Supplies - 434298-2021

27/08/2021    S166

Česko-Brno: Průmyslové stroje

2021/S 166-434298

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 163-428334)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vojenská nemocnice Brno
Národní identifikační číslo: 60555530
Poštovní adresa: Zábrdovická 3/3
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63600
Země: Česko
Kontaktní osoba: plk. Ing. Viktor Hanáček
E-mail: vhanacek@vnbrno.cz
Tel.: +420 973445653
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.vnbrno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/vnb

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VN Brno - pořízení technologických zařízení budov č. 1, 2, 15 ve VN Brno

II.1.2)Hlavní kód CPV
42000000 Průmyslové stroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologických zařízení budov č. 1, 2 a 15 v areálu zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/08/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 163-428334

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 06/09/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/09/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 06/09/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/09/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

V Oddíle VII Změny - se mění lhůta pro podání nabídek pro část 2 VZ a to do 8.9.2021 do 10:00 hod.

Pro část 1 VZ zůstává lhůta pro podání nabídek nezměněna do 6. 9. 2021 do 10.00 hod.