Varor - 433269-2019

16/09/2019    S178    Varer - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Begrænset udbud 

Danmark-Viby: Installation af kirurgisk udstyr

2019/S 178-433269

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Børn og Unge, Tandplejen Aarhus
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
E-mail: lagu@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aarhus Kommune - Tandreguleringsklinik, Viby - Specialinventar og -udstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51420000 Installation af kirurgisk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering og montering af specialinventar og specialudstyr til en ny tandreguleringsklinik. Klinikken er under opførelse.

Iht. tidligere udsendte forhåndsmeddelelse er der gennemført en høringsfase med deltagelse af interesserede leverandører.

Resultatet af høringsfasen er indarbejdet i udbudsmaterialets tekniske specifikationer (beskrivelser og tegninger).

Nærværende udbud omfatter 2 delkontrakter, omfanget fremgår af del II.2.4:

Y255 Specialinventar:

— levering og montering af specialinventar.

Y256 Specialudstyr:

— levering og montering af specialudstyr,

— demontering, flytning og genmontering af eksisterende udstyr fra nuværende klinikker.

Disse klinikker findes på 2 forskellige lokaliteter, inden for en afstand på hhv. ca. 8 km. og ca. 7 km. i bymæssigt område.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 230 048.99 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Y255 Specialinventar

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39120000 Borde, skabe, skriveborde og bogreoler
39180000 Laboratoriemøbler
51410000 Installation af medicinsk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af specialinventar til nyopført tandreguleringsklinik.

Entreprisens arbejder fremgår af arbejdsbeskrivelse 'Nordbyvej_K03_C08_W385_001_Arbejdsbeskrivelse - Specialinventar'.

Entreprisens mængder fremgår af tilbudslisten 'Nordbyvej_K14_C08_Y255_001_Tilbudsliste - specialinventar'

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende inventar (listen er ikke udtømmende):

— borde,

— hylder,

— dispenser,

— skabe,

— skuffeskabe,

— installationskasser,

— bordplader,

— vaske.

Arbejdet forventes gennemført i perioden fra medio juni 2019 til ultimo december 2019.

De forudgående arbejder i forbindelse med opførelse af klinikken, forventes gennemført i perioden fra medio august 2018 til ultimo januar 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Y256 Specialudstyr

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33111000 Røntgenapparatur
33171210 Genoplivningsmaske
33191100 Sterilisationsapparat
33192410 Tandlægestole
51412000 Installation af udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af specialudstyr til nyopført tandreguleringsklinik.

Entreprisens arbejder fremgår af arbejdsbeskrivelse 'Nordbyvej_K03_C08_W386_001_Arbejdsbeskrivelse - Specialudstyr'.

Entreprisens mængder fremgår af tilbudslisten 'Nordbyvej_K14_C08_Y256_001_Tilbudsliste - specialudstyr'.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende udstyr (listen er ikke udtømmende):

— behandlingsenhed komplet,

— behandlingsenhed komplet, kirurgi,

— intraoralt røntgen, komplet,

— lattergasapparater, komplet,

— vacuum autoklave,

— assistentkald,

— demontering, flytning og genmontering af eksisterende udstyr, i et begrænset omfang.

Arbejdet forventes gennemført i perioden fra medio juni 2019 til ultimo december 2019.

De forudgående arbejder i forbindelse med opførelse af klinikken, forventes gennemført i perioden fra medio august 2018 til ultimo januar 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Plandent A/S
By: Vallensbæk
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 044 222.89 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Plandent A/S
By: Vallensbæk
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 185 826.10 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2019