Lieferungen - 433840-2020

16/09/2020    S180

Ungarn-Budapest: Abfallcontainer und -körbe

2020/S 180-433840

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_46282392
Postanschrift: Pap Károly utca 4–6.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1139
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Módos István
E-Mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nfp.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nfp.hu

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Göd Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_91282132
Postanschrift: Pesti út 81.
Ort: Göd
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2131
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Balogh Csaba
E-Mail: varoshaza@god.hu
Telefon: +36 27530064
Fax: +36 27345279

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.god.hu/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.god.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000777632020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000777632020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Göd - edényzet - KEHOP-3.1.2-17-2018-00002

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000777632020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés keretében a „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön” elnevezésű KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edényzet beszerzése.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
39221260 Ess- und Kochgeschirr
44613800 Abfallcontainer
44613700 Abfallsammelbehälter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
Hauptort der Ausführung:

Szállítási cím: 2133 Sződliget, Hrsz 066/6. (Gödi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. telephelye).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön” KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 azonosítószámú projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edényzet beszerzése az alábbi mennyiségben:

Tétel Megnevezés Mennyiség (db)

1. 5 m3-es nyitott fém konténer DIN 30 720 szabvány szerint alapmennyiség: 20 db

2. 120 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1; MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6, valamint RAL-GZ 951/1szabványok, továbbá GS tanúsítás szerint alapmennyiség: 3500 db opciós mennyiség: 2500 db

3. 240 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1; MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6, valamint RAL-GZ 951/1 szabványok, továbbá GS tanúsítás szerint alapmennyiség: 3500 db opciós mennyiség:219 db

4. 1100 literes négykerekes műanyag, lapos fedelű hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-2; MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1 szabványok, továbbá GS tanúsítás szerint alapmennyiség: 45 db

5. 300 literes műanyag házi komposztáló edény alapmennyiség: 2000 db

Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.

A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

AK tájékoztatja AT-t,hogy a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre,szabadalomra,tev-re,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.

AK a 2kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény alatt az MSZ EN 840-1szabvány szerinti 2kerékkel

Rendelkező műanyag hulladékgyűjtő edényt érti.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.1. A 120 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2.A 120 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edények a minimum elváráson (miszerint az edény saját tömege azaz az edénytest, fedél, tengely, kerekek együttes tömege min. 7 kg) túlmenően csak az edénytest és fedél együttes tömege eléri a 7 kg-ot (igen/nem) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.3. A 240 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edények a minimum elváráson (miszerint az edény saját tömege azaz az edénytest, fedél, tengely, kerekek együttes tömege min. 10 kg) túlmenően csak az edénytest és fedél együttes tömege eléri a 10 kg-ot (igen/nem) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Többletjótállás időtartama (12hó érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli további min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Tétel Megnevezés Mennyiség (db)

Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott alapmennyiségeken túl meghatározott opciós mennyiség szerinti (maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) megfelelő mennyiségű eszköz vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos szerződéses feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás:A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján AT-nek ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Utólagos igazolás során:

(1)AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

(2)A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései továbbá a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolás során:

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során kéri a részletes adatok megadását a kiadott útmutatóban rögzítettek szerint az EEKD IV. részében. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

Utólagos igazolás során:

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

— a pénzforgalmi számla (számlák) száma,

— a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

— a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás

(AK a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.

AK felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást AK elfogadja megfelelőként.

Az ajánlatban csatolni kell valamennyi számlavezető bank megnevezését és bankszámlaszámokat tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet az ajánlattevő.

P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján AT csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edények és/vagy hulladékgyűjtő konténerek és/vagy komposztáló edények szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

AK felhívja a figyelmet, hogy a felhívás feladásának időpontja alatt minden esetben az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) megjelent hirdetményben szereplő dátumot érti.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az AT, ha:

P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edények és/vagy hulladékgyűjtő konténerek és/vagy komposztáló edények szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 75 000 000,- HUF összeget.

Az alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3) és (7)bekezdése is irányadó.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolás során:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során kéri a részletes adatok megadását a kiadott útmutatóban rögzítettek szerint az EEKD IV. részében. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

Utólagos igazolás során:

A Kbt.69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1. A Kbt.65.§ (4) bekezdés és Kr.21.§(1) bekezdés a) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a Kr.22.§ (1)-(2) bekezdés, valamint (1a) b) pontja szerint szerint.

A referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmazza legalább:

— a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi telj tekintetében a szerzt kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve, e-mail címe

— a szállítás tárgyát,

— a szállítás mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a teljesítés befejező ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.

Irányadó aKbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.

Amennyiben az Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a referencia munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés és vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ATa az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek.

M.2.AKbt.65.§(4)bek. s a”Kr.”21.§(1)bek.i)pontja al AT csatoljon olyan,elismert (bármely nemzeti rendsz akkreditált)tanúsító szervezettől származó tanúsítványt,mely tanúsítja,h a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghat áru megfelel biz. leírásoknak vagy szabványoknak.

M.3.A Kbt.65.§(4)bek. és aKr.21.§(1)bek h)pontja al AT csatolja a 2-5 tételek tekintetében tételenként 1-1 db mintapéldányt (mpld.) az ajánlati dokumentáció 16. pontja, és az alábbiak szerint:

— a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az AT szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal

— a mpld.-ok színét AT jogosult megválasztani,

— mintapld.-okat térítésmentesen kell biztosítani,

— mpld.-okon fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne legyen eltávolítható,

— AT nevét AT-k nem tüntethetik fel a mpld.-okon,

— mintaedényeken az EU társfinanszírozásával történt beszerzésre von. matrica feltüntetése nem szükséges,de a további előírásokat meg kell tartani(ennek megfelelően: az edényt mindazon egyéb felirattal -az edényzet anyagába gyárilag préselve, dombornyomással-jelölni kell, melyek a műszaki előírásban a méretezésen túl előírásként szerepelnek,így CE, GS jelölés,valamint az edény csapódási zajszintje dB mértékegységgel jelölve).

AK felhívja a figyelmet a321/2015.(X.30.)Kr.24.§(1)bek foglaltakra.

Irányadó a Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11)bek.és a Kbt.69.§(11)bek.rendelkezései is.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1.Alkalmatlan AT,ha nem rendelkezik az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 évben(72 hó) befejezett, de legfeljebb 9 évben megkezdett, az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően telj-tett,befejezett(több szerz-sel is teljesíthető),alábbi refmunká(kk)val:

Legalább

— 120literes (azaz 120 l,v annál nagyobb űrtartalmú), kétkerekes műanyag, hulladékgyűjtő edény esetében össz legalább 2000 db szállítására von ref(kk)val,

— 1100 (azaz 1100 l,v annál nagyobb űrtartalmű)literes négykerekes műanyag hulladékgyűjtő edény esetében összesen legalább 30 db szállítására von ref(kk)val.

A refmunka ak tekinthető az AF feladásának napját megelőző 72 hó belül teljesítettnek,ha a szerz-nek a refkövetelményben meghat részre von befejezési időpontja,erre az időszakra esik(”Kr.”22.§(4)bek).

M.2. Az AT alkalmatlan,ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre vonatkoztatható tanúsítvánnyal,leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:

M.2/1.:

— az 1. tétel tekintetében DIN 30 720,

— az 2-3.tétel tekintetében MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1,

— a 4. tétel tekintetében MSZ EN 840-2, MSZ EN 840-5, MSZ EN 840-6, RAL-GZ 951/1.

Európai szabványnak megfelelő-v azzal egyenértékű-tanúsítvány(okk)al.,

M.2/2. a 2-4. tételek tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással.

M.3.Alkalmatlan AT,ha a megajánlott termékek mintapéldánya nem biztosítja,h az adott termék a felhívás és a közbesz-i dokokban foglalt szakmai követelményeknek megfelel.AK a szakmai bírálat során a mintaedények alapján vizsgálja,h a termékek a műszaki specifikációban leírt - a meghatározott színtől eltekintve (ha előírásra került ilyen követelmény) - vlmennyi követelménynek megfelelnek-e. AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.

Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

— Késed-i kötbér:alapja a késedelemmel érintett egyes áruk(eszközök)nettó vételára,mértéke a késedelem minden naptári napja után napi1,5 %,de össz legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár 30% Meghiúsulási kötb:a meghiúsulással érintett egyes áru(eszköz) nettó vételár30%a

Telj-i biztos.(nettó vételár2%nak megfelelő összeg) a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerint

— Jótállás:az adott áru leszállításától és annak átvételétől(azaz résztelj-k figyelembe vételével)számított min.12hó,az ATmegajánlása szerint

— Előleg igényelhető:max.30 %

— AK az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10%a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó tám.összege vonatkozásában előlegvisszafizetési bizt.adáshoz köti. A nyertes AT-nek a KEHOP Irányító Hatóság javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában meghat. mellett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 83. § (1) bek.-ben írt biztosítéki formákban teljesíthető,

— Részszámlázás: szerz.terv.szerint,

— A szerz. és a kifizetés pénzneme:HUF

A kifiz.során a Ptk.6:130.§(1)(2),a Kbt.135§(1),(4)-(6),(9)bek.és a272/2014(XI.5.)Kr. vonatkozó rendelk.-ei az irányadók.Szállítói finan.,támogatás intenzitása a mindenkori Tám.Okirat szerinti,AF feladásakor: 80,00 %

AT csat.nyil a Kbt134.§ (5) bek. tekintetében.

Szerződést biztosító mellékköt-ek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. A részajánlattétel kizárásának indoka(i)t:A közbesz.tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez,melynek-bármilyen szempontból történő-részekre bontása sem műszaki,sem gazd.-i szempontból nem lenne ésszerű.Ajánlatkérő a műszaki feltételrendszert, köv.-eket úgy alakította ki,h.az a versenyt megfelelően biztosítja amellett,h.a részajánlattétel biztosítása gazd.-i szempontból ésszerűtlen lenne.Ajánlatkérő a vizsgálata során megállapította,h.a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazd.-i műszaki szempontból költséghat.beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül,egységes koordinációval.Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos,egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye.Így az ezzel kapcs.feladatok összehangolása ekként ésszerű,azon túlmenően, h. költséghatékonyabbá válik a beszerzés

2. AKbt.135.§(12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel,Ajánlatkérő felhívja a figyelmét,hogy támogatásra irányuló igényt (TSZ módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítás vagy változásbejelentést el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre tekintettel Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§(6)bek. és a Ptk.6:116.§(1)bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerződés pénzügyi fedezetét biztosító a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra.

3. Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1.sz.mell.A.ab) pont szerinti egyenes arányosítás módszere), a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklete B.a pontozás módszere, valamint az útmutató 1.sz.mell.A.ab) pontszerinti egyenes arányosítás módszere együttes alkalmazásával történik, az 1. r.sz. esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1.sz.mellékletA.1.aa)pont szerinti fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl.: ADI

4. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a megajánlotteszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimálisparamétereknek való megfelelés (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti típusú edényeket méretezettrajzokkal, ábrákkal, fényképekkel alátámasztva. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.

AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumokrészét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.

AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlatában a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott költségvetést beárazott tartalommal, hiánytalanul kitöltve.

AT a szakmai ajánlatában ismertesse, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésére milyen jogcímmel rendelkezik, a dokumentációban foglaltak szerint.

5. A további inf.-k a Felhívás VI.4.3) pontjában folyt.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt148§előírásai szerint

További információk folyt.:

6. AK a Kbt71§(6)bek.szerinti korlátozást nem alkalmazza

7. AK az alk.-i feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

8. AK a III.1.3) M.3. alk. min.köv-el kapcs.ban az alábbi táj-t adja. AK kifejezetten is felhívja a figyelmet, h.amennyiben mpld. megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki köv-ekben meghat. kritériumoknak (AD II.kötet), úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető hibának, hiánynak, s ekként is azaz ajánlatérvénytelenségét eredményezi.

9. Ajánlati biztosíték nettó:1 000 000 HUF,és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek len-nie.Teljesíthető:Kbt54§(2)alapján. Átutalás esetén AK CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700323-42056506-51100005 számú b.számlájára kell teljesíteni.Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.Részletes szab. a dokumentáció tartalmazzaAK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bekezdés e) és f) pontját

10. AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti, melyre tekintettel a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

11. Kbt.35.§(8)alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet(projekttársaság)

12. Ajánlatkérő a Kbt.41.§(3)bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.)és a Kbt. szerint.

13. AzEKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11-12.§-ai, valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.

14. AK felhívja a figyelmet,hogy a Kbt29§, valamint a 339/2014.(XII.19.)Korm.rend-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más AKnevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján.Az AFI.1pontjábanAK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet,jelen eljárásAK-je az A FI.1) pontjában 2.helyen megjel.szervezet, a Göd Város Önkormányzata.

15. AK táj. AT-t,hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megaj. esetén az ajánlat a Kbt.73.§(1)bek e)pontja alapján érvénytelen.

16. A felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított60napot kell érteni.

17. AK előírja, hogy a Kbt.66.§(6)bek. szerint AT az ajánlatban meg kell jelölnie a közbesz.azon részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venn(nemleges nyilatkozat is csatolandó)

18. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (lajstromszám:00538)

19. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

20. 14. Nyertes AT szerzkötéskor rendelkezzen érvényes,hulladékgyűjtő edényzet gyártására és/vagy forgalmazására vonatkozóISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i rendszertanúsítvánnyal;valamintISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.A fent megj. tan-oknak a szerz.kötés időpontjában érvényesnek kell lenniük,valamint a szerződés egész időtartama alatt nyertesAT-nek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének fenntartásáról.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020