Lieferungen - 434466-2020

16/09/2020    S180

Tschechien-Prag: Diagnoseausrüstung

2020/S 180-434466

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 172-413827)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemocnice Na Homolce
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Land: Tschechien
E-Mail: anna.csabova@homolka.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.homolka.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reagencie pro radioizotopovou analýzu

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141625 Diagnoseausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčního setu pro provedení analýzy radioimunoanalytickým principem pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Reagenční set musí být kompletní, tj. obsahovat veškeré nezbytné reagencie pro provedení poptávaného testu (set minimálně obsahuje reagenční zkumavky nebo kuličky, kalibrátory, kontrolní vzorky, tracer, pufr, promývací roztok).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 172-413827

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 06/10/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 06/10/2020
Ortszeit: 10:05
muss es heißen:
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 10:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: