Bygge og anlæg - 433309-2018

05/10/2018    S192    Bygge og anlæg - Supplerende oplysninger - Begrænset udbud 

Danmark-Græsted: Behandling af spildevand

2018/S 192-433309

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 183-413348)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribvand Spildevand A/S
CVR-nummer: 32644848
Postadresse: Holtvej 18 C
By: Græsted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Holm
E-mail: hh@gribvand.dk
Telefon: +45 48404115

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg - Prækvalifikation

Sagsnr.: A111864
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90420000 Behandling af spildevand
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg som følge af nedlæggelse af mindre renseanlæg i de respektive renseanlægs oplande.

Detaljer fremgår af udbudsdokumenterne.

Arbejdet omfatter projektering, udførelse, afprøvning, test og idriftsætning i totalentreprise.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 183-413348

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tilbudsfristen forlænges til kl. 23:59.

Dvs. Tílbudsfristen udløber med udgangen af den sidste time d. 22.10.18.