Supplies - 433673-2015

Display compact view

10/12/2015    S239

Poland-Katowice: Chemical reagents

2015/S 239-433673

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, For the attention of: Małgorzata Brożek, Katowice 40-635, Poland. Telephone: +48 323598952. Fax: +48 322029501. E-mail: mbrozek@gcm.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 31.10.2015, 2015/S 212-384807)

RE:
CPV:33696300 Chemical reagents, 33696500 Laboratory reagents, 24962000 Water-treatment chemicals, 24314100 Potassium permanganate, 14430000 Evaporated salt and pure sodium chloride

Chemical reagents

Laboratory reagents

Water-treatment chemicals

Potassium permanganate

Evaporated salt and pure sodium chloride

Instead of: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

8.12.2015

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.12.2015

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.12.2015

Read: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

30.12.2015

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.12.2015

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

30.12.2015 (10:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.