Lieferungen - 434102-2020

16/09/2020    S180

Bulgarien-Sofia: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 180-434102

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Voennomeditsinska akademiya
Nationale Identifikationsnummer: 129000273
Postanschrift: ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 3
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Desislava Katsarska
E-Mail: mmm@vma.bg
Telefon: +359 29225866
Fax: +359 29225694

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vma.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://92.247.27.172/direc/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периодична доставка на специфични медицински изделия, адхезивни превръзки, сетове и хемостатици

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23 - LA16
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Периодична доставка на специфични медицински изделия, адхезивни превръзки, сетове и хемостатици, обособени в 10 (десет) позиции.

В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси:

— МБАЛ — София — гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3,

— МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3,

— МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81,

— МБАЛ — Плевен — гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев“ № 6,

— МБАЛ — Сливен — гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин“ № 2,

— Военномедицинска база — Ловеч (ВФ 28080) — гр. Ловеч.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 372 480.06 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Силно абсорбиращи полиуретанови превръзки, превръзки със сребърни нанокристали. Самозалепващи, водо- и бактерионепропускливи превръзки

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медицински изделия — силно абсорбиращи полиуретанови превръзки, превръзки със сребърни нанокристали. Самозалепващи, водо- и бактерионепропускливи превръзки, обособени в 18 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 3 380 опаковки, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1 и техническо предложение, — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Специфични хирургични превръзки. Иригационни разтвори за почистване и деконтаминиране на рани

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медицински изделия — специфични хирургични превръзки. Иригационни разтвори за почистване и деконтаминиране на рани, обособени в 18 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 4 065 опаковки, подрoбно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Средства за бързодействаща хемостаза

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медицински изделия — средства за бързодействаща хемостаза, обособени в 31 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 2 690 бр., подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Специализиран покривен консуматив — покривала и подложки за операционни зали, нестерилни сетове

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медицински изделия — специализиран покривен консуматив — покривала и подложки за операционни зали, нестерилни сетове, обособени в 12 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 3 520 бр., подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Стерилни сетове и облекло от SMS материал и аксесоари

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медицински изделия — стерилни сетове и облекло от SMS материал и аксесоари, обособени в 60 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 174 150 бр., подрoбно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Специализирани стерилни операционни чаршафи, хирургични сетове и облекло

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медицински изделия — специализирани стерилни операционни чаршафи, хирургични сетове и облекло, обособени в 69 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 145 640 бр., подрoбно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Специализирани стерилни абсорбиращи и хемостатични превръзки

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медицински изделия — специализирани стерилни абсорбиращи и хемостатични превръзки, обособени в 168 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 357 947 бр., подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Консумативи за нискотемпературна стерилизация

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA16
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на консумативи за нискотемпературна стерилизация, обособени в 22 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 268 опаковки и 5 комплекта, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение — образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Хемостатици от натурални продукти

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel - LA23
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG331 Варна
NUTS-Code: BG421 Пловдив
NUTS-Code: BG314 Плевен
NUTS-Code: BG342 Сливен
NUTS-Code: BG315 Ловеч
Hauptort der Ausführung:

МБАЛ — София — ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — ул. „Пушкин“ № 2, Военномед. база — Ловеч (ВФ 28080)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на медицински изделия — хемостатици от натурални продукти, обособени в 11 номенклатурни единици.

В колона „Прогнозно количество“ — общо за всички номенклатурни единици — 312 опаковки, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1, и техническо предложение образец № 3 от документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

В случай че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната прогн. стойност на същия, възложителят си запазва правото при необх. от продължаване на доставките да удължи срока до 6 (шест) мес. на скл. договор за изпълнение на об. поз. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публик. в профила на купувача на възл. в ел. досие на общ. поръчка.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в склад на възложителя.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 212-519432
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: в-8028
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Специализирани стерилни операционни чаршафи, хирургични сетове и облекло

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Булмар МЛ“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 131148628
Postanschrift: кв. „Манастирски ливади“, ул. „Пирин“ № 32
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: office@bulmarml.bg
Telefon: +359 28558345
Fax: +359 28558543
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 904 174.10 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: в-8030
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Стерилни сетове и облекло от SMS материал и аксесоари

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Инфомед“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121155656
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 81-83, ет. 4
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1463
Land: Bulgarien
E-Mail: office@infomed.bg
Telefon: +359 24891700
Fax: +359 24918818
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 499 697.50 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: в-8029
Los-Nr.: 1, 2
Bezeichnung des Auftrags:

ОП 1 „Силно абсорбиращи полиуретанови прев.,прев. със сребърни нанокристали. Самозалепващи, водо- и бактерионепропускливи превръзки“, ОП 2 „Специфични хирургични превръзки. Иригационни разтвори за почиств. и

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Соломед“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 832018046
Postanschrift: ул. „Преки път“ № 44, къща № 1
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: gpanov@solomed.eu
Telefon: +359 29555600
Fax: +359 29559300
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 597 070.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: в-8027
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Хемостатици от натурални продукти

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Б. Браун Медикал“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 175016820
Postanschrift: бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А 2, офис 111
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1592
Land: Bulgarien
E-Mail: gergana.gyosheva@bbraun.com
Telefon: +359 28076781
Fax: +359 29753999
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 40 826.26 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: в-8031
Los-Nr.: 3, 4
Bezeichnung des Auftrags:

ОП 3 „Средства за бързодействаща хемостаза“, ОП 4 „Специализиран покривен консуматив- покривала и подложки за операционни зали, нестерилни сетове“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Сърджимед“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 131316061
Postanschrift: ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 115, вх. Г, ет. 8, ап. 102
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1510
Land: Bulgarien
E-Mail: surgimed@abv.bg
Telefon: +359 24921389
Fax: +359 28400658
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 213 505.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: в-8025
Los-Nr.: 7,8
Bezeichnung des Auftrags:

ОП 7 „Специализирани стерилни абсорбиращи и хемостатични превръзки“, ОП 8 „Консумативи за ниско температурна стерилизация“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Екос Медика“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831029075
Postanschrift: ж.к. „Павлово“, ул. „Голям Братан“ № 8
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
E-Mail: ecosmedica@ecosmedica.com
Telefon: +359 24914088
Fax: +359 24914087
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 117 207.20 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

На основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществени поръчки обособена позиция № 10 „Медицински изделия за хирургични манипулации и интервенции“ с прогнозна стойност до 30 000,00 BGN без ДДС е възложена по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 — чрез директно възлагане.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020