Lieferungen - 433890-2020

16/09/2020    S180

Rumänien-Drobeta-Turnu Severin: Laborreagenzien

2020/S 180-433890

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin
Nationale Identifikationsnummer: 4222239
Postanschrift: Splaiul Mihai Viteazu nr. 4
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 22064
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Fleancu Liliana
E-Mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 252326094
Fax: +40 252326094

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.spitjudseverin.ro/

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103218
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Unitate sanitară
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare reactivi kit diagnosticare, izolare și detecție Coronavirus Covid-19

Referenznummer der Bekanntmachung: 4222239/2020/50.2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare de reactivi kit diagnosticare, izolare si detectie Coronavirus Covid-19, compatibil cu echipamentul iPONATIC tip PCR, conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a treia zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: sase zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 781 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 6D, cod postal 220064.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare de reactivi kit diagnosticare, izolare si detectie Coronavirus Covid-19, compatibil cu echipamentul iPONATIC tip PCR, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Reactivi kit de diagnosticare Coronavirus din acidul nucleic PCR IPONATIC este format din:

2.1. kit de diagnosticare Coronavirus (2019-nCov) din acidul nucleic (PCR-analiza Fluorescenta), pentru 24 teste/kit in cantitate de 100 kituri;

2.2. kit Sample Release Reagent (reactive de eliberare) pentru 24 teste/kit este format din:

2.2.1. enzime rapide 1 tub x 1 […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre primii trei ofertanti clasati in clasamentul intocmit la finalizarea etapei de licitatie electronica. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprazentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2. Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— dr. Bobilca Mohora Eleonora, manager;

— dr. Pasarin Constantin, director medical;

— ec. Tilea Simona, director financiar-contabil;

— as. Elena Bololoi, director ingrijiri;

— jr. Fleancu Liliana, sef Birou achizitii publice;

— dr. Vasile Cristina, medic sef laborator.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op. economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a contituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, avizul de functionare emis de ANMDM conf. Ord. 753/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor, Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii – valabil la data-limita de depunere a ofertei; pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate prevederile art. 179 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Prezentarea listei cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Din cauza cresterii alarmante a cazurilor de infestare cu virusul Covid-19, datorita necesitatii testarii rapide si repetate a acestora, testarii personalului sanitar si tertelor persoane ce intra in contact direct cu purtatorii de virus, precum si necesitatea testarii la cerere a populatiei, se impune achizitionarea rapida si asigurarea unui numar mare de teste necesare asigurarii continuitatii activitatii actului medical de stopare a pandemiei cu Covid-19.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/09/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/09/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii”, precum si prin publicare de erate. DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul achiziții publice
Postanschrift: Bulevardul Mihai Viteazu nr. 6D
Ort: Drobeta-Turnu Severin
Postleitzahl: 220064
Land: Rumänien
E-Mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 252326094
Fax: +40 252326094

Internet-Adresse: http://www.spitjudseverin.ro/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020