Supplies - 433992-2020

16/09/2020    S180

Poland-Wrocław: Surgical gloves

2020/S 180-433992

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Postal address: ul. Koszarowa 5
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 51-149
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Bolewska
E-mail: abolewska@szpital.wroc.pl
Telephone: +48 713957428
Fax: +48 713957428

Internet address(es):

Main address: www.szpital.wroc.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych

Reference number: PN 37/20
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych w podziale na 6 zadań

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 960 245.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawica diagnostyczna lateksowa – niesterylna – bezpudrowa (zawartość pudru maks. 1 mg), uniwersalna – na lewą i prawą dłoń, łatwa w nakładaniu, dobrze dopasowana, równomiernie rolowany brzeg – pakowane po 100 szt., rękawice zgodne z normą EN 455-1, 2, 3, AQL maks. 1,5; siła zrywu: przed starzeniem min. 7N, po starzeniu min. 6N, długość min. 240 mm, poziom protein < 30μg/g. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabrycznie oznakowane opakowania – jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III oraz znak CE. rozmiar S, M, L op. (100 szt.) – ilość 600 opakowań.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawica diagnostyczna lateksowa – niesterylna – lekko pudrowana skrobią kukurydzianą (zawartość pudru 2 mg–10 mg), uniwersalna – na lewą i prawą dłoń, łatwa w nakładaniu, dobrze dopasowana, równomiernie rolowany brzeg – pakowane po 100 szt., siła zrywu: przed starzeniem min. 7N – po starzeniu min. 6N, rękawice zgodne z normą EN 455-1, 2, 3, AQL maks. 1,5, długość min. 240 mm, poziom protein < 80 μg/g. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabrycznie oznakowane opakowania – jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii I oraz znak CE. XS, S, M, L op. (100 szt.) – ilość opakowań 500.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe – bezpudrowe – kształt uniwersalny, AQL < 1,5; dł. min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm; siła zrywu przed starzeniem min. 7N – po starzeniu min. 6N. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kl. III; zgodne z normą EN 455-1-2-3; przebadane na przenikanie substancji chemicznych – min. alkohol i aldehyd – zgodnie z normą EN 374-1 (z wyłączeniem klauzuli 5.3.2), 2, 3 oraz przebadane na przenikanie mikroorganizmów (wirusów) – zgodnie ze standardem ASTM F 1671 (potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium).

Opakowanie a 200 szt. Z możliwością przeliczania ilości* z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum:

poziom AQL, EN 374, EN 455, zgodności z dyrektywą o wyrobie medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. S, M, L op. (200 szt.) – ilość opakowań 10 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 800 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawica diagnostyczna, syntetyczna nitrylowa – bezpudrowa, wzmocniona – do procedur wysokiego ryzyka z udziałem środków chemicznych, mankiet równomiernie rolowany, teksturowana powierzchnia na opuszkach palców, długość min. 300 mm, oporna na przenikanie min. dla formaliny (min. 10 %) na okres min. 60 min, aldehydu glutarowego (min. 30 %) na okres min. 240 min. – rękawica zgodna z normą EN 455-1, 2, 3 i EN 374, AQL maks. 1,5, zgodność z ASTM F 1671. Opakowanie jednostkowe zawiera fabrycznie naniesione informacje o minimum: poziomie AQL, EN 374, EN 455, zgodność z dyrektywą o wyrobie medycznym w klasie I oraz dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej w kat. III, oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, ponadto numer katalogowy, numerem LOT i rozmiarem – op. a 100 szt. S, M, L op. (100 szt.) – ilość opakowań 2 500.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 125 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne bezpudrowe – sterylne – bezlateksowe (wykonane z neoprenu, polichloroprenu lub równoważne), kształt anatomiczny – zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, grubość: na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,15 mm, pakowane po jednej parze w opakowania papier-folia (wyjątkowo odporne na wilgoć i mikrorozszczelnienia); rękawice zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3, przebadane na przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą PN-EN 374-3, ASTM F 1671; AQL=< 1, długość min. 285 mm, 6,0–8,5 – ilość 1 500 par.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 755.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne – sterylne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, kształt anatomtomiczny – zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, grubość na palcu 0,22–0,23 mm, na dłoni 0,20–0,21 mm oraz na mankiecie 0,18–0,19 mm, pakowane po jednej parze w opakowania folia-papier (wyjątkowo odporne na wilgoć i mikrorozszczelnienia) – rękawice zgodne z normą PN-EN 455-1, 2, 3, przebadane na przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą: PN-EN 374-3, ASTM F1671, poziom protein maks. 30 μg/g, AQL =< 1, długość min. 285 mm, 6,0–8,5 – 20 000 par.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Procedura przyspieszona – produkt pierwszej potrzeby w dobie pandemii, poprzednia procedura ogłoszona w lutym 2020 ogłoszeniem 2020/S 024-053012 – była nieskuteczna i zakończyła się nie podpisaniem umów w zakresie stanowiącym opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2020
Local time: 09:10
Place:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław, ul. Koszarowa 5, budynek J, pokój nr 17

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Sierpien 2021

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Do oferty należy załączyć w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(-y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach. Wykonawca musi zaznaczyć w katalogu, którego pakietu (zadania) i pozycji opis dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy w razie wątpliwości, że zaoferowany produkt nie spełnia wymogów SIWZ, do dostarczenia bezzwrotnych próbek lub/i też kart technicznych producenta oferowanych produktów, lub/i potwierdzenia badaniami przez niezależną od producenta jednostkę, że produkt spełnia wymagania, parametry lub/i oświadczenia producenta o spełnianiu wymagań SIWZ / posiadaniu przez oferowany produkt przez Wykonawcę parametrów deklarowanych w ofercie.

1) Próbki przekazane do testowania muszą być opakowane w jednostkowe opakowania handlowe zawierające informacje wymagane przepisami rozporządzenia w sprawie wymagań zasadniczych do wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

2) W przypadku jednostkowego opakowania, do każdej próbki należy dołączyć kserokopię etykiety znajdującej się na opakowaniu handlowym. Każda próbka opatrzona będzie etykietą zawierającą wszystkie dane zaoferowanego produktu, opis w j. polskim.

3) Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z przepisami prawa i posiadać odpowiednie dokumenty rejestracyjne potwierdzające ten fakt.

Wykonawcy wpłacą wadium w wysokości określonej w SIWZ.

Pozostałe wymagania w zakresie dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży zgodnie z SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2020