Lieferungen - 434394-2020

16/09/2020    S180

Polen-Poznań: Arzneimittellösungen

2020/S 180-434394

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 153-374387)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: 000292209
Postanschrift: Juraszów 7/19
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 60-479
Land: Polen
E-Mail: zaopatrzenie@lutycka.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lutycka.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia i koncentratów do hemodializy dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Referenznummer der Bekanntmachung: SZW/DZP/48/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33692000 Arzneimittellösungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia i koncentratów do hemodializy dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Sukcesywna dostawa asortymentu objętego pakietami od nr 1 do 19 szczegółowe opisy zostały zawarte w odpowiednich zakładkach/ tabelach załącznika nr 2 do SIWZ formularzu cenowym na warunkach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 153-374387

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 14/09/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/09/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 12/11/2020
Ortszeit: 23:59
muss es heißen:
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 14/09/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 30/09/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Termin związania ofertą - 60 dni od dnia składania i otwarcia ofert.