Varer - 434486-2020

16/09/2020    S180

Danmark-Tønder: Trykte bøger, brochurer og foldere

2020/S 180-434486

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bram van Leeuwen
E-mail: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 929379
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Annoncering til alle husstande/borgere i Tønder Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
22100000 Trykte bøger, brochurer og foldere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tjenesteydelsen omfatter udbringning af en ugentlig gratisavis, som bliver postomdelt via et effektivt og stabilt distributions system, til alle husstande i hele Tønder Kommune, hvori Tønder Kommune kan bidrage med nyheds informationer og lignende - efter behov.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 180 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
22460000 Reklametryksager, varekataloger og håndbøger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Alle husstande i Tønder Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelsen omfatter udbringning af en ugentlig gratisavis, som bliver postomdelt via et effektivt og stabilt distributions system, til alle husstande i hele Tønder Kommune, hvori Tønder Kommune kan bidrage med nyheds informationer og lignende - efter behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Volumen er beregnet ud fra en forudsætning på en 4-årig periode.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tjenesteydelsen omfatter udbringning af en ugentlig gratisavis, som bliver postomdelt via et effektivt og stabilt distributions system, til alle husstande i hele Tønder Kommune, hvori Tønder Kommune kan bidrage med nyheds informationer og lignende - efter behov.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Annoncering til alle husstande/borgere i Tønder Kommune

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Jysk Fynske Medier, c/o: Digeposten, Tønder
CVR-nummer: 36503335
Postadresse: Bugattivej 8
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: ps@jfmedier.dk
Internetadresse: https://ugeavisen.dk/digeposten
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 180 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Volumen er beregnet ud fra en forudsætning på en 4-årig periode.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrencestyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020