Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 434466-2021

27/08/2021    S166

Suomi-Lahti: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2021/S 166-434466

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215606-8
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postitoimipaikka: Lahti
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Postinumero: 15850
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ville Vesanto
Sähköpostiosoite: ville.vesanto@phhyky.fi
Puhelin: +358 444403023
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.phhyky.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=357950&tpk=fc9b645a-0cd2-46a5-a137-cde15ca2bc0b
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=357950&tpk=fc9b645a-0cd2-46a5-a137-cde15ca2bc0b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietojohtamisen pilvi-, lisenssi- ja tietovarastointiratkaisut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tarvitsee pilvi-, lisenssi- ja tietovarastointiratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon strategiansa mukaisesti palveluiden johtamiseen, dataan perustuvan päätöksenteon mahdollistamiseksi ja toimintamalliensa kehittämisen tukemiseksi. Tätä tarkoitusta varten Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50334400 Tietoliikennejärjestelmän ylläpito
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tarvitsee pilvi-, lisenssi- ja tietovarastointiratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon strategiansa mukaisesti palveluiden johtamiseen, dataan perustuvan päätöksenteon mahdollistamiseksi ja toimintamalliensa kehittämisen tukemiseksi. Tätä tarkoitusta varten Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän. Nykyratkaisuille tullaan hankkimaan jatkoa tai mahdollisesti korvaamaan porrastetusti ja uusia ratkaisuja kehitetään dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon aikana. Hankittavaan kokonaisuuteen kuuluvat myös mahdolliset käyttöönottoprojektit ja niiden resurssointi, sekä mahdollisesti pilviratkaisujen hallinnointia varten tarvittavat integraatiot ja muut pilvipalveluiden hallinnoinnin tukisovellukset:

1) Tietovarastoinnin pilvipalvelut ja SaaS-ratkaisut, tuki ja lisenssit

2) Tietovarastointiratkaisut, tuki ja lisenssit

3) Automaatioratkaisut, tuki ja lisenssit

4) Integraatioiden hallintaratkaisut pilvipalveluissa

5) Pilviratkaisujen hallinnoinnin tukisovellukset

6) Käyttöönotto tai konsultointiprojektien resurssit

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä toteutettavien tarjouskilpailutusten nojalla toteutettavien hankintojen sopimuskausi voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarkemmat ehdot tietojohtamisen pilvi-, lisenssi- ja tietovarastointiratkaisujen hankintoja koskien ilmoitetaan dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestettävien tarjouskilpailujen ehdoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/08/2026
Paikallinen aika: 13:11
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestetään arviolta kaksi (2) tarjouskilpailua vuosittain. PHHYKY varaa oikeuden järjestää tarjouskilpailuja myös harvemmin tai useammin,

mikäli tämä on tarpeellista tietojohtamisen pilvi-, lisenssi- ja tietovarastointiratkaisujen hankkimiseksi.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Hankintayksikkö voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivitetyn yhteisen

eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemisen ja soveltuvuuden

selvitykset viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/08/2021