Lieferungen - 434469-2020

16/09/2020    S180

Česko-Praha: Antiinfektiva pro systémové užití a očkovací látky

2020/S 180-434469

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 177-425191)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Národní identifikační číslo: 75154960
Poštovní adresa: Lhotecká 559/7
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 143 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Matěj Štědronský
E-mail: matej.stedronsky@zzmv.cz
Tel.: +420 974827654
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.zzmv.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/ZZMV

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky vakcín pro Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

II.1.2)Hlavní kód CPV
33651000 Antiinfektiva pro systémové užití a očkovací látky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění bude zajištění průběžných dodávek jednotlivých vakcín - více viz ZD.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/09/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 177-425191

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 24/09/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 25/09/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/09/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 25/09/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: