Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 433375-2020

16/09/2020    S180

Belgia-Bryssel: Euroopan innovaationeuvoston (EIC) liiketoiminnan kiihdytyspalvelut — pääsy uusille maantieteellisille markkinoille — ulkomaisia messuja koskeva ohjelma 2.0

2020/S 180-433375

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2020/S 154-376101)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, RTD – Research and Innovation, RTD.TF – European Innovation Council
Postiosoite: Espace Orban (ORBN), Square Frère-Orban 8
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan innovaationeuvoston (EIC) liiketoiminnan kiihdytyspalvelut — pääsy uusille maantieteellisille markkinoille — ulkomaisia messuja koskeva ohjelma 2.0

Viitenumero: RTD/2020/OP/0006
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tuloksena on tehtävä palvelusopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa Euroopan innovaationeuvoston edunsaajien, jotka ovat pk-yrityksiä / startup-yrityksiä / scaleups-yrityksiä, pääsyä keskeisille kansainvälisille messuille uusilla maantieteellisillä markkinoilla Euroopan unionin ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja tulevaan Horisontti Eurooppa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvien maiden ulkopuolella.

Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:

• näyttelytilojen hankinta kansainvälisillä messuilla,

• kauppa- ja liiketoimintayhteistyön/-kumppanuuksien luominen EIC:n edunsaajien ja kolmansien maiden liikekumppaneiden välillä,

• EIC:n edunsaajien tietämyksen lisääminen uusista maantieteellisistä markkinoista.

Sopimuksella autetaan EIC:n edunsaajia perustamaan liikekumppanuuksia alueilla, joilla on vahvoja asiakasryhmiä ja mahdollisia liikekumppaneita. Tämä lisää EIC:n rahoittamien hankkeiden kaupallistamismahdollisuuksia ja saa EIC:n edunsaajat tukemaan tulevaa talouskasvua ja työpaikkojen luomista.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/09/2020
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 154-376101

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 21/09/2020
Paikallinen aika: 12:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 28/09/2020
Paikallinen aika: 12:00
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 22/09/2020
Paikallinen aika: 10:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 29/09/2020
Paikallinen aika: 10:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: