Építési beruházás - 433329-2018

05/10/2018    S192    - - Építési beruházás - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 192-433329

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK20331
Dózsa György út 41.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generálkivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generálkivitelezési munkáinak elvégzésére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktáro zási Központ (OMRRK) fő elemei:

’A’ épület – központi épület (új építésű épület)

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás

— A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18 oC±2 oC; f=50%±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22 oC±2 oC; f=50%±5 %)

— A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyisé gét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg.

— Épület raktározási helyiségeiben műtá rgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású).

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemző en műtárgyraktározási használat

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300 m²

— alapterület: cca. 29 460 m²

— A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

’B’ épület – mélygarázs (új építésű épület)

— fő funkció: parkolás

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára

— alapterület: cca. 3 060 m²

’C’ épület – látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgál tatás

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat

— alapterület: cca. 1 010 m²

’D’ épület – kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)

— fő funkció: művészettörténeti kutatás

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás

— alapterület: cca. 3 020 m²

’E’ épület – kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület)

— fő funkció: kerti tároló és trafóház

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs

— terepszint feletti kialakítás: Földszint

— hasznos alapterülete: 60 m²

Park, zöld terület

— 7910 m²

— Rekreáció s funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesül. A mélyépítési generálkivitelezési munkák folyamatban vannak.

— A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 25.1.2017 napjára várható,

— Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 17.4.2017 napjára várható.

— Az ’A’ épület fel úszási állékonyságát biztosító víztelenítés 11.10.2017 napjáig folyik – ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a projekt mélyépítésének generálkivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 057-105221

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
01/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Ed. Züblin AG
Albstadtweg 3.
Stuttgart
70567
Németország
NUTS-kód: DE11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 998 813 754.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerz mód: 25.5.2018

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/10/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:

’A’ épület – központi épület (új építésű épület)

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás

— A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18 oC±2 oC; f=50 %±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22 oC±2 oC; f=50 %±5 %)

— A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyiségét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg.

— Épület raktározási helyiségeiben műtárgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású).

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemző en műtárgyraktározási használat

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300 m²

— alapterület: cca. 29 460 m²

— A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

’B’ épület – mélygarázs (új építésű épület)

— fő funkció: parkolás

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára

— alapterület: cca. 3 060 m²

’C’ épület – látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgál tatás

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat

— alapterület: cca. 1 010 m²

’D’ épület – kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület)

— fő funkció: művészettörténeti kutatás

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás

— alapterület: cca. 3 020 m²

’E’ épület – kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület)

— fő funkció: kerti tároló és trafóház

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs

— terepszint feletti kialakítás: Földszint

— hasznos alapterülete: 60 m²

Park, zöld terület

— 7910 m²

— Rekreáció s funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesül. A mélyépítési generálkivitelezési munkák folyamatban vannak.

— A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 25.1.2017 napjára várható,

— Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 17.4.2017 napjára várható.

— Az ’A’ épület fel úszási állékonyságát biztosító víztelenítés 11.10.2017 napjáig folyik – ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a projekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16 186 297 879.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Ed. Züblin AG
Albstadtweg 3.
Stuttgart
70567
Németország
NUTS-kód: DE11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek 31.5.2017 napján módosították (továbbiakban: „1. sz. módosítás”) az Alapszerződést, amely során az alvállalkozók igénybevételének lehetőségét 65 %-ra emelték. 11.8.2017 napján Felek aláírták az Alapszerződés 2. számú módosítását (a továbbiakban: „2. sz. módosítás”), amelyben a Megrendelő által gyengeáramú és épületautomatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések pótlólagos megrendelésére került sor és erre tekintettel a Vállalkozói díj nettó 4 138 615 029 Ft összeggel (a vállalkozói díj 34,5 %-a) növekedett. Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (a továbbiakban: „OMRRK”) „A” főépülete tekintetében a Megrendelő számára előre nem látható körülmények miatt az alábbi módosítási igények merültek fel:1 db további vegyifülke elhelyezése, Plymovent, vagy más típusú, intézményi igényeknek megfelelő megemelt minőségű karos elszívók elhelyezése. Az OMRRK „A” főépülete tekintetében a Megrendelő részéről többlet igény merült fel kiegészítő szűrőknek, mint előszűrőknek a légtechnikai rendszerbe történő telepítése tekintetében az alábbi indokok miatt.

Műtárgyvédelmi szempontokra tekintettel a külső levegő megtáplálásának szűrésére vonatkozóan szükségesnek mutatkozik új szűrőberendezések elhelyezése a friss levegő megtáplálását szolgáló légkezelő berendezés mellett, amely az eredeti tervdokumentációban nem szerepelt. Ezt a kiegészítő szűrést 3 db Supair-lux berendezéssel tudja a Vállalkozó a megrendelői igények alapján biztosítani. Az alap tervdokumentáció rendelkezett a raktárterületek légállapot tisztaságáról, amely rendszer a keringtetett belső levegő tisztaságát biztosítja, ugyanakkor ez a rendszer a fenti előszűrő funkciót nem biztosítja. A kiegészítő szűrők elhelyezése költségtöbbletet jelent megrendelői oldalon.a „B” épület végső befejezése a toronydaru lebontását követő 60 nappal meghosszabbodik, tekintettel arra, hogy az OMRRK „C” épületében felmerült többletmunkák miatt az OMRRK „B” épülete területén található toronydaru további használata vált szükségessé.Az OMRRK „E” főépülete és a „park” tekintetében az „A” épület D) pontban jelzett módosításai miatt a határidők hosszabbítása válik szükségessé, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó ezen körben végzett feladatait érintik az „A” épületben elvégzendő pótmunkák is.A fenti D), E), F) és G) pontokban meghatározott feladatokra tekintettel a Feleknek rendelkezni kell a feladatok ütemezéséről, illetőleg a D) és E) pontokban meghatározott feladatok díjazásáról az Alapszerződés 5.8. pontjában foglaltak szerint. A pótmunkára tekintettel Megrendelő mindösszesen nettó 48 869 096 Ft összeggel emeli meg a Vállalkozó díjazását, amely a Vállalkozási díj 0,4 %-os növekedését eredményezi.Felek a D), F) és G) pontokban jelzett indokok alapján módosítani kívánják az Alapszerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint, tekintettel arra, hogy a H) pontban jelzett Vállalkozási díj módosulás a korábbi módosításokkal együtt sem haladja meg az Alapszerződésben rögzített Vállalkozási díj 50 %-át (összesen 34,9 %), azokat a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, továbbá a módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás D), F) és G) pontjaiban meghatározott indokok a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelnek, mivel

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános - építési beruházás fővállalkozói kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés – jellegét, és

— az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés érték 50 %-át (0,4 %), és a korábbi szerződés módosítások értékével együtt sem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át (34,9 %). Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás E) pontjában meghatározottak a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelnek, mivel a Vállalkozótól kiegészítő szűrő berendezések, mint előszűrők beszerzése és beépítése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és a Vállalkozó személyének változása nem megvalósítható műszaki okból.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 998 813 454.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16 186 297 879.00 HUF