Tjänster - 434404-2019

16/09/2019    S178    Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Sverige-Karlskrona: Programvara för tidsredovisning eller personal

2019/S 178-434404

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 133-327329)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Karlskrona kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0829
Postadress: Östra Hamngatan 7B
Ort: Karlskrona
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Postnummer: 371 83
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Augustsson
E-post: mikael.augustsson@karlskrona.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karlskrona.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

HR och lönesystem

Referensnummer: KS 2018/2546 2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

HR och lönesystem för Karlskrona kommun och Räddningstjänsten Östra Blekinge. Upphandlingen avser också service, support, drift och underhåll samt utveckling och tillkommande konsultinsatser under avtalsperioden. De kommunala bolagen erbjuds att delta genom option.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/09/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 133-327329

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 15/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 29/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: