Lieferungen - 434276-2020

16/09/2020    S180

Polen-Rybnik: Laborreagenzien

2020/S 180-434276

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Nationale Identifikationsnummer: 272780323
Postanschrift: ul. Energetyków 46
Ort: Rybnik
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291287, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-Mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telefon: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital.rybnik.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy testów do oznaczenia SARS COVID-2 oraz testów różnicujących infekcje dróg oddech wraz z mat. zużyw. oraz dodatk. modułami i rozbudową syst. GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistym

Referenznummer der Bekanntmachung: LAS-214-WR/4-2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowych modułów wraz z rozbudową systemu GeneXpert do analizatora GeneExpert, a także testów do oznaczenia SARS COVID-2, testów różnicujących infekcje dróg oddechowych wraz z materiałami zużywalnymi do systemu GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistym.

Pakiet, moduły oraz testy muszą być kompatybilne z zakupionym w ramach umowy urządzeniem GeneExpert.

Odczynniki – testy, czy też moduły do systemu Cepheid są produkowane przez firmę Cepheid tylko i wyłącznie. Jest to system zamknięty, stąd muszą być kompatybilne z zakupionym w ramach umowy urządzeniem GeneExpert.

Testy są niezbędne dla diagnostyki COVID-19, w oparciu o jedyną zalecaną przez WHO (oraz CDC i Ministerstwo Zdrowia) metodykę R-PCR. Badania wykonywane dla każdego pacjenta przyjmowanego w trybie ostrym i planowanym do szpitala oraz u każdego pacjenta szpitalnego z objawami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 082 904.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
38434000 Analysatoren
30211400 Computerkonfigurationen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowych modułów wraz z rozbudową systemu GeneXpert do analizatora GeneExpert, a także testów do oznaczenia SARS COVID-2, testów różnicujących infekcje dróg oddechowych wraz z materiałami zużywalnymi do systemu GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistym.

Pakiet, moduły oraz testy muszą być kompatybilne z zakupionym w ramach umowy urządzeniem GeneExpert.

Odczynniki – testy, czy też moduły do systemu Cepheid są produkowane przez firmę Cepheid tylko i wyłącznie. Jest to system zamknięty, stąd muszą być kompatybilne z zakupionym w ramach umowy urządzeniem GeneExpert.

Testy są niezbędne dla diagnostyki COVID-19, w oparciu o jedyną zalecaną przez WHO (oraz CDC i Ministerstwo Zdrowia) metodykę R-PCR. Badania wykonywane dla każdego pacjenta przyjmowanego w trybie ostrym i planowanym do szpitala oraz u każdego pacjenta szpitalnego z objawami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie w ramach projektu RPO WSL dot. działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia „Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CEPHEID GmbH
Nationale Identifikationsnummer: 526 32 79 976
Postanschrift: Unterlindau 29
Ort: Frankfurt
NUTS-Code: DE DEUTSCHLAND
Postleitzahl: 60323
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 163 224.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 082 904.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dostępne pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie- odwolawcze/podstawowe-informacje)

Odwołania przysługują:

1. każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

2. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1 e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), jak i bezpośrednio ze strony internetowej (epuap.gov.pl).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020