Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 433847-2016

09/12/2016    S238

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2016/S 238-433847

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15945
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák Terézia
E-mail: kozbeszerzesak@bmsk.hu
Telefon: +36 14714287
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházás, műszaki fejlesztés, sportüzemeltetés és közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Belügyminisztérium Bp. I. kerület, Országház utca 28–32., illetve Úri utca 49–51. szám alatti ingatlan együttesben történő elhelyezéséhez szükséges eng. és kiv. dokumentáció elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Belügyminisztérium Budapest I. kerület, Országház utca 28–32., illetve Úri utca 49–51. szám alatti ingatlan együttesben történő elhelyezéséhez szükséges építési munkák engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése az alábbi tartalommal:

a) engedélyezési tervek;

b) kiviteli tervek;

c) tervezői művezetés;

d) árazott és árazatlan költségvetés.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 628 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Hermina út 49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Belügyminisztérium Budapest I. kerület, Országház utca 28–32., illetve Úri utca 49–51. szám alatti ingatlan együttesben történő elhelyezéséhez szükséges építési munkák engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése az alábbi tartalommal:

a) engedélyezési tervek;

b) kiviteli tervek;

c) tervezői művezetés;

d) árazott és árazatlan költségvetés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakember képzettsége és szakmai tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A Budapest I. kerület Országház utca 28–32. és az Úri utca 49–53. szám alatti épületegyüttes átfogó felújításának, korszerűsítésének és átépítésének eredeti építészeti-műszaki tervdokumentációját az 1960-as években 3411/1960 törzsszámon a Középülettervező Vállalat bocsátotta ki.

Az 1960-as tervdokumentációt a Középülettervező Vállalat alkalmazásában álló Borsos László és munkatársai tervezték, munkaviszony keretében.

A KÖZTI Zrt., mint jogutód az elkészült tervekkel kapcsolatos szerzői vagyoni jogokat (így a tervek felhasználásának és átdolgozásának, valamint az épület, vagy az épület egyes részei terveinek módosítási joga) másnak nem engedte át.

A Budapest I. kerület Országház utca 28. szám alatti épület felújítási terveit a KÖZTI készítette a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal 24.4.2006-én, valamint az MTA Társadalomkutató Központtal 1.6.2006-jén kötött tervezési szerződések alapján.

Az elkészült tervek törzsszáma 00 58301.06 törzsszámon. A KÖZTI a tervek átdolgozásának jogát a tervezési szerződések alapján nem engedte át.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Lublói utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 606 725 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 628 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

18. § b) Nyertes ajánlattevő adószáma: 10569731-2-41.

18. § c) Ajánlattevő(k) neve, címe, adószáma: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1023 Budapest, Lublói utca 2., adószám: 10569731-2-41.

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk ponthoz: A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészet, épületgépészet, épületelektromos tervezés, tartószerkezeti (statikai) tervezés, belsőépítészet, talajmechanika, geodézia, tűzvédelem, akusztika, környezettervezés, kerttervezés, épületszerkezeti részlettervek, biztonságtechnika, szerkezetvizsgálat, konyhatechnológia, akadálymentesítés, felvonó tervezés, épületautomatika, környezetvédelem, élet-és egészségvédelem, út-és közműtervezés, költségbecslés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/12/2016