Varer - 434126-2020

16/09/2020    S180

Danmark-København: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2020/S 180-434126

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Haas
E-mail: tha@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fødevarer og engangsartikler (genudbud)

Sagsnr.: 09.01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbød på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende levering af fødevarer og engangsartikler til store og mellemstore køkkener. Udbuddet var et genudbud af den tidligere udbudte rammeaftale 09.01 fødevarer og engangsartikler.

Mindre køkkener vil også kunne anvende aftalen i det omfang, de kan opfylde minimumskøbet. Rammeaftalen retter sig mod enheder/institutioner, der ved indkøb af fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage har et indkøbsbehov på minimum 1 000 DKK pr. levering.

Rammeaftalen blev annulleret ved bekendtgørelse 2020/S 080-188612. SKI besluttede at gennemføre udbud med forhandling med de tilbudsgivere, der havde afgivet tilbud i forbindelse med det nu aflyste udbud i overensstemmelse med proceduren i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2 samt § 61, stk. 4. Nærværende bekendtgørelse vedrører tildelingen af rammeaftalen på baggrund af førnævnte forhandlinger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 050 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen retter sig mod enheder/institutioner, der ved indkøb af fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage har et indkøbsbehov på minimum 1 000 DKK pr. levering.

Rammeaftalen er udformet på en måde, der sikrer, at kunderne får et bredt sortiment, et sortiment som afspejler sæsonen, en høj fødevarekvalitet og en høj grad af leveringssikkerhed. Rammeaftalen er således tiltænkt at dække hele eller størstedelen af de aktuelle kunders behov for fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage ved at indeholde et sortiment bestående af 4 405 konventionelle og økologiske varer inden for følgende hovedproduktgrupper:

- Mejeri

- Brød og kager

- Fisk

- Kød og pålæg

- Frugt

- Grøntsager

- Frugt og grønt (frost)

- Snitgrønt og -frugt

- Færdigretter

- Kolonial

- Kaffe og te

- Drikkevarer

- Engangsartikler og fødevareemballage.

Ønsket om et bredt sortiment ses endvidere ved, at tilbudsgiver skal byde varer på samtlige varelinjer, således at kunderne får mulighed for - hvor det er relevant - at indkøbe varer i forskellige kvaliteter, holdbarhed og sorter. Tilbudsgiver skal således afgive tilbud på det samlede sortiment i bilag C. Der ønskes endvidere et sortiment, som afspejler sæsonen, og rammeaftalen opererer derfor med sæsonvarer under nogle hovedproduktgrupper. Leverandøren er forpligtet til over for kunderne at kunne levere produkter i disse hovedproduktgrupper i overensstemmelse med sæsonangivelserne, hvor resterende produkter skal kunne leveres hele året.

Strukturmæssigt er sortimentet samlet i en række hovedproduktgrupper med underliggende produktgrupper, hvor produktgrupperne yderligere er opdelt med underliggende underproduktgrupper, der hver indeholder et antal varelinjer. Sortimentet er ikke opdelt i konventionelle og økologiske fødevarer. En underproduktgruppe består dermed af varelinjer med såvel konventionelle fødevarer som økologiske fødevarer.

For engangsartikler og fødevareemballage vil disse hovedproduktgrupper ligeledes være opdelt i underliggende produktgrupper og produktgrupper med underliggende underproduktgrupper, der hver indeholder et antal varelinjer.

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler grundet blandt andet effektivitetshensyn. Uddybende henvises til udbudsbetingelsernes punkt 3.1).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 052-122952
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

09.01 Fødevarer og Engangsartikler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
21/08/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sammenslutning: Dansk Cater A/S (befuldmægtiget)
CVR-nummer: 10325641
Postadresse: Vidalsvej 6
By: Svenstrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9230
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BC Catering Aalborg A/S
CVR-nummer: 19449335
Postadresse: Jellingevej 24
By: Svenstrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9230
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BC Catering Skanderborg A/S
CVR-nummer: 19503046
Postadresse: Niels Bohrs Vej 20, Stilling.
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BC Catering Kolding A/S
CVR-nummer: 19435598
Postadresse: Kokbjerg 28,
By: Kolding
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BC Catering Grossisten A/S
CVR-nummer: 10837049
Postadresse: Blækhatten 10,
By: Odense Sø
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AB Catering Aalborg A/S
CVR-nummer: 11283403
Postadresse: Kystvejen 80
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AB Catering Ribe A/S
CVR-nummer: 17610872
Postadresse: Ole Rømers Vej 6
By: Ribe
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6760
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AB Catering København A/S
CVR-nummer: 13768390
Postadresse: Park Allé 362
By: Brøndby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BC Catering Herning A/S
CVR-nummer: 19431592
Postadresse: Hedelandsvej 18,
By: Herning
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BC Catering Roskilde A/S
CVR-nummer: 19354598
Postadresse: Langebjerg 17
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AB Catering Aarhus A/S
CVR-nummer: 10649870
Postadresse: Beta 1
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AB Catering Holstebro A/S
CVR-nummer: 10649749
Postadresse: Nybo Høje 5,
By: Holstebro
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 050 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020