: An Bheilg
Teagmhálaí: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/open_en.cfm

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach, An Ard-Stiúrthóireacht Taighde agus Nuála, Stiúrthóireacht G — Fuinneamh, Aonad G3
Seoladh poist: Oifig: CDMA 00/051
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1049
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: Ceann an Aonaid

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
Eile: Beartas taighde agus nuála na hEorpa.
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Tacaíocht do phríomhghníomhaíochtaí an Ardáin Teicneolaíochta Eorpaigh maidir le téamh agus fuarú in-athnuaite.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 11: Seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta [6] agus seirbhísí gaolmhara
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Go príomha ag áitreabh an chonraitheora.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Baineann an fógra le conradh poiblí
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)

Rinne an tArdán Teicneolaíochta Eorpach maidir le téamh agus fuarú in-athnuaite — le tacaíocht freisin ón seachtú clár creatlaí de chuid an Chomhphobail Eorpaigh maidir le gníomhaíochtaí taighde, forbartha teicneolaíochta agus taispeána — na 5 phlean oibre a leanas a ullmhú (atá ar fáil saor in aisce ag http://www.rhc-platform.org):

— plean oibre maidir le teicneolaíocht téimh agus fuaraithe gréine (arna fhoilsiú Meitheamh 2014),
— plean oibre maidir le teicneolaíocht gheoiteirmeach (arna fhoilsiú Márta 2014),
— plean oibre maidir le teicneolaíocht bithmhaise (arna fhoilsiú Márta 2014),
— plean oibre maidir le teicneolaíocht leathan (arna fhoilsiú Márta 2014),
— plean oibre maidir le feidhmiú comhchoiteann i dtaca le teicneolaíochtaí téimh agus fuaraithe in-athnuaite (arna fhoilsiú Meitheamh 2014).
Tá sé riachtanach anois measúnú agus tuairisciú a dhéanamh ar a mhéad agus a feidhmíodh na pleananna oibre dá dtagraítear thuas.
Ina theannta sin, tá sé riachtanach staidéar agus tuairisciú a dhéanamh ar roinnt gnéithe sainiúla den earnáil téimh agus fuaraithe (in-athnuaite agus bunaithe ar bhreoslaí iontaise araon), go háirithe maidir le teacht chun cinn an tionscail téimh agus fuaraithe.
Faoi dheireadh, d'fhonn na cúiseanna le rath agus teipeanna a shainaithint, teastaíonn anailís ar iompraíocht tomhaltóirí agus ar na samhlacha gnó príomhúla san earnáil téimh agus fuaraithe.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

79419000 Evaluation consultancy services, 79411100 Business development consultancy services, 73000000 Research and development services and related consultancy services

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): tá
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Ní féidir leis an bpraghas a bheith thar 750 000 EUR. Diúltófar tairiscintí a mbeidh praghas níos airde bainteach leo.
Luach measta gan CBL san áireamh: 750 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 40 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Féach na doiciméid tairisceana.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Má dhámhfar an conradh do chomhthairiscint, d'fhéadfadh an Coimisiún a iarraidh go mbunófaí foirm dhlíthiúil shainiúil, go háirithe ceann ina mbeidh gach páirtí faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach i leith an Choimisiúin.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach na doiciméid tairisceana.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach na doiciméid tairisceana.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: Féach na doiciméid tairisceana.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Féach na doiciméid tairisceana.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
Féach na doiciméid tairisceana.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: tá

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
PP-2041/2014.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
2.3.2015
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 9 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 13.3.2015 - 10:30

Láthair:

An Coimisiún Eorpach, an Ard-Stiúrthóireacht Taighde agus Nuála, Foirgneamh CDMA, seomra -1/044, rue du Champ de Mars 21, 1049 an Bhruiséil, AN BHEILG.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá

Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Iarrtar ar thairgeoirí ar mian leo freastal ar an seisiún oscailte é sin a chur in iúl trí ríomhphost a sheoladh chuig rtd-energy-tender-support-rhc-tp@ec.europa.eu ar a laghad 48 uair roimh ré. Ní mór d'oifigeach údaraithe an tairgeora an fógra sin a shíniú agus ba cheart ainm/céadainm — dáta breithe LL/MM/BBBB — uimhir an doiciméid aitheantais agus dáta éaga — agus náisiúntacht an duine (1 in aghaidh an tairgeora) a dhéanfaidh freastal ar an seisiún oscailte thar ceann an tairgeora a shonrú ann. Iarrfar ar an duine sin ag forhalla fhoirgneamh an Choimisiúin doiciméad aitheantais a thaispeáint lena ndearbhófar na sonraí pearsanta atá iniata san fhógra.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: tá
Tagairt do thionscadal (thionscadail) nó do chlár (chláir) nó an dá rud: FP7 agus Horizon 2020.
VI.3)Faisnéis bhreise

Má tá spéis agat sa ghlao seo ar thairiscintí, moltar duit clárú ar e-Tendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680) — féach an t-alt ‘Cláraigh' ar chlé. Cuirfear ar do chumas leis sin ceisteanna a chur maidir leis an nglao agus áirithiú a dhéanamh go bhfaighidh tú nuashonruithe uathoibríocha rialta maidir le haon athruithe a d'fhéadfadh a bheith foilsithe maidir leis an nglao sainiúil seo (doiciméid bhreise, ceisteanna/freagraí, srl).

Is ionann an praghas arna fhógairt faoi phointe II.2.1 agus an praghas uasta. Measfar nach bhfuil tairiscint a sháraíonn an praghas sin i gcomhréir leis na sonraíochtaí tairisceana agus diúltófar di.

An nasc le e-Tendering le haghaidh doiciméid tairisceana a íoslódáil agus le haghaidh ceisteanna a chur freisin: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: An Chúirt Ghinearálta
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra chuig an ngearánaí nó, dá éagmais sin, ón lá a tháinig sé chun feasa dó/di. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí ná ní thosófar tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar thoradh ar ghearán a dhéantar leis an Ombudsman Eorpach.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
10.12.2014