Építési beruházás - 433104-2016

09/12/2016    S238    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2016/S 238-433104

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Sportközpontok
AK15494
Hermina út 49.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda felújítására irányuló beruházás.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda felújítására irányuló beruházás.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 464 561 616.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45260000
45350000
45310000
45262650
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, II. kerület, 14479/2. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda felújítására irányuló beruházás megvalósítása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

— Komjádi uszoda belső területének nagy volumenű korszerűsítése,

— fedett 50 m-es medence előírt felújítása,

— donga véghomlokzatok terv szerinti újraépítése,

— szükséges nyílászáró javítás, csere,

— lapostetők felújítása,

— épületgépészeti, elektromos és uszodagépészeti rekonstrukció,

— a szakipari felújításokhoz tartozó erős és gyengeáramú felújítások, fejlesztések.

A fenti feladatokon túlmenően ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi fedezetre tekintettel további, opcionális tételeket rendelhet meg a szerződés teljesítése során a költségvetésben meghatározott feladatok tekintetében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a stadion tekintetében opcionális tételeket határozott meg, amelyek a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának függvényében kerülhetnek megrendelésre a szerződésben szabályozottak szerint. Az opcionális tételek megajánlása és beárazása kötelező.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: A 2015. évi XXXIII. törvény (FINA tv.) 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Az Ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezői szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
CS-K Projekt 2016 Konzorcium vezető: Épkar Zrt.
Németvölgyi út 146.
Budapest
1112
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
CS-K Projekt 2016 Konzorcium tag: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Ipar krt. 13.
Sopron
9400
Magyarország
NUTS-kód: HU221
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 464 561 616.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Alvállalkozói munkák, a V.2.5) pont folytatása: felületképzési munkák részmunkái, szigetelés részmunkái, vakolás részmunkái, bádogozás részmunkái, kertészeti munkák részmunkái, víz-csatornaszerelés részmunkái, fűtés szerelés részmunkái, hűtés szerelés részmunkái, légtechnika részmunkái, uszodagépészet részmunkái, erősáramú villanyszerelés részmunkái, gyengeáramú villanyszerelés részmunkái, villámvédelem részmunkái, sporttechnológia részmunkái

2) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület, adószáma: 14008915-4-44;

2. ZÁÉV Építőipari Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1., adószám: 10738885-2-20;

3. CS-K Projekt 2016. Konzorcium:

— vezető: Épkar Zrt., 1112 Budapest, Németvölgyi út 146., adószáma: 11266101-2-43,

— tag: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar krt.13., adószáma: 11121426-2-08.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/12/2016