A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 433847-2016

09/12/2016    S238

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2016/S 238-433847

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15945
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák Terézia
E-mail: kozbeszerzesak@bmsk.hu
Telefon: +36 14714287
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházás, műszaki fejlesztés, sportüzemeltetés és közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Belügyminisztérium Bp. I. kerület, Országház utca 28–32., illetve Úri utca 49–51. szám alatti ingatlan együttesben történő elhelyezéséhez szükséges eng. és kiv. dokumentáció elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Belügyminisztérium Budapest I. kerület, Országház utca 28–32., illetve Úri utca 49–51. szám alatti ingatlan együttesben történő elhelyezéséhez szükséges építési munkák engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése az alábbi tartalommal:

a) engedélyezési tervek;

b) kiviteli tervek;

c) tervezői művezetés;

d) árazott és árazatlan költségvetés.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 628 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Hermina út 49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Belügyminisztérium Budapest I. kerület, Országház utca 28–32., illetve Úri utca 49–51. szám alatti ingatlan együttesben történő elhelyezéséhez szükséges építési munkák engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése az alábbi tartalommal:

a) engedélyezési tervek;

b) kiviteli tervek;

c) tervezői művezetés;

d) árazott és árazatlan költségvetés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakember képzettsége és szakmai tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A Budapest I. kerület Országház utca 28–32. és az Úri utca 49–53. szám alatti épületegyüttes átfogó felújításának, korszerűsítésének és átépítésének eredeti építészeti-műszaki tervdokumentációját az 1960-as években 3411/1960 törzsszámon a Középülettervező Vállalat bocsátotta ki.

Az 1960-as tervdokumentációt a Középülettervező Vállalat alkalmazásában álló Borsos László és munkatársai tervezték, munkaviszony keretében.

A KÖZTI Zrt., mint jogutód az elkészült tervekkel kapcsolatos szerzői vagyoni jogokat (így a tervek felhasználásának és átdolgozásának, valamint az épület, vagy az épület egyes részei terveinek módosítási joga) másnak nem engedte át.

A Budapest I. kerület Országház utca 28. szám alatti épület felújítási terveit a KÖZTI készítette a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal 24.4.2006-én, valamint az MTA Társadalomkutató Központtal 1.6.2006-jén kötött tervezési szerződések alapján.

Az elkészült tervek törzsszáma 00 58301.06 törzsszámon. A KÖZTI a tervek átdolgozásának jogát a tervezési szerződések alapján nem engedte át.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Lublói utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 606 725 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 628 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

18. § b) Nyertes ajánlattevő adószáma: 10569731-2-41.

18. § c) Ajánlattevő(k) neve, címe, adószáma: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1023 Budapest, Lublói utca 2., adószám: 10569731-2-41.

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk ponthoz: A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészet, épületgépészet, épületelektromos tervezés, tartószerkezeti (statikai) tervezés, belsőépítészet, talajmechanika, geodézia, tűzvédelem, akusztika, környezettervezés, kerttervezés, épületszerkezeti részlettervek, biztonságtechnika, szerkezetvizsgálat, konyhatechnológia, akadálymentesítés, felvonó tervezés, épületautomatika, környezetvédelem, élet-és egészségvédelem, út-és közműtervezés, költségbecslés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/12/2016