Dostawy - 433123-2019

16/09/2019    S178

Polska-Jabłonka: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2019/S 178-433123

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonka
Krajowy numer identyfikacyjny: 491892222
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 1
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka
E-mail: zpubliczne@jablonka.pl
Tel.: +48 182611146
Faks: +48 182652468
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 492812099
Adres pocztowy: ul.3 Maja 1
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Usług Komunalnych, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka
E-mail: zuk@jablonka.pl
Tel.: +48 182611137
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 004424033
Adres pocztowy: ul.3 Maja 1
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka
E-mail: ops@jablonka.pl
Tel.: +48 182611147
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.opsjablonka.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548014
Adres pocztowy: ul.Piusa Jabłońskiego 4
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce, ul. Piusa Jabłońskiego 4, 34-480 Jabłonka
E-mail: SPJablonkanr1@poczta.fm
Tel.: +48 182652310
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spjablonka.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548020
Adres pocztowy: ul.Kopernika 14
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory, ul. Kopernika 14, 34-480 Jabłonka
E-mail: spbory@gmail.com
Tel.: +48 182652405
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Chyżnem
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548008
Adres pocztowy: Chyżne 129
Miejscowość: Chyżne
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-481
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa w Chyżnem, 34-481 Chyżne 129
E-mail: szkolachy@poczta.fm
Tel.: +48 182631924
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zschyzne.szkolnastrona.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Orawce
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548416
Adres pocztowy: Orawka 76
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa w Orawce, Orawka 76, 34-480 Jabłonka
E-mail: sporawka@poczta.fm
Tel.: +48 182652367
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sporawka.eduorawa.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Podwilku
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548652
Adres pocztowy: Podwilk 287
Miejscowość: Podwilk
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-722
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Podwilku, 34-722 Podwilk 287
E-mail: sp1podwilk@interia.pl
Tel.: +48 182852937
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sp1podwilk.edupage.org/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548669
Adres pocztowy: Podwilk 157
Miejscowość: Podwilk
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-722
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku, 34-722 Podwilk 157
E-mail: zespolszkolpodwilk@poczta.onet.pl
Tel.: +48 182852924
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zspodwilk.edupage.org/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548830
Adres pocztowy: Zubrzyca Dolna 257
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-484
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej, Zubrzyca Dolna 257, 34-484 Zubrzyca Górna
E-mail: spzd@onet.eu
Tel.: +48 182642030
Adresy internetowe:
Główny adres: https://spzd.edu.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 480548847
Adres pocztowy: Zubrzyca Górna 43
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-484
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna 43
E-mail: sp1.zubrzyca@wp.pl
Tel.: +48 182852713
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548860
Adres pocztowy: Zubrzyca Górna 482
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-484
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna 482
E-mail: gimzubrzyca@poczta.onet.pl
Tel.: +48 182852716
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548876
Adres pocztowy: Zubrzyca Górna 270
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-484
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna 270
E-mail: sp3zubrzyca@wp.pl
Tel.: +48 182852720
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548066
Adres pocztowy: Lipnica Mała 117
Miejscowość: Lipnica Mała
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-482
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej, 34-482 Lipnica Mała 117
E-mail: bogusiaszlachta@intera.pl
Tel.: +48 182752640
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548072
Adres pocztowy: Lipnica Mała 346
Miejscowość: Lipnica Mała
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-482
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy, 34-482 Lipnica Mała 346
E-mail: sp2lm@interia.pl
Tel.: +48 182752510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej
Krajowy numer identyfikacyjny: 490548190
Adres pocztowy: 34-482 Lipnica Mała 512
Miejscowość: Lipnica Mała
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-482
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej, 34-482 Lipnica Mała 512
E-mail: gimlipnica@poczta.onet.pl
Tel.: +48 182752445
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jablonka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 000971399
Adres pocztowy: ul. Piusa Jabłońskiego 9
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce, ul. Piusa Jabłońskiego 9, 34-480 Jabłonka
E-mail: przedszkole.jablonka@interia.pl
Tel.: +48 182652333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przedszkolejablonka.eprzedszkola.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 490737212
Adres pocztowy: ul.3 Maja 3
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja 3, 34-480 Jabłonka
E-mail: biuro@ockorawa.pl
Tel.: +48 182652404
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ockorawa.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 120662248
Adres pocztowy: ul.Sobieskiego 13
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka
E-mail: biblioteka@obporawa.pl
Tel.: +48 182652379
Adresy internetowe:
Główny adres: http://obporawa.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 491984958
Adres pocztowy: ul.3 Maja 7
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka
E-mail: spzoz@spzozjablonka.pl
Tel.: +48 182642022
Adresy internetowe:
Główny adres: http://strona.spzozjab.nazwa.pl/jablonka.html
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jabłonce
Krajowy numer identyfikacyjny: 122924362
Adres pocztowy: ul.3 Maja 5
Miejscowość: Jabłonka
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jabłonce, ul. 3 Maja 5, 34-480 Jabłonka
E-mail: orawskamuzyczna@gmail.com
Tel.: +48 183070908
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzyczna.jablonka.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.jablonka.pl/index.php/zamowienia-publiczne-mainmenu-37
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka

Numer referencyjny: RINT.271.28.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup energie elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka w planowanej ilości około 5,96694580 (-/+ 15 %) GWh w okresie do 31 grudnia 2021 roku.

Szacowany wolumen energii 5,96694580 GWh zał. nr 8

Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2021 roku wynosi 2085225,58 zł

Informacja dodatkowa wynikająca z art. 5 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538):w dniu 30 czerwca 2018 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Jabłonka była firm TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o., cena za energię elektryczną brutto wraz z podatkiem akcyzowym wynosiła 0,2675 zł/kWh.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 483 620.28 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty znajdujące się na terenie Gminy Jabłonka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniki nr 11 do SIWZ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów i grup podmiotów:

a) obiekty administrowane przez Urząd Gminy Jabłonka oraz oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jabłonka – Urząd Gminy Jabłonka

b) Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

d) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce

e) Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory

f) Szkoła Podstawowa w Chyżnem

g) Szkoła Podstawowa w Orawce

h) Szkoła Podstawowa nr 1 w Podwilku

i) Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku

j) Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej

k) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zubrzycy Górnej

l) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej

m) Szkoła Podstawowa nr 3 w Zubrzycy Górnej

n) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej

o) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy Małej

p) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej

q) Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce

r) Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

s) Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce

t) Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce

u) Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Jabłonce

Zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup energie elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka w planowanej ilości około 5,96694580 (-/+ 15 %) GWh w okresie do 31 grudnia 2021 roku.

Szacowany wolumen energii 5,96694580 GWh zał. nr 8

Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2021 roku wynosi 2085225,58 zł

Informacja dodatkowa wynikająca z art. 5 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538):w dniu 30 czerwca 2018 r. dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Jabłonka była firm TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o., cena za energię elektryczną brutto wraz z podatkiem akcyzowym wynosiła 0,2675 zł/kWh.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych obiektów i punktów poboru przedstawione zostały w zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Gmina Jabłonka oraz jednostki wymienione w zał. nr 11 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY JABŁONKA.

Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 11. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1 do SIWZ).

Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu jednostek wymienionych w pkt 1 (wskazane zostały w zał. nr 11 do SIWZ)

Początek rozpoczęcia sprzedaży określa się na nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku

3. Umowy sprzedaży energii elektrycznej zostaną zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku.

4. Deklarowane w ust. 2 zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy do obliczenia ceny oferty.

5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi Normami

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wskazane w zał. zużycie energii elektrycznej jest szacunkowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czasrówny okresowi związania ofertą w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowe wymagania wniesienia wadium zostały opisane w Rozdziale 13 SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego

2. Warunki udziału w postępowaniu:

2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:

— aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000,00 złotych.

W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.

2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:

— warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawę energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 1 GWh w skali roku. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić potwierdzony wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw dla co najmniej 5 Odbiorców, oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty, oraz terminowo.

Zrealizowane Zamówienia należy wykazać według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (wykaz dostaw).

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust 2 ustawy Pzp)

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów

3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust 1 ustawy Pzp)

3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust 2 ustawy Pzp)

3.3 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2 SIWZ

3.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ (art. 25a ust 3 pkt1 ustawy Pzp)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy

4.OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodziktórakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

4.2. FAKULTATYWNE PRZESŁANKI DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający wyklucza również z postepowania Wykonawcę:

1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505 z poźn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2016 r. poz.2171 z późn. zm.);

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocąstosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chybaże wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które Wykonawca dołącza do ofertyaktualne na dzień składania ofert oświadczenie.

1.1 Informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu

1.2 Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawiezłożonego oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej JEDZ) wg załącznika Nr 2 doSIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia;

1.3UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie JEDZ wgwzoru Zał. nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumentyte potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zakresie, wktórym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawwykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy zwykonawców, musi załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zpostępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.

1.4.Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.5 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawyPzp oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, należyprzedłożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

1.6. Treść oświadczenia JEDZ powinna być zgodna z formularzem udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ –oświadczenie to winno być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisemelektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZdotyczy, oraz winno być przekazane Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy

1.7. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w dokumencie JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacjiwyłącznie Sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

1.8. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym wodrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.9. Wypełniając i składając JEDZ należy mieć na uwadze, że JEDZ składa się w języku polskim, podpisanyprzez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego JEDZ dotyczy i należy go wypełnić uwzględniając:

a) zapisy niniejszej SIWZ,

b) instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European SingleProcurement Document ESPD) udostępnioną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Instrukcja wypełniania JEDZ jest zamieszczona na następującej stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

c) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowyformularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).

1.10. UWAGA! Zamawiający załącza formularz JEDZ/ESPD w formacie .xml jako załącznik nr 2 do siwz orazinformuje, iż w celu jego uzupełnienia należy załącznik pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (http://www.jablonka.pl/index.php/zamowienia-publiczne-mainmenu-37), zapisać na dysku, a następnie zaimportowaći uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/. Zamawiający informuje,że można także skorzystać ze wzoru formularza przygotowanego w formacie doc., którego wzór stanowizałącznik nr 2 do siwz

1.11. Formularz JEDZ należy przekazać Zamawiającemu w sposób, o którym mowa w niniejszej siwz.

Należy mieć na względzie, że serwis ESPD nie archiwizuje plików.

1.12.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie możepodlegać wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp orazo których mowa w rozdziale 10 ust.5. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniuwykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem 10 ust. 2 SIWZ.

1.13.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formieJEDZ o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegającychsię o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od daty upublicznienia na stronieinternetowej wykazu złożonych ofert:

2.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - W celupotwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówieniaWykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacjiz otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, oprzynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymWykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującejtreści: „(...) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie odilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy dowykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy

Należy jednak w tym przypadkupamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej)będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (pozaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ i zamieszczony zostanie przez Zamawiającego na stronieinternetowej www.jablonka.pl wraz w informacją z otwarcia ofert.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowapowyżej składa każdy z Wykonawców.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lubdokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

3. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nawezwanie Zamawiającego:

3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego zrejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieżwykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niejest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywaniepowinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do SIWZ;

3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przezzamawiającego;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy

3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzpwystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

Wzór oświadczenia dla pkt 5-7 stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

4. Inne dokumenty:

1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 do SIWZ).

1a. Oryginał dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz

2) Dołączyć do oferty wykonawca winien Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnieniuwarunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (JEDZ)– zał. nr 2 do SIWZ.

3) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożonepełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres.

4) Zobowiązanie innego podmiotu

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 9 do SIWZ. opisprzedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunku realizacji przedmiotu zamówienia określają istotne dla stronpostanowienia umowy

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakres zamówienia może wejść zakup energii do nowo wybudowanych punktów odbioru energii w ilości 15 % stanu podstawowego i rozszerzenie zakresu rzeczowego ujętego w zał. nr 2 do umowy o nie ujęte w nim obiekty, w ilości do 15 % kW mocy umownej

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Gminy Jabłonka ul. 3-go Maja 1, 34-480 jabłonka, pokój 110 (sala obrad)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert

Dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

Otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest

Jawne,Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2021

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składadokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajudokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów:

1) o których mowa w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2, ppkt 4 niniejszej SIWZ składa informację z odpowiedniegorejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organsądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21;

2) o których mowa w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2, ppkt 1-3 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty,wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty,o których mowa w ust 1 pkt 2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tegoterminu

1. Informacje ogólne

1.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Urząd GminyJabłonka").

Elektroniczna skrzynka podawcza: /29gw7qf1xt/zp

1.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

1.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminiekorzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

1.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

1.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.

1.6 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępnesą na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej siwz.

1.7 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacjeprzy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ichotrzymania.

3. Forma dokumentów i oświadczeń.

3.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniezamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lubw elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,przysługuje odwołanie. 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza/ Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2019