Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 434016-2020

Submission deadline has been amended by:  580062-2020
TIRubrikPolen-Ostrów Wielkopolski: Medicinsk utrustning
NDMeddelandets publiceringsnummer434016-2020
PDPubliceringsdatum16/09/2020
OJEUT S180
TWUpphandlarens ortOSTRÓW WIELKOPOLSKI
AUUpphandlarens officiella namnZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
OLOriginalspråkPL
CYUpphandlarens landPL
AATyp av upphandlare6 - Offentligrättsligt organ
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat11/09/2020
DTSista inlämningsdag04/12/2020
NCTyp av kontrakt2 - Varor
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning4 - Europeiska unionen
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)33696300 - Kemiska reagenser
33711700 - Artiklar för mun- och tandhygien
38423000 - Utrustning för tryckmätning
33141240 - Katetertillbehör
33157400 - Andningsapparater för medicinskt bruk
33681000 - Nappar, bröstkupor och liknande babyartiklar
18424000 - Handskar
38423100 - Tryckmätare
33141120 - Clips, suturer och ligaturer
33790000 - Laboratorieglas, hygieniskt eller farmaceutiskt glas
33141220 - Kanyler
33141000 - Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar
39300000 - Diverse utrustning
33162000 - Apparatur och instrument för operationssalar
33141320 - Nålar för medicinskt bruk
33140000 - Medicinska förbrukningsartiklar
33141122 - Kirurgiska häftklammer
33692200 - Produkter för parenteral nutrition
18424300 - Engångshandskar
33194000 - Apparatur och instrument för transfusion och infusion
33141640 - Drän
33161000 - Utrustning för elektrokirurgi
33141310 - Injektionssprutor
33141200 - Katetrar
33141321 - Anestesinålar
39541210 - Knutna nät
33171000 - Instrument för anestesi och återupplivning
33141410 - Avbitartång och bisturi
33157800 - Utrustning för syrgastillförsel
33696800 - Kontrastmedel
33171210 - Återupplivningsmask
33170000 - Anestesi och återupplivning
33141730 - Halskragar
33141411 - Skalpeller och knivblad
39225710 - Flaskor
33190000 - Diverse medicinktekniska produkter
33141600 - Uppsamlingsbehållare och -påsar, dränageset och dylikt
39143112 - Madrasser
33141700 - Ortopediska artiklar
33192500 - Provrör
33141900 - Blodlansetter
31711140 - Elektroder
33700000 - Hygienartiklar
33711770 - Nappar för spädbarn
39518000 - Sjukhuslinne
31711400 - Elektronrör och radiorör
39518200 - Operationslakan
33169000 - Kirurgiska instrument
33124131 - Reagensremsor
38900000 - Diverse mät- och provinstrument
33730000 - Ögonvårdsprodukter och korrigerande linser
33157110 - Syrgasmask
33168000 - Apparatur för endoskopi och endokirurgi
22993000 - Ljuskänsligt, värmekänsligt eller termografiskt papper och kartong
33750000 - Babyvårdsprodukter
35125100 - Sensorer
33100000 - Medicinsk utrustning
33793000 - Laboratorieglas
44511510 - Blad till handsågar
RCPlats för utförande (Nuts-kod)PL416
IAInternetadresswww.szpital.osw.pl
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU